A közigazgatási bíróságok felállításán dolgozik az NKE intézetvezetője

Boros Anitát, az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar intézetvezetőjét kérte fel Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a közigazgatási bíróságok jövő évi felállítását előkészítő projekt szakmai vezetőjének.

Az Országgyűlés 2018 decemberében döntött az önálló közigazgatási bíróságok felállításáról. A nyolc helyszínen létrejövő közigazgatási törvényszékek és az esztergomi székhelyű Közigazgatási Felsőbíróság 2020. január 1-jén kezdik meg a működésüket. Jelenleg a közigazgatási és munkaügyi bíróságok a rendes bírósági szervezetrendszer részeként működnek és igazgatásukat az Országos Bírósági Hivatal látja el. A közigazgatási bíráskodás egy rendkívül kurrens területe a hazai közigazgatási jognak, így ez a kérdéskör már hosszú évtizedek óta a kutatások homlokterében áll. Abban azonban kezdetektől fogva lényegében azonos volt a tudomány képviselőinek álláspontja, hogy a közigazgatás olyan cselekményeit, amelyek joghatás kiváltására alkalmasak, egy tőle független szervezet által kell kontrollálni. Az első hazai közigazgatási bíróságot az 1896. évi XXVI. törvénycikkel állították fel és Kmety Károly megfogalmazásában a közigazgatástól elkülönülő, önálló, egyfokú jogvitás ügyekben eljáró bíróság volt. 1949-ben aztán a jogállamiság számos intézményével együtt a közigazgatási bíróságot is megszüntették és bár számos intézkedés történt a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának hatékony szabályozása érdekében, az önálló közigazgatási bíróság újbóli felállításáról 2018 decemberében döntött a jogalkotó. „Egy történelmi jelentőségű feladattal állunk szemben, és én a magam részéről, közigazgatási eljárásjogászként rendkívüli, megismételhetetlen szakmai megtiszteltetésnek tekintem, hogy egy ilyen folyamatnak a részese lehetek” – mondta el honlapunknak Boros Anita, az OBH elnöki biztosa.

Az új közigazgatási bírósági rendszer a jelenlegi jogi szabályozók alapján nem jogutódlással válik ki a rendes bírósági szervezetből, hanem önálló, új jogi személyiséggel kezdi meg működését jövő év január 1-jén. Az igazságszolgáltatás mint önálló hatalmi ág már eddig is kiemelkedő eredményeket ért el a közigazgatási ügyszakban. Ebben Magyarország az első helyen áll az Európai Unióban, hiszen nálunk a leggyorsabb a közigazgatási ítélkezés és nálunk a második legalacsonyabb a közigazgatási ügyhátralék. Ezeket az eredményeket és ezt a színvonalat az új közigazgatási bíróságoknak is tovább kell vinniük.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek és a jelenlegi bírósági szervezetben dolgozó közigazgatási bírók, igazságügyi alkalmazottak számára zökkenőmentes legyen az átmenet, illetve az OBH eddigi fejlesztéseit, eredményeit is hasznosítani tudják az új közigazgatási bíróságok, valamint a közigazgatási bíróságok felállításáért felelős Igazságügyi Minisztérium az OBH egy önálló projektszervezetet állított fel, csaknem harminc bíró és hasonló létszámú egyéb szakértő részvételével.  Ennek a projektszervezetnek lett a szakmai vezetője Boros Anita. „A projektünk legfontosabb célja, hogy gyorsan, hatékonyan megvizsgáljon minden olyan előkérdést, amelyek az új bíróságok januári működéséhez szükségesek, és javaslatainkkal messzemenőkig támogassuk a közigazgatási szervezetrendszer felállításáért, és a jövő évtől annak működtetésért is ténylegesen felelős szaktárca munkáját” – fogalmazott az NKE intézetvezetője.

A Boros Anitával készült interjút a Bonum Publicum áprilisi számában olvashatják.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Goreczki Renáta