NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Vízdiplomáciai mesterképzés indul az NKE-n

Világviszonylatban is ritkának számító, a nemzetközi vízpolitikával és vízdiplomáciával foglalkozó mesterképzést indít Víztudományi Karán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az intézmény a vízügyi ágazat jelenlegi és jövőbeni vezetőit, a tágabb környezetpolitikai kérdésekkel foglalkozó szakembereket, valamint a nemzetközi szervezetek munkatársait készíti fel a nemzetközi vízügyi kapcsolatok irányítására.

Magyarországon a 12 vízügyi igazgatóság közül mindössze kettőhöz nem tartoznak határvizek, de az ő munkájukat is napi szinten befolyásolja a felvízi országok tevékenysége. Ezért is fontos hazánk számára a nemzetközi vízpolitikai együttműködés, amelynek során egyre több állami szerv (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Köztársasági Elnöki Hivatal, Agrárminisztérium, Belügyminisztérium) folytat vízdiplomáciai tevékenységet. A magyar közigazgatás számára tehát szükséges egy olyan átfogó egyetemi szintű vízpolitikai és vízdiplomáciai képzés, amely az érintett ágazatok jelenlegi és jövőbeni munkatársait megfelelő elméleti, gyakorlati és idegen nyelvi tudással ruházza fel. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem budapesti campusán idén induló, angol nyelvű mesterképzést elvégzők a megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek nemzetközi vízpolitikai kérdések, különösen a határokkal osztott víztestekkel kapcsolatos konfliktusok megelőzésére és kezelésére nemzeti, vízgyűjtő szintű, regionális vagy globális igazgatási keretek között is. A négy féléves képzés a nemzetközi dimenzió mellett átfogó képet nyújt a vízpolitikai irányítás általános természettudományos, igazgatási és közgazdasági alapismereteiről is. Emellett – a kompetencia alapú oktatás szellemében – a hallgatók nem csupán lexikális tudást szereznek, hanem olyan készségeket és képességeket is, amelyek alkalmassá teszik őket a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására is.

Ehhez hasonló vízügyi együttműködési mesterképzést a világon jelenleg kevés felsőoktatási intézmény folytat. Ilyen például az Oregoni Állami Egyetem (OSU), amelynek képzése elsősorban a vízügyi konfliktusmegelőzés és - kezelés intézményi, jogi aspektusaival foglalkozik. Hasonló, alapvetően a fejlődő világ problémáira fókuszáló mesterprogramja van az UNESCO Delftben található vízügyi posztgraduális intézetének (UNESCO-IHE). Mivel a Víztudományi Karon induló mesterképzéssel összehasonlítható oktatás csak néhány helyen zajlik a világban, ezért a szakindítás célja egy szélesebb nemzetközi hallgatói réteg megszólítása is.

A képzéssel kapcsolatos további információ ITT érhető el.