Új kar alakul az NKE-n

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) néven új kar alakul a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, augusztus elsejétől - döntött július 10-i ülésén az NKE Szenátusa. Az új szervezeti egység az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK), valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) egyesülése révén jön létre. Az eddigi eredményeket és erősségeket megőrző átalakulás közvetlenül nem befolyásolja sem a hallgatók tanulmányait, sem pedig az eredményes oktatást és az annak adminisztratív feltételeit biztosító munkatársak alapvető munkavégzését. Az egyesülést követően is megmarad a karok szakmai és képzési portfóliója, így a jelenlegi és a leendő hallgatók ugyanazt fogják tanulni, ugyanattól az oktatói körtől, ugyanazon a képzési helyen, mint eddig.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kereteiben működő ÁKK fő feladata a magyar közigazgatás vezetői és tisztviselői utánpótlásának képzése. A szintén az egyetem karaként tevékenykedő NETK pedig a közszolgálatban nemzetközi feladatokat ellátó szakemberek képzőhelye. A magyar közigazgatásban minden vezetőnek és tisztviselőnek átfogó tudással kell rendelkeznie a nemzeti, az európai és a nemzetközi ügyekről egyaránt. A nemzetközi közszolgálati karrier pedig a nemzeti közigazgatási pályára épül. Mivel a két kar képzési rendszere ezen alapokat és célokat illetően jelentős átfedéseket mutat, ezért érdemes a képzési tevékenységeket egységesen kezelni. Az egyesüléssel a képzési struktúra és szakok megtartása mellett a tudásanyag egységesítése és koncentrációja is megvalósul, amely versenyképesebb és átfogóbb felkészítést képes nyújtani a hallgatók számára. A szervezeti változás a közös képzési célok összehangolásán túl gazdálkodási és adminisztratív kapacitásokat is képes koncentrálni és racionalizálni, hatékonyabbá és gördülékenyebbé téve a működést. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának javaslatára, az intézmény Szenátusának döntésével és az NKE-t fenntartó Miniszterelnökség támogatásával a két kar augusztus elsejétől egyesül. Az NKE Szenátusa július 10-i ülésén döntött a két kar egyesülésével kapcsolatos szervezeti és működési változásokról. Az eseményen elhangzott, hogy a kari tanácsok egyhangúlag vagy nagy többséggel támogatták a kari egyesülést lehetővé tevő javaslatot. A Szenátus -az abban helyet foglaló hallgatói tagok támogató szavazataival- egyhangú döntést hozott az új kar létrehozásáról.

 

Szöveg: Szöőr Ádám