Együttműködés a Leuveni Katolikus Egyetemmel

A Szélsőségek, vallási szélsőségek Ludovika Kutatócsoport kezdeményezésére együttműködési megállapodást kötött az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Leuveni Katolikus Egyetem Teológiai és Vallástudományi Kara. Utóbbi Németalföld legősibb felsőoktatási intézménye és egyben a legrégibb, ma is működő katolikus egyetem a világon. Az intézménynek 14 kara, 62 alapdiplomás és 104 posztgraduális képzése van.

Jelenleg a vallás és biztonság témakörét kutató hallgatók és oktatók számára kínál lehetőséget az együttműködés, de a jövőben szeretnék kiterjeszteni azt a jog és államtudomány, illetve egyéb társadalomtudományok területeire is. Ujházi Lóránd, a kutatócsoport vezetője fontos állomosnak tartja az együttműködés aláírását, mivel Magyarországon a vallás és biztonság kutatása még gyerekcipőben jár. A leuveni intézményben évtizedek óta folynak azok a kutatások, amelyek a vallásetikai kérdéseket vizsgálják. A magyar kutatócsoport is egyre aktívabb munkát végez ezen a területen: tudományos publikációik és köteteik jelennek meg, szerkesztik a keresztényüldözésről szóló éves jelentést, hazai és nemzetközi konferenciákat szerveznek, valamint elindult az NKE-n a radikalizmus vallási szélsőségek szakirányú továbbképzési szak is. Ujházi Lóránd nagy lehetőségeket lát az együttműködésben, hiszen már idén szeptemberben magyar doktorandusz utazhat a flamand városba, és közös konferenciákat is szervezhetnek a leuveni egyetemmel. „Ezzel egy újabb híd nyílik meg, amelyen keresztül további nemzetközi partnerkapcsolatokat építhetünk ki”- fogalmaz a kutatócsoport vezetője. Az együttműködés létrejöttében fontos szerepet játszott Padányi József, az NKE tudományos rektorhelyettese, Pohl Árpád, a kar dékánja, Bénédicte Lemmelijn, a Leuveni Katolikus Egyetem Teológia és Vallástudományi Karának nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese, Johan Verstraeten az etikai kérdések és a társadalomtudományok szakértője és Csonta István, a leuveni jezsuita magyar kollégium igazgatója.