Elindult a távoktatás

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzeti intézkedések miatt távoktatási munkarend indult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ennek segítségével a hallgatók számára minden feltétel adott a tanév eredményes befejezéséhez, a végzősök számára pedig az oklevél megszerzéséhez.

A távoktatásról hozott rektori intézkedés kimondja, hogy „a távoktatás rendjében az oktató a járványügyi veszélyhelyzetből következő rendkívüli körülményekkel arányos és szükséges mértékű tanulmányi kötelezettségeket határoz meg, továbbá méltányos és türelmes elbánásban részesíti a hallgatókat”. A tantárgyfelelős illetve az általa felkért oktató a Neptun rendszerben teszik közé, hogy milyen dokumentumok tanulmányozása a kötelező feladat, illetve milyen egyéni feladatot kell elvégezni, ez alapján a hallgatók meg tudják kezdeni az önálló tanulást. Szintén Neptun üzenetben határozza meg az oktató, hogy milyen írásbeli feladatot kell beküldenie a hallgatónak. Az oktatói kötelező feladatok teljesítéséhez a Neptun mellett a Moodle, és az MOutlook online platformokat használhatják a hallgatók.

Az NKE egyéb online megoldásokat is kínál a hallgatóknak a tudásanyag bővítésére. Március 23-tól távoktatási előadássorozat is indult, az online előadások élőben követhetőek a távoktatási portál Ludovika webinár rendszerében és rögzített formában visszanézhetőek. Jelenleg 8 előadás érhető el a rendszerben a többi között olyan témákban, mint például a makroökonómia, az e-közigazgatás, vagy a statisztika. Március 30-tól elindul az EDUHOME rendszer is, amelynek segítségével az oktatók egy letölthető előadáskészítő nyílt szoftver segítségével, az egyetemen kívül is készíthetnek max. 45 perc hosszúságú előadást, amely beküldés után szintén a Ludovika webinár rendszerében érhető majd el. Az NKE évek óta fejleszti a ProBono távoktatási rendszerét, amelyben több mint 100 e-tananyag érhető el, olyan témákban, mint az e-közigazgatás, közpénzügyek, hatósági eljárások, közszolgálati kommunikáció vagy a modern szervezetek irányításához szükséges vezetői kompetenciák fejlesztése.

A távoktatási munkarendnek megfelelően – eltérő intézkedésig – a vizsga minden tantárgy esetén az otthoni munkával készített feladat értékelésén alapuló ismeretellenőrzés módszerére épül. A feladat leadásának határidejét az oktató határozza meg, ez legkorábban a szorgalmi időszak utolsó napja, legkésőbb a vizsgaidőszak kezdőnapjától számított 14. naptári nap, amikor a hallgatónak be kell adnia a feladatot. A HHK esetén a veszélyhelyzet időszakában a honvéd tisztjelöltek által végrehajtott katonai feladatokat szakmai gyakorlatként fogadják el. Az RTK esetén a szakmai gyakorlatot a rendőr, katasztrófavédelmi tisztjelölt és a büntetés-végrehajtási kettős jogállású hallgatók, valamint a migrációs szakirányú hallgatók esetében a rendkívüli szolgálat ellátásának beszámításával értékelik. Ebben a tanévben nem lesz közös közszolgálati gyakorlat, a végzősök esetén ezt teljesítettnek tekinti az Egyetem. A doktori iskolák esetén a szorgalmi időszakra tervezett komplex vizsga, műhelyvita, védés és egyéb jelenlétet igénylő eseményeket elhalasztják, így a hallgatókra kötelező határidő meghosszabbodik. A tanév végi záróvizsgákkal kapcsolatban a későbbiekben történik intézkedés.

A távoktatásban történő tartós akadályoztatással kapcsolatos kérdésekkel, panaszokkal, egyéb javaslatokkal kapcsolatban már él az alábbi információs zöldvonal: nketavoktatas02@uni-nke.hu. Informatikai problémával kapcsolatban a servicedesk@uni-nke.hu email címre lehet írni. Amennyiben a tantárgyfelelőssel, illetve az oktatóval egyeztetést igénylő kérdés van, akkor az oktatót kell közvetlenül keresni a hivatalos egyetemi címén.

Hasznos linkek:

Távoktatás HALLGATÓKNAK

Távoktatás OKTATÓKNAK

Ludovika távoktatás

 

Szöveg: Tasi Tibor


Címkék: távoktatás