Doktoranduszoknak és kutatóknak hirdet pályázatot az NKE rektora

Doktori képzésben részt vevő hallgatók és PhD, vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók számára hirdet pályázatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora. A pályázat a bölcsészet- és társadalomtudományok támogatására indult.

A program célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok és PhD, vagy CSc fokozattal már rendelkezők kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, illetve egyéb tudományos tevékenységük ösztönzése. Olyan doktoranduszok és kutatók pályázhatnak, akik bölcsészet- vagy társadalomtudományi mesterképzésben szerzett oklevéllel, vagy azzal egyenértékű egyetemi diplomával rendelkeznek. A pályázatban az alábbi témák részesülnek kiemelt figyelemben:

a)      19-20. századi magyar és nemzetközi eszme- és művelődéstörténet,

b)      A közép-európai térség országainak, nemzeteinek, kultúráinak összehasonlító története,

c)       Az éghajlat és a természet változásai és az ember alakította táj története a Kárpát-medencében,

d)      Az emberi jogok és a kereszténység összefüggései,

e)       A magyar politikai gondolkodás klasszikusai (1790-1918),

f)       Nemzeti alkotmányok és alkotmányos identitás a 21. században,

g)      Magyarország érdekérvényesítési lehetőségei a Közel-Keleten és Észak-Afrikában,

h)      Regionális hatalmi versengés a Közel-Keleten és ennek hatása a kelet-közép-európai térségre,

i)       Közép-Európa euró-atlanti kapcsolatai és érdekérvényesítő lehetőségei a változó nemzetközi rendben,

j)       21. századi közép-európai versenyképesség és növekedés vállalati és makrogazdasági megközelítésből,

k)      A kibertéri fenyegetések kezelése közszolgálati eszközökkel a társadalmat szolgáló polgári biztonság elérése céljából,

l)       Az új információs technológiák hatása az emberre, a társadalmi együttélésre és az állam működésére.

A sikeres pályázóknak a futamidő végére publikációkat, vagy publikálásra alkalmas kéziratok kell készíteniük, emellett – elsősorban a témájuk szerinti kutatóintézeteken keresztül – részt kell venniük az NKE Eötvös József Kutatóközpontjának tudományos munkájában. A nyertes pályázók január 1-től, egy éven át, havi 200-600 ezer forint hozzájárulásban részesülhetnek. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30. A pályázat ügyében felvilágosítás kapható a Kutatóközpont munkatársától: szopko.anett@uni-nke.hu

A pályázat további benyújtási feltételeiről és tartalmáról további részletek IDE kattintva érhetők el, az adatvédelmi tájékoztató pedig IDE kattintva érhető el.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Hlinka Zsolt