Az államelmélet és kormányzástan kihívásait erős koordinációval kell kezelnünk

„Tematikus irányok, tendenciák az államelmélet és a kormányzástan kontextusában” címmel, 5 szekcióban, 11 előadással, a kutatási portfólióját lefedő konferenciát rendezett az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karának Államelméleti és Kormányzástani Intézete 2017. december 6-án. A konferencián elhangzott, hogy az állam- és kormányzás kérdésének komplex jelenségét minél szélesebb perspektívából kell vizsgálni; a belső funkcionális differenciálódást erős koordinációval kell kezelni.

Prof. Dr. Kis Norbert köszöntő beszédében a kar és az intézet jó döntéseként emelte ki, hogy az oktatás és a kutatás középpontjába az állam- és kormányzástan kérdésére irányítják rá a figyelmet. Az NKE ÁKK dékánja kitért beszédében arra, az állami szerep, a kormányzás gyakorlata és a demokrácia kérdése földrajzi vagy regionális megközelítésben egyre meghatározóbb. Kihangsúlyozta, ezen kérdésekkel hivatott foglalkozni az ÁKK Államelméleti és Kormányzástani Intézete.

Dr. Kaiser Tamás, a konferencia levező elnökeként bevezető előadásában kitért az intézet kutatási és oktatási területének átfogó keretben, majd kisebb egységekre differenciált bemutatására, valamint a sokrétű tudás- és kutatáshalmaz kezelésének lehetőségeire. Az NKE ÁKK Államelméleti és Kormányzástani Intézetének vezetője az Intézet által végzett munkáról elmondta, hogy az állam működéséhez, vezetéséhez és irányításához kapcsolódó szintek, aspektusok kutatásával foglalkoznak a szélesebb államtudományon belül az államkutatás, a jogtudomány és szűkebben az államelmélet, a politikatudomány és az ahhoz közel álló kormányzástan, a nemzetközi kapcsolatok és a szociológia különböző területeinek tükrében. Hozzátette, hogy intézetük mindezen alterületet nemcsak lefedni képes, hanem egységes keretbe is tudja foglalni a transzdiszciplináris megközelítés segítségével, hiszen egy jelenséget több tudományterület együttes alkalmazásával vizsgálják és vonnak le következtetéseket. Mivel az állam- és kormányzás kérdésének komplex jelenségét minél szélesebb perspektívából kell vizsgálni, az NKE ÁKK egyetemi docense kiemelte, hogy az intézeti kutatók több kutatóműhelyben is dolgoznak, és nagy hangsúlyt fektetnek a hallgatói részvételre a kutatásban, ezt támasztja alá a konferencia Fiatal tehetségek Szekciója.

A konferencián tizenegy előadás került megtartásra az Államelméleti Szekció, a Politikatudományi Szekció, a Kormányzástani Szekció, a Nemzetközi Politika Szekció és a Fiatal Tehetségek Szekció keretében.

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes