Új testület gondozza a doktori és habilitációs ügyeket

Megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa. A Szenátus által megválasztott tagok megbízatása öt évre szól, kinevezésüket Koltay András rektor adta át a Ludovika Főépület Hunyadi termében.

Az NKE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának (EDHT) a doktori iskolák vezetőivel, a karok által delegált kutatókkal, és a doktoranduszok kari képviselőivel együtt 29 tagja van. „Egy új kísérlet első lépéseinél vagyunk” – fogalmazott a megbízólevelek átadása előtt Koltay András. Az NKE rektora hozzátette: a doktori és habilitációs ügyek szoros összefonódása és a vonatkozó törvény megengedő rendelkezései miatt immár egy testület fogja össze ezeket. A tanács létrehozásának szándékáról tavaly novemberi ülésén döntött a Szenátus. A rektor szerint a testület előtt nagy feladatok és elvárások vannak, létrejötte a tudományos minőség tekintetében mindenképpen előrelépés.

A Szenátus döntése alapján a testület elnöke Papp Tekla, az Államtudományi és Közigazgatási Kar egyetemi tanára lett. Hivatalból tagjai a Doktori Iskolák vezetői: Padányi József, a Hadtudományi Doktori Iskola; Kende György, a Katonai Műszaki Doktori Iskola; Kiss György, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és Kerezsi Klára, a Rendészettudományi Doktori Iskola képviseletében, akik egyben elnökhelyettesei posztot is betöltenek. Rajtuk kívül az EDHT tagjai a kari tanácsok javaslata alapján karonként két oktató vagy kutató szavazati joggal; az Eötvös József Kutatóközpontból egy oktató vagy kutató szavazati joggal; Doktori Iskolánként egy doktorandusz hallgató tanácskozási joggal; illetve a karok dékánjainak javaslatára, az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló 2-2 fő szintén szavazati joggal. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Haig Zsoltot és Krajnc Zoltánt javasolta a testületbe, az Államtudományi és Közigazgatási Kar Horváth Attilát és Halász Ivánt, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Gazdag Ferencet és Szenes Zoltánt, míg a Rendészettudományi Kar Kari Tanácsa Blaskó Bélát és Sallai Jánost. A Víztudományi Kart Ács Éva, az Eötvös József Kutatóközpontot Hörcher Ferenc képviseli. Az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem állók közül a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kart Makkay Imre és Szternák György képviseli, míg az Államtudományi és Közigazgatási Kart Torma András és Kovács Gábor. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karról Farkas Beáta és Palánkai Tibor, a Rendészettudományi Karról Belovics Ervin és Vokó György, míg a Víztudományi Karról Szűcs Péter és Szabó Szilárd lesznek még a testület tagjai. A Hadtudományi Doktori Iskolából – tanácskozási joggal – Novák-Varró Virág, míg a Katonai-Műszaki Doktori Iskolából Deák Veronika doktorandusz hallgatók kerültek be a testületbe. A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolából Pató Viktória Lilla, a Rendészettudományi Doktori Iskolából Papp Bendegúz doktorandusz hallgatókat választotta meg az EDHT tagjává a Szenátus. A tagok kutatási területe kiterjed a kriminológia, kriminalisztika, a büntetőjog, de a légierő alkalmazásai és a hiperszonikus eszközök kutatása területére is. A tagok megbízatása öt évre szól, amely többször is megismételhető. A testület következő ülése októberben lesz.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: alakuló ülés EDHT