A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közleményeire érkezett nemzetközi Scimago-s Q1-Q4-es hivatkozások száma 2012 és 2020 között

A tudományos folyóiratokban, könyvekben és könyvfejezetekben történő publikálás a kutatók és az őket alkalmazó szervezetek rangjának legjelentősebb mutatója. Egy publikáció jelentőségét azzal is becsülhetjük, ha megszámoljuk a forrásmunkaként rá hivatkozó más publikációkat. Hasonlóképpen, egy kutató munkájának jelentőségét kifejezheti az, hogy műveire összesen hány, mások által írott hivatkozást (citációt) kap. A nemzetközi rangsor szempontjából azok a hivatkozások a legértékesebbek, amelyek nemzetközi Scimago Q1-Q4-es folyóiratokból érkeznek. Ez jó a kutatónak és jó annak a kiadónak, folyóiratnak, amelyben a forrásközlemény megjelent. A nemzetközi Scimago-s hivatkozás bizonyítja, hogy a szerző tud olyan közleményt írni, amelyet nemzetközi szinten is olvasnak és idéznek is.

Az alábbi lista azokat a 2012 és 2020 között megjelent közleményeket mutatja,

  • amelyekre a legtöbb Scimago-s folyóiratból (Scopus alapú) hivatkozás érkezett,
  • a független hivatkozások száma minimum 6 (többszörös említés esetén 1 hivatkozásnak számít),
  • a közlemények szerzői között van legalább egy szerző, aki az NKE valamelyik szervezeti egységét feltüntette, mind a közleményen, mind az MTMT-ben.

Ezt a listát minden év május 1-én frissíteni fogjuk.

 

Helyezés

Közlemény adatai*

Nemzetközi (Q1-Q4) független hivatkozások száma (db)

1

Restás Ágoston. Drone Applications for Supporting Disaster Management. (2015) WORLD JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 2331-4222 2331-4249 3 3B 316-321

30

2

Horváth István et al. Possible structure in the GRB sky distribution at redshift two. (2014) ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 0004-6361 1432-0746 561 1-4

22

3

Balázs LG-… -Horváth István et al. A giant ring-like structure at 0.78 < z < 0.86 displayed by GRBs. (2015) MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 0035-8711 1365-2966 452 3 2236-2246

19

4

Dobor József et al. A new carbon-diatomite earth composite adsorbent for removal of heavy metals from aqueous solutions and a novel application idea. (2015) MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 1387-1811 217 63-70

18

5

Horvath István et al. New data support the existence of the Hercules-Corona Borealis Great Wall. (2015) ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 0004-6361 1432-0746 584

16

6-7

Haller József. The role of central and medial amygdala in normal and abnormal aggression: A review of classical approaches. (2018) NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 0149-7634 1873-7528 85 34-43

15

6-7

Kovács Olivér. The dark corners of industry 4.0 – Grounding economic governance 2.0. (2018) TECHNOLOGY IN SOCIETY 0160-791X 1879-3274 55 140-145

15

8-10

Nemeslaki András-…-Sasvári Péter. Could on-line voting boost desire to vote? – Technology acceptance perceptions of young Hungarian citizens. (2016) GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY 0740-624X 33 4 705-714

13

8-10

Balázs Boglárka - Bíró Tibor et al. Extracting water-related features using reflectance data and principal component analysis of Landsat images. (2018) HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 0262-6667 63 2 269-284

13

8-10

Horváth István - Tóth Bence. The duration distribution of Swift Gamma-Ray Bursts. (2016) ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 0004-640X 1572-946X 361 5

13

11

Lublóy Éva-…-Restás Ágoston et al. Impoved fire resistance by using Portland-pozzolana of Portland fly-ash cements. (2017) JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 1388-6150 1572-8943 1588-2926 129 2 925-936

12

12

Bagoly Zsolt… Horváth István et al. Searching for electromagnetic counterpart of LIGO gravitational waves in the Fermi GBM data with ADWO. (2016) ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 0004-6361 1432-0746 593

11

13

Lentner Csaba et al. Corporate Social Responsibility in the Banking Sector. (2015) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 0031-496X 60 1 95-103

9

14-17

Aliczki M-… -Haller József. The effects anandamide signaling in the prelimbic cortex and basolateral amygdala on coping with environmental stimuli in rats.. (2016) PSYCHOPHARMACOLOGY 0033-3158 1432-2072 233 10 1889-1899

8

14-17

Haller József. Studies into abnormal aggression in humans and rodents: Methodological and translational aspects.. (2017) NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 0149-7634 1873-7528 76 77-86

8

14-17

Lukács Andrea - Sasvári Péter -et al. Exercise addiction and its related factors in amateur runners. (2019) JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS 2062-5871 2063-5303 8 2 343-349

8

14-17

Lukács Andrea - .. - Sasvári Péter - et al. Health‐related quality of life of adolescents with type 1 diabetes in the context of resilience. (2018) PEDIATRIC DIABETES 1399-543X 1399-5448 19 8 1481-1486

8

18-20

Balajti István - Kende György - et al. Increased importance of VHF radars in Ground - Based Air Defense. (2012) IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS MAGAZINE 0885-8985 27 1 4-18

7

18-20

Orosz Gábor- .. - Ivaskevics Krisztián- et al. The Four Faces of Competition: The Development of the Multidimensional Competitive Orientation Inventory. (2018) FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 1664-1078 9 MAY

7

18-20

Varannai István - Sasvári Péter - Urbanovics Anna. The Use of Gamification in Higher Education: An Empirical Study. (2017) INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS 2158-107X 2156-5570 8 10 1-6

7

21-26

Lentner Csaba et al. New dimensions of internal controls in banking after the GFC. (2019) ECONOMIC ANNALS-XXI 1728-6220 1728-6239 176 3-4 38-48

6

21-26

Lentner Csaba. The Debt Consolidation of Hungarian Local Governments. (2014) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 0031-496X 2064-8278 59 3 310-325

6

21-26

Horváth István - Tóth Bence - et al. Classifying GRB 170817A/GW170817 in a Fermi duration–hardness plane. (2018) ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 0004-640X 1572-946X 363 3

6

21-26

Koltay András. New Media and Freedom of Expression: Rethinking the Constitutional Foundations of the Public Sphere. (2019) ISBN:9781509916498

6

21-26

Pálné Kovács Ilona. A magyar önkormányzatok korlátai a helyi gazdaságfejlesztésben. (2019) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 33 2 3-19

6

21-26

Tóth Bence - Rácz István - Horváth István. Gaussian-mixture-model-based cluster analysis of gamma-ray bursts in the BATSE catalog. (2019) MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 0035-8711 1365-2966 486 4 4823-4828

6

Forrás: MTMT

*Azok a közlemények szerepelnek a listán, amelyek legalább egyik szerzője az NKE-t tüntette fel a közleményen.

Félkövérrel kiemelve a jelenleg is NKE oktatói, kutatói.