Tájékoztatás a doktori iskolák vizsgáztatási rendjéről

TÁJÉKOZTATÁS

a doktori iskolai műhelyviták, védések és komplex vizsgák rendjéről

 

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Kérem, engedjék meg, hogy a doktori cselekmények rendjéről tájékoztassam Önöket. A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2019/2020. tanév II. tanulmányi félévében esedékes a doktori iskolai műhelyviták, védések és komplex vizsgák szervezésére az alábbi szabályokat kell alkalmazni.

1. Ameddig a kormány által rendeletben meghatározott, a hallgatók budapesti egyetemlátogatására vonatkozó általános tilalom hatályban van, az EDHSZ végrehajtása során az alábbiak szerint kell eljárni:

  •  a doktori képzés fokozatszerzési eljárásaiban a 2019/2020. tanév II. félévére tervezett műhelyviták, valamint a doktori értekezések védése a mozgóképet és hangot egyidejűleg továbbító eszközt alkalmazva megszervezhetők,
  • a habilitációs eljárásban a habilitációs előadások és a nyilvános viták halasztásra kerülnek,
  • a komplex vizsga megszervezhető a következő módon: a vizsgabizottság a vizsgázó elméleti felkészültségének és tudományos előrehaladásának értékeléséhez a mozgóképet és hangot egyidejűleg továbbító eszközt alkalmazva tesz fel kérdéseket és hallgatja meg a vizsgázót, valamint értékeli a tudományos előrehaladásról szóló írásos dokumentumokat;

2. Amennyiben a kormány által rendeletben meghatározott, a hallgatók budapesti egyetemlátogatására vonatkozó általános tilalom megszűnik, az EDHSZ végrehajtása során az alábbiak szerint kell eljárni:

  • a doktori képzés fokozatszerzési eljárásaiban a 2019/2020. tanév II. félévére tervezett műhelyviták, valamint a doktori értekezések védése személyes jelenléttel megszervezhető azzal, hogy személyes érintkezés nem történhet és a személyek között másfél méteres távolságot meg kell tartani, továbbá 2020. május 25-én hatályba lépő Általános Biztonsági Protokoll szabályait be kell tartani,
  • a habilitációs eljárásban a habilitációs előadások és a nyilvános viták halasztásra kerülnek,
  • A komplex vizsga megszervezhető a következő módon: a vizsgabizottság értékelése a vizsgázó elméleti felkészültsége és tudományos előrehaladása tekintetében személyes meghallgatáson, valamint a tudományos előrehaladásról szóló írásos dokumentumokon alapul. A személyes meghallgatáson személyes érintkezés nem történhet és a személyek között 1,5 méteres távolságot meg kell tartani, továbbá 2020. május 25-én hatályba lépő Általános Biztonsági Protokoll szabályait be kell tartani.

3. A komplex vizsgabizottságok összetételére vonatkozóan az EDHSZ általános szabályait kell alkalmazni. A 101/2020. (IV.10.) Korm. rendelet alapján a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/A. § (2) bekezdésében a vonatkozó rendelkezések közül a komplexvizsga-bizottság létszámára, valamint annak külsős tagjára vonatkozó rendelkezésektől a doktori iskola a veszélyhelyzet idején sem térhet el.

Az 1. pontban a mozgóképet és hangot egyidejűleg továbbító online platformmal kapcsolatos teljeskörű szervezés a Doktori Iskola feladata. Az Informatikai Igazgatóság támogatást ad az NKE skype-moduljának alkalmazásában, a Tudományos Ügyek Irodája együttműködésével az online események párhuzamosságának mérséklésében és a védéseken az anonim bírálati rendszer on-line alkalmazásában.

Jelen tájékoztató megjelenésének időpontjában (2020. május 15.) a Kormány rendelete a hallgatók budapesti egyetemlátogatására vonatkozóan általános tilalmat rendel el. Amennyiben a tilalom szabályozása változik, arról annak jogszabályi kihirdetése napján tájékoztatást adunk az érintett doktori iskolai vezetők számára. 

 

Kellemes hétvégét és jó egészséget kívánva:

Koltay András

rektor