NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Nyári Egyetem az állam- és kormányzástörténetről

 

Idén már harmadik alkalommal szervezték meg a State & Governance in a Historical Comparative Context című kurzust, nyári egyetemi program keretében. Az eseményen az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) részéről tíz hallgató vett részt ebben az évben.  

2017-ben és tavaly a program Budapesten, az Államtudományi és Közigazgatási Kar szervezésében valósult meg, idén azonban a bochumi Ruhr Egyetem jogi kara adott otthont az eseménynek. A hallgatók a kurzuson megismerkedhettek az állam- és kormányformák karakterjegyeivel és történelmi példákon keresztül tanulmányozhatták azok gyakorlati működését, továbbá részletes bepillantást nyerhettek a magyar állam- és kormányzástörténet korszakaiba. Mivel a nyári egyetemi kurzus évek óta részét képezi a Ruhr Egyetem jogi karán az Anglo-American Law and Language címen futó szaknyelvi programnak, ezért a résztvevők részletesebben is foglalkoztak az amerikai állam- és kormányzástörténettel is, illetve gyakorlati példákkal illusztrálva ismertették meg velük az amerikai jogrendszer alapját képező esetjogot. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a kurzus oktatói idén is Peres Zsuzsanna, az ÁNTK Állam- és Jogtörténeti Tanszékének docense és Beke-Martos Judit a bochumi Ruhr Egyetem jogi karának nemzetközi igazgatója voltak. Az oktatási programmal összhangban a hallgatók meglátogatták a düsseldorfi Villa Horionban létrehozott parlamenttörténeti múzeumot, valamint Magyarország Főkonzulátusán Szegner Balázs főkonzul szervezésében találkozhattak Rainer Matheisen szabad demokrata párti képviselővel. A nyári egyetemre a hét során ellátogatott továbbá Lisa Kapteinat szociáldemokrata párti képviselő is. Mindketten beszéltek mindennapi munkájukról, Észak-Rajna -Vesztfália kormányzati berendezkedésről, a parlamenti frakciók, valamint a szövetségi Németország kormányzati működéséről. A kurzuson tanultakról a hallgatók gyakorlati vizsgán számoltak be: előre megadott paraméterek alapján egy elképzelt állam kormányzati rendszerét modellezték. Az egyhetes program nemcsak tanulmányi szempontból bizonyult rendkívül hasznosnak, de elősegítette a meglévő intézményközi kapcsolatok elmélyülését is, amely jó alapja lehet a program további fejlesztésének.

 

Szöveg: Peres Zsuzsanna


Címkék: nyári egyetem