Jelentős anyagi elismeréshez juthatnak a Q-s közlemények szerzői

Akár 800 ezer forintot is nyerhet az az NKE-s kutató, vagy hallgató, aki indul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektorának pályázati felhívásán. A pályázat keretében nemzetközileg jegyzett, Q-s közlemények szerzőit szeretné motiválni az intézmény.

A „Publikációs Projektek Támogatása” fejlesztési program keretében indított pályázatban minden olyan természetes személy részt vehet, aki vagy oktatói, kutatói, adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban áll az NKE-vel, vagy pedig hallgatói jogviszony (BSc, MSc, doktorandusz, doktorjelölt) köti az intézményhez. Pályázni olyan művel lehet, amely elektronikus, vagy hagyományos formában, 2019. november 1. és 2020. április 30. között jelent/jelenik meg. Fontos, hogy az adott publikációban megtörténjen az NKE-hez rendelés, azaz a szerző(k) az egyetemet tüntessék fel. Pályázni csak olyan művel lehet, ami korábban Publikációs Nívódíj vagy Q-s közlemények pályázaton nem szerepelt.

Az értékelés során csak olyan nemzetközi nyilvántartásba vett, ISSN-számmal rendelkező tudományos szakfolyóiratokban megjelent, 3 folyóirat oldalnál (szóközökkel együtt 11,5 ezer karakternél) hosszabb indexált könyvet, könyvrészletet és konferenciaközleményt vesznek figyelembe, amelyek megtalálhatóak a Scopus/Scimago vagy a Web of Science adatbázisban.

A nyertesek díjazása kiemelkedő, Q1 kategóriás folyóirat publikáció esetén például bruttó 800 ezer forint, a többi kategóriában 160-400 ezer forint közötti összegek nyerhetők el, míg Scopus/Scimago vagy Web of Science által indexált kiadvány esetén 80 ezer forint/ív az adható díjazás.

A pályázatnak tartalmaznia kell az adott publikáció egyértelmű elektronikus elérhetőségének megjelölését és a megjelent publikáció kiadói PDF változatát, valamint a saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozat szkennelt változatát a szerzőségről (többszerzős művek esetén feltüntetve a szerzőség százalékos megosztását); illetve saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozat szkennelt változatát arról, hogy az adott mű elkészítését milyen pályázati (költségvetési, magán, uniós, stb.) források támogatták.  

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani, legkésőbb 2020. április 30-ig. A kifizetés egy alkalommal történik, amelynek a határideje legkésőbb 2020. június 15. A pályázatot (a fenti tartalommal) „Q-s közlemény pályázat” tárgymegjelöléssel kell elektronikusan megküldeni a zan.krisztina@uni-nke.hu e-mail címre.

További információ az oktatói és a hallgatói pályázatokról.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes