NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

A habilitáció alapjai

A habilitáció jogszabályi alapjait a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a habilitációs eljárás rendjét a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet szabályozza. A habilitáció intézményi szabályait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzata és a habilitációs minimumkövetelmények tartalmazzák.