Habilitálnak az NKE oktatói

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem két oktatójának is ezen a héten került sor habilitációs eljárásának nyilvános vitájára és előadására.

Bódi Stefánia, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) egyetemi docense a Bírálóbizottság előtt rendezett vitán a gyülekezési jog hazai szabályozásának történetéről beszélt, majd előadását „A gyülekezési és petíciós jog az Egyesült Királyságban és Magyarországon” címmel tartotta. „A téma aktualitását a 2018-as gyülekezési törvény adja, amely új megvilágításba hozta a jogterület szabályozását, amely a közvetlen demokrácia egyik fontos eszköze is egyben”- fogalmazott honlapunk érdeklődésére Bódi Stefánia.

Kaiser Tamás egyetemi docens, az ÁNTK tudományos dékánhelyettese habilitációs vitájára „A többszintű kormányzás értelmezhetősége az Európai Unió kontextusában” címmel került sor, míg előadásában a kormányzati teljesítmény mérhetőségének problematikájáról szólt. „ A habilitációs vitához kapcsolódó naprakész kérdések is azt jelzik, hogy a téma ma nagyon is aktuális. Milyen irányban mozdul el az EU a szuverenitás és az államiság kérdésében? Hogyan tud az európai közösség helytállni a különböző gazdasági-politikai erőközpontok versenyében és hogyan tud megbirkózni a területi különbségekből eredő társadalmi, politikai feszültségekkel? Ezekkel a kérdésekkel, nekünk kutatóknak is foglalkoznunk kell”- hangsúlyozta Kaiser Tamás.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzeti Felsőoktatási Törvényben, valamint az Egyetem Alapító Okiratában foglaltak alapján a társadalomtudományok, valamint a műszaki tudományok tudományterületeken ítél oda habilitált doktor címet, amely az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökéhez benyújtott kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el. A habilitált doktor címet az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács ítéli oda. Az Egyetem rektora a habilitált doktor címről szóló oklevelet ünnepélyes keretek között, a Szenátus ünnepi ülésén – évente két alkalommal, az Egyetem Napján és a Magyar Tudomány Ünnepén – adja át.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen jelenleg 14 habilitációs eljárás van folyamatban.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes