NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Termet neveztek el a Ludovikán az ismert hadtörténészről

Perjés Géza hadtörténészről, egykori ludovikásról nevezték el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtárának és Levéltárának egyik termét. A Ludovika Főépületben található teremben Perjés Géza személyes könyvtárának egy részéből összeállított különgyűjtemény is helyet kapott.

Az NKE Ludovikás Életutak című kiállítássorozatának keretében idén májusban nyílt meg a Perjés Géza életét bemutató tárlat, amelyben számos, a kiváló hadtörténész életéhez fűződő tárgyi emléket állítottak ki. Ezt követően Perjés Géza felesége a hadtörténész személyes könyvtárának egy részét is az egyetem rendelkezésre bocsájtotta, amelynek feldolgozását követően történt meg a különgyűjtemény elhelyezése és a teremavató. „A névadással közelebb hozzuk a könyvtárat a felhasználókhoz és a könyvtárasokhoz, valamint inspirációt kapunk arra, hogy munkánk során mi is próbáljunk felnőni Perjés Géza szellemiségéhez”- fogalmazott köszöntőjében Nagy Gábor, az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatója.

A gyűjteményben 532 kötet kapott helyet, amelyek 106 különféle tudományterületet ölelnek fel a filozófiától a kibernetikán keresztül az irodalomig. A legtöbb könyv történelmi, hadtudományi vonatkozású mű, köztük olyan témákkal, mint a mohácsi csata, Zrínyi élete, vagy különböző világháborús munkák. „A gyűjteményben számos olyan kiadvány is helyet kapott, amely sehol máshol nem található meg az országban”- fogalmazott beszédében Mészáros Zoltán. Az Egyetemi Központi Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a szakkönyvek mellett a Perjés Gézának dedikált műveket is tartalmazza a gyűjtemény.

„Az egyetem számára nem volt kérdés, hogy megteremti a feltételeit a különgyűjtemény elhelyezésének, hiszen Perjés Géza nemcsak korszakos történész, hanem kiváló ember is, akinek a teljesítménye példaértékű és irigylésre méltó”- fogalmazott köszöntőjében Padányi József vezérőrnagy. Az NKE tudományos rektorhelyettese elmondta, hogy a gyűjteményben mintegy 300 év történelme jelenik meg és benne van a 20. századi ludovikás sors is, amit maga Perjés Géza is átélt. A hadtörténész az elsők között ismerte fel, hogy a különböző tudományágak hogyan hatnak egymásra. Ennek egyik jó példája az a kiadvány, amely a mezőgazdasági termelés és a hadműveletek összefüggéseit vizsgálja. Padányi József emellett kiemelte Perjés Géza Zrínyiről és koráról ír munkáját is. A rektorhelyettes bízik abban, hogy a különgyűjtemény révén minél többen tanulmányozzák majd a hadtörténész életművét.

Hausner Gábor alezredes, hadtörténész szerint Perjés Géza hagyatéka egy igazi kincsesbánya, amelyben olyan kéziratok is szerepelnek, mint például a magyar honvédtisztképzésről szóló 300 oldalas alkotás, amely még egy kiadatlan mű. Hausner Gábor szerint ez nemcsak egy hadtörténeti munka, hanem egy tapasztalatfeldolgozás is, hiszen Perjés Géza 12 éven keresztül volt honvédtisztjelölt, amelyből három évet a Ludovika Akadémián töltött. Elhangzott az is, hogy Perjés Géza pályafutása során két alkalommal is végzett könyvtárosi tevékenységet, így gyűjteményének emiatt is helye van az egyetem könyvtárában. Hausner Gábor szerint az intézménynek egyfajta kötelessége is Perjés Géza életművét feldogozni és emlékét ápolni.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes