IN MEDIAS RES – Call for papers

Az In Medias Res – Folyóirat a sajtószabadságról és a társadalmi nyilvánosság szabályairól 2020-ban tematikus lapszámot tervez megjelentetni,

„Veszélyhelyzet, különleges jogrend és társadalmi nyilvánosság”

témakörben. Az új koronavírus (COVID-19) világjárvány, amely 2020 tavaszán Európába is betört, alapjaiban rendezte át a megszokott életviszonyokat. Az oktatási rendszer és a munkavégzés napok alatt szerveződött újra a digitális térben. A különleges jogrend következtében egyes alapjogok (például a szabad mozgáshoz való jog) a megszokottnál szélesebb körben korlátozhatók, a magyar Büntető törvénykönyv rémhírterjesztést szabályozó szakasza pedig további tényállással bővült. A megváltozott körülmények az igazságszolgáltatási rendszert is nagy kihívás elé állítják, amelynek egyszerre kell helyt állnia a digitalizáció és a különleges jogrend ideje alatt elfogadott jogszabályok alkalmazásnak területén. A veszélyhelyzet hatással van a társadalmi nyilvánosság dinamikájára, a járványról való tájékoztatás során a hiteles és pontos tájékoztatás szerepe tovább erősödött, amelyben kiemelt szerepre van a tradicionális hírmédia szereplői mellett a közösségi média platformoknak is.

A különleges jogrend hatására megváltozott életviszonyok több tudományterület számára is újfajta kutatási irányokat jelölhetnek ki, lehetőséget teremtve az eddig kutatott területek új aspektusból való megközelítésére. Az In Medias Res 2020/2. tematikus lapszámának célja, hogy a veszélyhelyzet, a különleges jogrend és a társadalmi nyilvánosság kapcsolódásait bemutató tanulmányokat jelentessen meg, jog- (büntetőjogi, jogtörténeti, jogbölcseleti, összehasonlító jogi stb.), állam-, kommunikáció- vagy társadalomtudományi megközelítéssel.

A tervezett tanulmányok címét és absztraktját 2020. május 15-ig várjuk, a sorban.kinga@uni-nke.hu e-mail címen. A befogadott tanulmányok leadási határideje 2020. október 15. lesz majd, a terjedelmük minimum egy, maximum két szerzői ív.

A folyóirat weboldala: http://media-tudomany.hu/


Címkék: call for papers