Műhelyvita a készülő Rendészettudományi szaklexikonról

Terv szerint halad a Rendészettudományi lexikon szerkesztése, a szócikkek írói után most a szerkesztőké és a lektoroké a főszerep.

A műhelyvitát dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar (RTK) dékánja nyitotta meg, aki elmondta, hogy a munkával jól állnak, a határidőket tartják, mindez köszönhető dr. Beregnyei József ny. hőr. dandártábornoknak, dr. Virányi Gergely ny. hőr. dandártábornoknak, a szerkesztőbizottság két vezetőjének és dr. Mátyás Szabolcs PhD r. őrnagynak. Mint a dékán fogalmazott, komplex és összetett munkáról van szó, és már most túllépték a tervezett terjedelmi keretet. „A mai műhelyvitától azt várom, hogy minden résztvevőnek legyen rálátása a kidolgozó munkára, ne csak azoknak, akik dolgoznak benne” – fejezte be gondolatait Boda József.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja úgy fogalmazott, hogy „együtt van a csapat, és itt a csapat szón van a hangsúly”. Mint mondta, a lexikon alkotói korszakos munkába fogtak, amihez sok sikert, kitartást, szorgalmat kívánt. A vezérőrnagy reményét fejezte ki, hogy a jövő év végére megjelenhet a Rendészettudományi szaklexikon. 

Egy hasonlóan jelentős munka, az új Hadtudományi Lexikon elkészítésének tapasztalatairól prof. dr. Krajnc Zoltán ezredes beszélt, aki – utalva az 1995-ben kiadott, akkoriban jól használható lexikonra – azt mondta, hogy a megőrizve megtartás a cél. Krajnc Zoltán kiemelte, hogy nagyon fontos az egyes részterületek helyes arányának megtalálása.

Az alrendszervezetők egy része is beszámolt az elvégzett munkáról (a további beszámolókra februárban kerül sor). Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a Rendészeti technológiák alrendszer vezetője az egyik legnehezebb feladatként említette a témakör behatárolását, és megköszönte a munkához segítséget nyújtó rendészeti szervezetek közreműködését.  Dr. Nagy Judit r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens a Nemzetközi rendészet alrendszer előtt álló kihívások közül kiemelte, hogy  az angol fordítás nehéz feladat, mert ugyanarra a fogalomra angolul is többféle terminológiát kell összevetni és az egyetlen helytálló kifejezést megtalálni. A Magatartás, kommunikáció, pszichológia témakört felölelő alrendszerek vezetője, dr. Haller József tanszékvezető egyetemi docens elmondta, hogy főként olyan kifejezéseket gyűjtöttek össze, amelyek az oktatás során a legtöbbször előfordulnak, illetve szólt arról, hogy a címszavak között szerepelnek kábítószerekkel, illetve stresszel kapcsolatosak is. Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes, a Bűnügyi rendészet alrendszer vezetője hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb szempont a Jogtudományi lexikontól való elhatárolás volt, hiszen ott is számos idevágó (pl. büntetőjogi) fogalom megtalálható.

„Meggyőző a munka, amit eddig láttam, ez egy jó lexikon lesz” – mondta prof. dr. Finszter Géza ny. r. ezredes, a lektori bizottság vezetője. Felvetette azt a kérdést is, hogy vajon legyen-e vita a lexikonban, vagy már letisztult fogalmak kerüljenek bele. Mint Finszter Géza fogalmazott, a szótárnak a gyakorlatnak és az érdeklődő közvéleménynek is kell szólnia. Akkor sikerül majd jól, ha a szakma számon tartja és használja.

Lajtár József bv. vezérőrnagy, lektor arra hívta fel a figyelmet, hogy megváltozott a rendészet, más tartalma van egy-egy fogalomnak, mint korábban, illetve másként értelmezik ugyanazt az egyes szakterületeken is. Kelemen Zsolt nyelvtanár, angol nyelvi lektor hangsúlyozta, hogy a közérthetőség rendkívül fontos. Prof. dr. Sallai János r. ezredes, tanszékvezető, a lexikon elkészítését koordináló Karvasy Kutatóműhely vezetője a többi között kiemelte: ha egy jogszabályban szerepel valamilyen kifejezés, az nem biztos, hogy szakmailag helyes. Az ezredes felhívta a figyelmet a  rendészet/rendvédelem vita megtárgyalását célul tűző februári konferenciára.

A műhelyvita zárásaként a szerkesztőbizottság vezetőié volt a szó. Dr. Beregnyei József ny. hőr. dandártábornok elmondta, hogy a szócikkek kidolgozása előtt készült egy útmutató, amely egységessé tette az egyes alrendszerek munkáját. A szerkesztés folyamatáról, az előfordult hibákról szólva a többi között kiemelte, hogy lehetőleg kerülni kell a fölösleges idegen szavak használatát. Dr. Virányi Gergely ny. hőr. dandártábornok  azt mondta, hogy „sok évtizedes mulasztást pótolhatunk”. Mint fogalmazott, a Renészettudományi szaklexikon címének mindkét szava egyformán fontos: csak a rendészeti és rendészettudományi relevanciájú kifejezéseket vehetik fel a szerzők. Végül önmérsékletre intette a szerzőket a szócikkek terjedelmét illetően.

 

Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: 2017 RTK műhelyvita