A Ludovika egykor és most

A magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia történetéről és a ludovikás hagyományok ápolásáról szól Siposné Kecskeméthy Klára és B. Kalavszky Györgyi szerzők könyve, amelyet az NKE Hungária körúti campusán mutattak be az érdeklődőknek. A rendezvényen az egykori ludovikás tiszteket és családtagjaikat Benkő Tibor honvédelmi miniszter is köszöntötte. 

A szerzőpáros „A Ludovika” című könyve 2011-ben jelent meg először, majd ezt követte két évre rá a kiadvány javított utánnyomása. A most bemutatott bővített kiadás jelentős tartalommal gazdagodott, hiszen megtalálhatóak benne a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-es megalakulását követő időszak eseményei is, napjainkig bezárólag. A kötet a Zrínyi Kiadó gondozásában jelent meg. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, a kiadó vezetője köszöntőjében elmondta, hogy számára minden könyv kiadása egy ünnep, de a mostani megjelenésére ez fokozottan igaz, hiszen a hozzá is közel álló ludovikás hagyományokról van szó a műben.  

A könyv egyik szerzője Siposné Kecskeméthy Kláraprofesszor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, aki pályafutása kezdetétől élénken érdeklődik a Ludovika Akadémia története, a ludovikás hagyományok iránt. Már akkor példaképként tekintett vitéz Somogyi Endre altábornagyra, egykori ludovikás növendékre, akinek a sorsa keltette fel az érdeklődését az első világháború előtti és a két világháború közötti tisztképzés rendszere, színvonala és erkölcsi hatása iránt. Később egyetemi vezetőként személyesen is találkozhatott egykori ludovikás tisztekkel, akiknek megtanulta tisztelni fegyelmezettségüket, tartásukat, szakmai tudásukat és általános műveltségüket. „Találkozásaink során megismertem határtalan szeretetüket és rajongásukat a haza iránt, amelyekért a legsúlyosabb áldozatokat hozták”- fogalmazott Siposné Kecskeméthy Klára. A társszerző hozzátette, hogy a ludovikásoknak a második világháborút követő évtizedekben megaláztatások sorát kellett elviselniük, amelynek ellenére büszkén vállalták tiszti múltjukat. A könyv egyik célja éppen az, hogy ezek az emberek – érezve a társadalmi megbecsülést- a sors megkésett igazságszolgáltatásának tekintsék a művet. A professzor asszony szerint emellett fontos az is, hogy a jelenlegi honvédtisztjelöltek és a fiatal tisztek elé olyan, emberileg, szakmailag és erkölcsileg követendő példaképeket állítsanak, akik hazaszeretetből, hűségből, becsületből, kötelességtudatból, és szakmai tudásból is „jelesre vizsgáztak”. „A múlt és a jelen összeér, kéz a kézben halad”-fogalmazott a szerző, aki szerint a könyv azt az utat is bemutatja, amelyet a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Ludovika Zászlóalj megtett a katonai hagyományok őrzésében, ápolásában és kialakításában. Ilyen mérföldkő volt a többi között a Ludovika-szoboravatás, a száznapos ünnepség megtartása az Orczy-kertben, a hallgatói díszöltözet kiállítása, vagy a Ludovika Zászlóalj megalakulása. Siposné Kecskeméthy Klára köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal is segítették a könyv megszületését. Külön kiemelte Szilágyi Dénes egyetemi fotós kollégánk jelentős közreműködését a könyv fotóillusztrációinak elkészítésében. 

A könyvbemutató ünnepségen Schmittné Makray Katalin méltatta a könyvet. A Ludovika Zászlóalj zászlóanyája személyesen is kötődik a Ludovika Akadémia történetéhez, hiszen édesapja és nagyapja is ebben az intézményben végzett. Kegyetlen sorsú katonanemzedék tagjai voltak ők, hiszen a második világháborút követően megaláztatások sorát kellett kiállniuk ludovikás katonatársaikkal egyetemben. „Mégis hálás vagyok a sorsnak, hiszen hozzáállásukkal erőt adtak a következő generációk számára”- tette hozzá Makray Katalin. A bemutatott könyv kapcsán elmondta, hogy az egy fajsúlyos kiadvány, már csak azért is, mert több évszázad történetét foglalja magában. A zászlóanya mindenki számára ajánlja a könyvet, amely egy izgalmas és tanulságos olvasmány is egyben. Nagy terjedelemben foglalkozik a mű például a Ludovika Akadémia eszmeiségével, amely azóta sem változott: hazaszerető és szakmailag felkészült honvédtiszteket képezni a jövő számára. „Ne csak olvassák, hanem birtokolják is a könyvet”- fogalmazott Makray Katalin, aki szeretné, ha minden honvédtisztjelölt megkaphatná a kiadványt. 

Az ünnepség résztvevői a Ludovika Zászlóalj életébe is bepillantást nyerhettek Sári Szabolcs ezredes segítségével. A zászlóalj parancsnoka elmondta, hogy elsődleges feladatuk a katonai szocializáció biztosítása a honvédtisztjelöltek számára, amelyben a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karral napi szinten működnek együtt. 

A rendezvényen nem tudott jelen lenni, de videófelvételen köszöntötte a résztvevőket a 103 éves vitéz Koós Ottó. A jelenleg élő legidősebb egykori ludovikás tiszt elmondta, hogy számára egyfajta bocsánatkéréssel ér fel a könyv mind azokért a megaláztatásokért, amelyeket ő is elszenvedett évtizedeken keresztül. 

„Nagyon megtisztelő és felemelő érzés volt részt venni ezen az ünnepségen”- mondta el Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A tárcavezető szerint a ludovikás tisztek olyan értékekkel rendelkeznek, amelyre méltán lehet büszke az egész ország. „Fontos, hogy a mai fiataloknak legyenek példaképeik, akiktől tanulhatnak. Egy katona akkor lehet eredményes a pályán, ha mindig van előtte kitűzött cél, és azt olyan lelkesedéssel, elszántsággal, áldozatvállalással próbálja elérni, mint ahogy azt az egykori ludovikások tették”- fogalmazott Benkő Tibor. 

A rendezvényen külön is köszöntötték a Ludovika Akadémia egykori hallgatóit és családtagjaikat, akik egy-egy tiszteletpéldányt is kaptak a most bemutatott könyvből.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes