Pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora

a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) fejlesztési program keretében

pályázatot hirdet

nemzetközileg jegyzett, Q-s közlemények szerzőinek anyagi motiválására, megjelent publikációkkal történő pályázat útján

 

A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. (1)

A pályázat benyújtásának további feltételei:

 • Oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott pályázó esetén az „A” nyilatkozat az NKE-n van leadva. Adminisztratív munkakörben foglalkoztatott pályázó esetén elsődleges jogviszonyban van az egyetemmel.
 • Csak olyan, már megjelent (elektronikusan vagy hagyományos formában elérhető) művel lehet pályázni, amely 2019. november 1. és 2020. április 30. között jelent/jelenik meg.
 • A Scopus vagy Web of Science adatbázis szerint a közlemény publikációs fázisa végső (Final) állapotban van. Az Article in Press állapot kizáró tényező.
 • Folyóirat közlemény esetén kötetszám, füzetszám és végleges oldalszám megléte szükséges.
 • Az adott publikációban megtörtént az NKE-hez rendelés, azaz a szerző(k) az egyetemet tüntette fel.
 • Az MTMT adatbázisban a pályázó egyetemen született publikációi az NKE-hez, azon belül is a tényleges szervezeti egységhez vannak rendelve.
 • Pályázni csak olyan művel lehet, amivel korábban Publikációs Nívódíj vagy Q-s közlemények pályázaton nem szerepelt.

A pályázatok értékelése során azokat a nemzetközi nyilvántartásba vett, ISSN-számmal rendelkező tudományos szakfolyóiratokban megjelent, 3 folyóirat oldalnál (szóközökkel együtt 11,5 ezer karakternél) hosszabb közleményeket (szakcikk, összefoglaló cikk, esszé), valamint azt az indexált könyvet, könyvrészletet és konferenciaközleményt vesszük figyelembe, amelyek megtalálhatóak a Scopus/Scimago vagy a Web of Science adatbázisban. Amennyiben az adott folyóiratközlemény eltérő minősítésű az indexálóknál, mindig a magasabb besorolás a mérvadó.

Közösen megalkotott mű esetén a szerzők együtt pályázhatnak, az erről szóló nyilatkozat együttes aláírásával és a szerzőség százalékos megosztását bizonyító nyilatkozattal. Amennyiben a szerzők között nem egyetemi polgárok is vannak, ők a pályázatban csak erkölcsi részesedést szerezhetnek.

Díjazás:

 • Q1 kategóriás folyóirat publikáció bruttó 800 000 Ft/ folyóiratközlemény.
 • Q2 kategóriás folyóirat publikáció bruttó 400 000 Ft/ folyóiratközlemény.
 • Q3 kategóriás folyóirat publikáció bruttó 200 000 Ft/ folyóiratközlemény.
 • Q4 kategóriás folyóirat publikáció bruttó 160 000 Ft/ folyóiratközlemény.
 • Scopus/Scimago vagy Web of Science által indexált könyv, könyvrészlet és konferenciaközlemény bruttó 80 000 Ft/ív.

Könyv, könyvrészlet vagy konferenciaközlemény esetén a díjazás összege a terjedelemmel arányosan kerül meghatározásra a szerzőségi százalékos megoszlás alapján. (2)

A pályázatokat a rektor által felkért szakértők bírálják el, majd a döntést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora hozza meg.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • az adott publikáció egyértelmű elektronikus elérhetőségének megjelölését és a megjelent publikáció kiadói PDF változatát. (Olyan kiadói változatot fogadunk el, amelynek alapján a közlemény karakterszáma meghatározható);
 • saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozat szkennelt változatát a szerzőségről (többszerzős művek esetén feltüntetve a szerzőség százalékos megosztását);
 • saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozat szkennelt változatát arról, hogy az adott mű elkészítését milyen pályázati (költségvetési, magán, uniós, stb.) források támogatták (amennyiben támogatás nélkül készült, erről kell nyilatkozni). Ha a pályázó a PPT program keretében benyújtandó közleményére már más jogcímen az Egyetemtől támogatást kapott, úgy a kifizetett támogatás összege a PPT díjazásából levonásra kerül.

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikusan 2020. április 30-ig lehetséges. A szakmai bírálat folyamatos. A kifizetés egy alkalommal történik, amelynek a határideje legkésőbb 2020. június 15. A pályázatot (a fenti tartalommal) „Q-s közlemény pályázat” tárgymegjelöléssel, kell elektronikusan megküldeni a zan.krisztina@uni-nke.hu e-mail címre.

A pályázó személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapja tartalmazza., ami az alábbi linken érhető el: https://www.uni-nke.hu/egyetem/kozerdeku-informaciok/adatvedelem.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina r. ezredes, irodavezető (zan.krisztina@uni-nke.hu, (1) 432 9000/29-799-es mellék) nyújt.  

Budapest, 2020. február 7.

(1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. sz. melléklet Foglalkoztatási Szabályzat 2. §-ra figyelemmel, az Egyetemmel munkavégzésre irányuló egyéb (különösen megbízási) jogviszonyban álló személyek jogviszonya a pályázatban nem minősül foglalkoztatási jogviszonynak.

(2) 1 ív = 40 000 karakter szóközökkel együtt