Mentorok Kollégiuma

A Mentorok Kollégiuma a mentor-oktatók és vezető mentor-oktatók véleményező és javaslattevő szakértői testülete, amely 2019. február 1-jei hatállyal befejezte működését.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendjéről szóló szabályzó 12 §-a alapján mentor-oktatói cím továbbra is adományozható az alábbiak szerint. 

A mentor-oktatói (mentor universitatis) elismerés

  • A rektor mentor-oktatói elismerést adományozhat azon kormányzati, közigazgatási, rendészeti, honvédelmi, illetve egyéb, az Egyetem tevékenységéhez kapcsolódó szakterületen kiemelkedő tapasztalattal rendelkező személy részére, aki szakmaigyakorlati tudásával és tapasztalatával hozzá kíván járulni az Egyetem oktatási, kutatási és kulturális feladatainak, az intézmény szakmai tevékenységének előmozdításához, de vele szemben nem állnak fenn a címzetes egyetemi tanári vagy címzetes egyetemi docensi cím odaítélésének feltételei
  • Az elismerés adományozására vonatkozóan a magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a rektornak. Az elismerés odaítéléséről a rektor a Rektori Tanács véleménye birtokában dönt.
  • A rektor a mentor-oktatói megnevezés használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek között adja át.
  • A mentor-oktatói megnevezés viselésének joga annak birtokosát öt évre illeti meg. A megnevezés viselésének joga megszűnik azon a napon, amelyen a mentor-oktató az Egyetemmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 13. §-ában meghatározott jogviszonyt létesít.
  • A mentor-oktató felkérhető különösen előadás, szabadon választható tantárgy meghirdetésére, szigorlati, záróvizsga-bizottságban, illetve – a vonatkozó szabályzatokban meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén – doktori és habilitációs eljárásban szakértőként történő részvételre, továbbá egyéb oktatási, illetve más egyetemi feladatra.