NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Vírus 2019: közös gyakorlaton az NKE hallgatói

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem mintegy ezer hallgatója vett részt az intézmény immár hagyományos közös közszolgálati gyakorlatán. A Vírus 2019 nevet viselő, idei kétnapos gyakorlaton egy emberre és az emlősökre egyaránt veszélyes járvány terjedésének megakadályozását modellezték a szervezők. Az idei gyakorlat is jó lehetőséget adott az intézmény különböző hívatásrendekhez tartozó hallgatóinak a közös munkára és együttműködésre.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Békés Megye bizonyos részein egy vírus ismeretlen törzse jelent meg, amely földrajzilag jól behatárolható területen pusztítja az állatállományt. A vírus emberekre is veszélyt jelent, több esetben súlyos megbetegedés is történt. Feltehetően bioterrorizmus indíttatású cselekmény hatására jelentek meg a járvány-gócok ebben a két megyében. Ez volt az idei közös közszolgálati gyakorlat feltételezett alapszituációja, amelynek során a hallgatók gyakorolhatták a hivatásrendek együttműködésének lehetőségeit, a veszélyhelyzet kihirdetésének előkészítési folyamatát és az annak bevezetésével kapcsolatos eljárásokat.

„Intézményünk 2013 óta rendez közös közszolgálati gyakorlatot, amelynek során a hallgatók és a segítők valós problémákat dolgoznak fel és ezzel jártasságot szereznek a komplex szakmai problémák megoldásában és gyakorolják a vezetési funkciókat is”- mondta el a rendezvény központi tájékoztatóján Kovács Gábor rendőr dandártábornok, az NKE oktatási rektorhelyettese. A gyakorlat szakmai vezetője hozzátette, hogy az NKE mind az öt karának hallgatói részt vettek a feladatok végrehajtásában, amelyekben hazai és nemzetközi partnerszervezetek is segítették őket. Elhangzott, hogy idén egy kutatás is készül, amelyben arra keresik a választ, hogy a gyakorlat milyen hatással van a hivatásrendek és a civil szakos hallgatók szervezeti önkéntes magatartására, annak fejlődésére. Kovács Gábor szólt arról is, hogy az öt nagyobb mozzanatból álló gyakorlatra idén tíz nemzetközi partnerintézményből mintegy negyven külföldi vendég érkezett.

„Tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat is gyakorolhattak az NKE katasztrófavédelmi szakos hallgatói, akik a gyakorlat során hatékonyan működtek együtt a többi hivatásrenddel és a civilekkel is”- mondta értékelőjében Endrődi István ezredes. A Katasztrófavédelmi Intézet egyetemi docense hozzátette, hogy a katasztrófavédelem jóvoltából egy mobillabort is telepítettek a gyakorlat helyszínére, ahol a modern technikai eszközök használatával életszerűbben lehet modellezni a kialakult helyzetet.

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 110 hallgatóval és 7 oktatóval képviselte magát a gyakorlaton. Hettyey András, a NETK adjunktusa elmondta, hogy a kar hallgatói különböző hazai és nemzetközi szervezeteket képviselve jelentéseket készítettek és tájékoztatták a partnerországokat a kialakult helyzetről, valamint próbálták felmérni, hogy a távolabbi országok (Kína, Oroszország) hogyan reagálhatnak egy ilyen szituációra.

Balla József rendőr ezredes tájékoztatása szerint a Rendészettudományi Kar 250 hallgatóval és 19 oktatóval képviselte magát a gyakorlaton. Az RTK egyetemi docense elmondta, hogy a kar valamennyi szakirányáról érkeztek hallgatók a rendezvényre, ahol végig különböző feladatokat kellett ellátniuk, így például részt vettek ideiglenes határzár működtetésében, gyógyszerszállítmány biztosításban, vagy vízumkiadásban.

A Vírus 2019 gyakorlaton a bajai Víztudományi Kar hallgatói és oktatói is részt vettek. Cimer Zsolt dékánhelyettes elmondta, hogy harmadéves építőmérnök-, és másodéves környezetmérnök hallgatóik a társszervekkel való együttműködés gyakorlása mellett tényleges szakmai feladatokat is elláttak: a Sugovicán hajózva mérték a víz sebességét és analitikai vizsgálatokat is végeztek.  

Hülvely Lajos egyetemi docens arról tájékozatott, hogy az Államtudományi és Közigazgatási Kar 210 másodéves hallgatója a hivatásrendekkel szorosan együttműködve végezte a feladatokat. Így például a kiber média csoport tagjai a közösségi médiafelületeken megjelenő álhírek terjedése miatt arra tettek javaslatot, hogy a pánik elkerülésé érdekében korlátozzák ezen internetes oldalak működését a veszélyhelyzet idejére.

A közös közszolgálati gyakorlaton a honvédtisztjelölt hallgatók közül több mint kétszázan vettek részt, elsősorban gyakorlati terepen. Horváth Tibor ezredes elmondta, hogy a hallgatók az ócsai kiképzőbázison ellenőrző- áteresztő pontot működtettek, járőröző tevékenységet végeztek és vegyvédelmi feladatokban is közreműködtek. 

A Vírus 2019 gyakorlatról további részleteket a Bonum Publicum egyetemi magazin májusi számában olvashatnak.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes