ETT ügyrend

A szabályzat célja, hogy egységessé és áttekinthetővé tegye az ETT feladatköreit, mint az Egyetem Kutatási- Fejlesztési-, és Innovációs Stratégiájának kialakítását az ezekhez kapcsolódó tevékenységeit, összetételét, működési rendjét és az irányító véleményező tagok megválasztásának, delegálásának rendjét.

ETT Ügyrend.pdf
PDF letöltése