Egyetemi díszpolgár lett Janza Frigyes

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa július eleji ülésén egyhangú szavazással az intézmény díszpolgárává választotta Janza Frigyes ny. vezérőrnagyot, az NKE Tanácsadó Testület tagját, akinek megbízatása július 31-ével véget ér. Az egyetem alapításában és működtetésében is kiemelkedő szerepet vállaló szakember munkáját a múlt heti központi tanévzárón Kossuth-colt ajándéktárggyal is elismerték.

Az idén 73 éves Janza Frigyes részt vett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapítását előkészítő bizottság munkájában, majd 2012-től egészen megszűnéséig a Fenntartói Testület tagja volt, amelynek több alkalommal volt ügyvivője is. A címzetes egyetemi tanár a belügyminiszter képviselőjeként vett részt a testületek munkájában, amelyben elsősorban a rendészeti szakág munkáját segítette. „Példaértékű az a tudás, tapasztalat és alázat, amely Janza Frigyesben megvan nemcsak a Rendészettudományi Kar, hanem az egyetem egésze tekintetében. Holisztikus megközelítésével az NKE ügyét mindig egészében szemlélte. Műveltsége, emberismerete és a világra való nyitottsága is példát adhat sokak számára”- fogalmazott az egyetem július 11-i központi tanévzáró ünnepségén Koltay András rektor.

Az eredetileg állatorvosi végzettségű Janza Frigyes 2012 óta a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője, és az elmúlt évtizedekben mindig fontos szerepet játszott a rendészeti felsőoktatás fejlesztésében. Több szakmai szervezet tagja, így a többi között a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkáraként is tevékenykedik. A Bonum Publicum egyetemi magazinnak adott korábbi interjújában az emberi értékek fontosságát hangsúlyozta a mindennapi munkavégzés során: „Számomra a legfontosabb érték a becsületesség. Együttműködésre vagyunk rendelve, el kell, hogy ismerjük a hibáinkat, ugyanis csak együtt tudjuk kijavítani azokat. A megbízhatóság, a szavak és a tettek egysége tud engem meggyőzni egy ember értékéről. Mindenki számára segítséget kell nyújtani, hogy ki tudja bontakoztatni a rejtett tehetségét is. A becsületesség mellett a megbízhatóság is alapvető érték számomra, és fontosnak tartom, hogy egy értelmes ember ne azonosuljon az átlagossal, legyen innovatív. Egy okos munkaerőnek ugyanis a társadalommal szembeni kötelessége jobbá tenni a világot. Ami a közszolgálatban különösen érdekes és fontos: ha valakit feladattal bíznak meg, az kövesse végig annak a történéseit.”

Janza Frigyes az Egyetem Díszpolgára címet az NKE szeptember eleji tanévnyitó ünnepségén veszi át.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes