Zrínyire emlékeztek a HHK kari napján

A Zrínyi szobor megkoszorúzásával, ünnepi beszédekkel és elismerések átadásával emlékeztek meg Zrínyi Miklós költő-hadvezérről az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kari ünnepségén. A rendezvényen számos magyar és horvát önkormányzati vezető is részt vett. 

„A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kari napján Zrínyi téli hadjáratáról, az eszéki hadihíd 1664-es felégetéséről szoktunk megemlékezni, de fontos szólni a hadvezér nagyszabású katonai reformelképzeléseiről is” – mondta ünnepi beszédében Hausner Gábor alezredes. A Katonai Tanfolyamszervező Hivatal kiemelt főtisztje elmondta, hogy Zrínyi nagyon fontos szerepet játszott az oszmán birodalommal szembeni nemzetközi összefogás megteremtésében, amellyel reményt adott a keresztény világ számára. Ezt a gondolatot fogalmazta meg VII. Sándor pápa is, egy Zrínyinek írt méltató levelében. 1664-ben egy Londonban megjelent könyvben Zrínyit úgy jellemzik, mint aki a nehéz helyzetben is fenntartja a meggyengült kereszténységet és rajta áll vagy bukik a nyugati világ, így Európa sorsa. Elhangzott, hogy a költő-hadvezér a kereszténységen belül mindenki számára elfogadható politikai és katonai programot tudott megfogalmazni és képviselni. Ennek egyik fontos pontja volt a teljes keresztény világ összefogásának igénye a török birodalommal szemben, valamint az is, hogy a háborút a magyaroknak kell kezdeményezni a saját haderejük megreformálásával. Az elképzelések megvalósításának része volt a többi között Zrínyi-Újvár felépítése, valamint a téli hadjárat megindítása is. Hausner Gábor szerint a török elleni háború érdekében születtek meg Zrínyi költői és prózai hadtudományi munkái. Ezekben fogalmazta meg elképzeléseit a magyar haderő megújításáról. „Ebben fontos szerepet szánt a hadvezéreknek, a tiszteknek. Úgy látta, hogy a jól parancsolni tudás a legfőbb vezetői erény és a szellemi képességek mellett tapasztattal, gyakorlattal, valamint az előrelátás képességével is rendelkezniük kellett a jó parancsnokoknak”- tette hozzá a szakember. Hausner Gábor elmondta, hogy a költő-hadvezér munkássága a Zrínyi 2026 haderőreform egyfajta történelmi előzményének is tekinthető.

„Zrínyi kultusza mai is él, amit mi sem bizonyít jobban, mint a mai rendezvényen megjelenő számos magyar és horvát önkormányzati vezető”- mondta el beszédében Pohl Árpád dandártábornok. A HHK dékánja szerint Zrínyi jól látta, hogy a haza megvédésére csak egy kiválóan felkészült, felszerelt, ütőképes haderővel van esély. Hozzátette, hogy az erős hadsereg nem a háborúhoz, hanem a béke megőrzéséhez kell és a mai magyar katonáknak is ez a küldetésük. A dékán szólt a Zrínyi 2026 honvédelmi- és haderőfejlesztési programról is, amelynek eredményeképpen hazánkban is megjelennek a hadiipar csúcstechnológiás eszközei. „A program azonban nemcsak a haditechnikáról szól, hanem elsősorban a katonákról, az állományról” – fogalmazott Pohl Árpád. Ennek fontos része a tisztképzés is, amelyben egyre nagyobb szerepe lesz a jövőben nemzetköziesítésnek. Elhangzott, hogy a tavaly végzettek egy jelentős része legalább néhány hónapot külföldön is tanult és ezt az arányt mindenképpen növelni szeretnék a jövőben. Mint ahogy feladat az oktatás-kutatás színvonalának folyamatos fejlesztése is. „Karunk egyik fő küldetése, hogy a ludovikás értékrendet közvetítsük a többi hívatásrend felé”- tette hozzá a dékán, aki szerint a Tisza István program intézkedései jó alapot teremtenek az elkötelezett, hatékony munkavégzés számára. 

A kari napon elismerések átadására is sor került. Zrínyi Miklós Emlékgyűrűt vehetett át a dékántól Palik Mátyás ezredes, a Katonai Repülő Intézet igazgatója és Téglási József alezredes, a Katonai Vezetőképző Intézet kiemelt gyakorlati oktató főtisztje. A Kar Kiváló Oktatója címet Taksás Balázs főhadnagy érdemelte ki. Pohl Árpád emellett hadtudományi emlékplakettet, emlékérmeket és dicsérő okleveleket is adományozott oktatóknak, hallgatóknak. A Zrínyi Miklós díjat idén Szabó András Miklós százados, a Katonai Üzemeltető Intézet tanársegédje vehette át Vass Pétertől, Szigetvár polgármesterétől. A rendezvény végén a Vadrózsák Néptáncegyüttes műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Az ünnepség utáni pohárköszöntőjében Padányi József vezérőrnagy elmondta, hogy a rendezvényen megjelentek közösséget egy olyan személyiség, Zrínyi Miklós tisztelete köti össze, aki a magyar hadtörténelemben egyedülállót alkotott. „Számunkra kiemelten fontos feladat a Zrínyi-örökség megőrzése, ápolása és fejlesztése”- fogalmazott az NKE tudományos rektorhelyettese. Padányi József emlékeztetett arra is, hogy jövőre ünnepeljük Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulóját, amelyről szeretnének méltó módon megemlékezni.

A kari napon sor került a campuson található Zrínyi szobor koszorúzására is. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Ludovika Zászlóalj, a Vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrség Dandár, valamint a Horvát Védelmi Akadémia képviselői mellett magyar és horvát önkormányzati vezetők is elhelyezték az emlékezés virágait a szobor talpazatánál. A rendezvényen a többi között Legrad, Dojna Dubrava, Csáktornya, Szigetvár, Őrtilos, Belezna, Zákányfalu, Molnári és Murakeresztúr képviselői is részt vettek.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: HHK kari nap