Integritás a közszférában: kutatási eredmények és tapasztalatok

„Nem elég formális képzéseket végezni vagy kutatási eredményeket produkálni, meg kell győzni mindenkit arról, hogy a szabályos, tisztességes, becsületes munkavégzés az egyedüli út”- hangsúlyozta Kis Norbert fejlesztési rektorhelyettes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás témájú kutatásaival kapcsolatban megrendezett szakmai konferencián. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott eseményen elhangzott, hogy az integritás szemlélet megerősödése, a korrupció megelőzése, valamint a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése a cél.

A KÖFOP-2.2.3. projekt keretében lebonyolított és lezárult kutatások eredményeit és tapasztalatait összegző konferencián Kis Norbert úgy fogalmazott: „Nagyon jó visszatekinteni az elmúlt évekre, mert miközben a közigazgatás rengeteg változást ért meg, az integritáskultúra építése szerencsés lineáris pályán halad”. Az egyetemi vezető elmondta, hogy az Állami Számvevőszék ettől az évtől már az NKE-vel közösen végzi az integritás felmérést, jövőre pedig még aktívabb szerepvállalás várható az egyetem részéről. Az NKE-n 2013 óta folyik az integritás tanácsadók szakirányú képzése, mely az integritás eszméjének, szakmai fogásainak elterjesztését szolgálta – tette hozzá Kis Norbert. A rektorhelyettes szerint fontos, hogy aki a közszolgálatban dolgozik, „az becsülettel, tisztességesen, átláthatóan, szabályosan tegye a dolgát.” Ez pedig nem csak szakmai, hanem emberi kérdés is. Meglátása szerint nem elég formális képzéseket végezni vagy kutatási eredményeket produkálni, meg kell győzni mindenkit arról, hogy a szabályos, tisztességes, becsületes munkavégzés az egyedüli út.

Az antikorrupciós szakpolitika bemutatása kapcsán Dargay Eszter szólt a fontosabb kormánydöntésekről. Az egyik a korrupcióval szembeni kormányzati stratégiáról szóló kormányhatározat 2001-ből, a másik a 2012-2014 Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programja, a harmadik pedig a Nemzeti Korrupcióellenes Program, mely a 2015 és 2018 közötti időszakkal foglalkozik. „A 2019-22 évekre szóló stratégia jelenleg előkészítés alatt áll”- emelte ki a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.  Dargay Eszter elmondta, hogy korrupció minden olyan társadalmi jelenség, amely során valaki a rábízott hatalommal magán- vagy csoportelőny érdekében visszaél. Véleménye szerint a korrupció kialakulásának megelőzése akkor lehetséges, ha a korrupcióra okot adó helyzeteket előzik meg.

„Az integritás szemlélet, az értékvezérelt magatartás támogatása, a tudatosság erősítése nemcsak adminisztráció, jelentések vagy táblázatok kitöltése, hanem ennél sokkal sokrétűbb feladat”- hívta fel a figyelmet a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztályának főosztályvezetője. Váradi Piroska r. alezredes szerint hosszútávon kizárólag büntetőjogi eszközökkel nem lehet leküzdeni a korrupciót. „A korrupciós kockázatok csökkentésében ma már megkerülhetetlen az állampolgárok szemléletformálása, tájékoztatása, az értékek megerősítése, a kompetencia fejlesztése és az egyéni integritás felerősödése”- jelentette ki.

Klotz Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás témájú kutatásait mutatta be. „Korábban a korrupcióval kapcsolatos kutatások egyoldalúak voltak. Azt vizsgálták, hogy mi az állampolgárok és a tisztviselők hozzáállása a témához”- fejtette ki a projekt szakmai vezető helyettese. Meglátása szerint a kutatások területét horizontálisan bővíteni kellene. Kutatási célként nevesítette az önkormányzatok és a közösségi tulajdonú gazdasági társaságok helyzetét.

A plenáris ülést követően a résztvevők három szekcióban folytathatták a tanácskozást. Olyan témák részleteit tárhatták fel, mint a rendvédelmi szervek körében felmérhető korrupciós kockázatok, az integritás tanácsadó tevékenység vizsgálata, valamint a környező országok korrupció elleni intézményeinek jó gyakorlata. A kutatás és a rendezvény a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” elnevezésű projekt keretében valósult meg.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes