NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Nyári egyetem immár második alkalommal államról, kormányzásról

A KÖFOP 2.1.2. keretei között megszervezett rendezvényre az intézmények közötti együttműködési megállapodás alapján került sor. A magyar és a német hallgatókon kívül a programon részt vett néhány a KDI-ben tanuló Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgató is.

Az  Állam és kormányzás történeti összehasonlító kontextusban című témával foglalkozó programban az NKE és a bochumi egyetem 25 hallgatója vesz részt, akiknek az NKE részéről Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens, míg a Ruhr-Universität Bochum részéről Dr. Beke-Martos Judit, a bochumi jogi kar nemzetközi ügyekért felelős központjának igazgatója, az angol nyelvű jogi képzés vezetője, tartott előadásokat.

A nyári egyetemen elsősorban összehasonlító állam- és kormányzástörténettel foglalkoztak, amelyen a nyugat-európai, magyar, valamint Egyesült Államokbeli állam és közigazgatásfejlődési modelljeinek átfogó elemzésére került sor. A történeti példák adott esetben válasszal szolgálhattak a mai államok kormányzati rendszereinek jelenlegi működésére is. A 21. század nyújtotta kihívásokra adott lehetséges megoldások és válaszok, adott esetben a múlt megértéséből, feldolgozásából eredhetnek. Az angol állammodell, a francia monarchia és a német területek állam- és társadalomfejlődése, a fiatalabb, már tapasztalati példákon alapulva létrehozott USA állammodellje és az eltérő társadalmi viszonyokon felépülő közigazgatási szervezetrendszer által szolgáltatott történelmi tanulságok, új kontextusba helyezhetik a mai nyugat-európai, magyar és egyesült államokbeli állam- és közigazgatási rendszerek működését. A jövő döntéshozói, közigazgatási szakemberei és jogászai számára egyaránt kulcsfontosságú, hogy ismerjék és értsék a múltat, hiszen csak így biztosítható a minden szempont figyelembevételével történő megalapozott döntéshozatal.

A nyári egyetemi kurzus külön hangsúlyt fektetett az USA állam- és jogrendszerének bemutatására, mivel az itt tanultak részét képezik a bochumi jogi kar által biztosított „Anglo-American Law & Language” okleveles programnak, míg az NKE hallgatói választható tárgyként szereztek krediteket.

A nyári egyetem a szakmai program mellett lehetőséget adott a diákok számára, hogy megismerkedjenek Budapesttel, a Terror Házában bepillanthassanak a 20. század magyar történelmébe és egy ausztriai kiránduláson megtekinthessék a koraújkori koronázási zászlókat és relikviákat.

Szöveg: Peres Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes, Diamant Máté