Hálaadó istentiszteletnek adott otthont az NKE

„A mai istentisztelet szívünk kútjának megtisztításáról és megőrzéséről szólt”- fogalmazott Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök a szolgálat újraindulásának 25. évfordulója és a Reformáció emlékünnepe alkalmából rendezett hálaadó istentiszteleten. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Püspökség rendezvényének helyszíne a Ludovika Főépület Szent László kápolnája volt.

Az istentisztelet elején a megjelent hívek hálát adtak Istennek a reformáció örökségéért, az evangélium világosságáért és minden jótéteményért. „Add, hogy meglássuk segítségre szoruló embertársainkat”- hangzott a könyörgés. A katonaközösségre is áldást kértek, hogy világos fejjel és tiszta szívvel a rájuk bízottak számára reménységet tudjanak nyújtani, hivatásukat pedig örömmel végezzék a haza szolgálatában.

„Luther Márton az egyházi berendezkedést bírálta, nem egyházszakadás volt a célja”- jegyezte meg Jákob János dandártábornok. A protestáns tábori püspök hozzátette, hogy a reformátor vágyott egy belső megújulásra az egyházon belül, a romlatlan bibliai tanításra. „Nem új vallást hozott, hanem a régi utakat tisztította meg”- mutatott rá igehirdetésében, megjegyezve, nem volt szükség új utakra. Mint mondta, az Istentől kapott utakat ma is hirdetjük, melyek tökéletesek, megmaradásunkra szolgálnak és elegek az üdvösségünkhöz. „Ezeket mindig tisztán kell tartanunk”- hangsúlyozta. Kitért arra is, a reformáció idején a reformátorok a tisztításhoz fogtak, s hozzáférhetővé tették a Biblia olvasását. Erre utal a reformáció jelmondata is, mely így szól: életem egyedüli zsinórmértéke a Szentírás. „A protestáns egyházak fontosnak tartják ezt a ragaszkodást”- hívta fel rá a figyelmet. Kitért arra is, hogy a mai keresztény ember örökségének megőrzése és a létfenntartás küzdelmei között, harcaiban próbál lépést tartani a világ fejlődésével. Az alapokat nem adja fel, az isteni értékrend nem mozdulhat el. „Bár a világ mindent elkövet, hogy leépítse az isteni törvényeket, mi nem adjuk fel azokat: azok érvényre juttatása, a megőrzése és továbbadása, ez az igazi reformátori örökség”- jelentette ki.

Az istentiszteleten közreműködött a Veszprémi Légierő Zenekar és a Psalterium Hungaricum Kórus, Arany János vezetésével.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: istentisztelet NKE