Pályázati felhívás PhD doktori képzésre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pótfelvételi pályázatot hirdet doktori képzésre. Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával.

Az egyetemen zajló doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, amely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek ad lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. július 31.

További információk és letölthető dokumentumok elérhetők az alábbi linken:

https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/potfelveteli-20192020