Egyetemi Tudományos Tanács tagjai

Az Egyetemi Tudományos Tanács összetételét és megválasztását az NKE SZMSZ 33.§-a  határozza meg.

A Szenátus az Egyetemi Tudományos Tanács tagjaként a 84/2019. (XI. 13.) számú határozatával 2022. november 13-i hatállyal az alábbi személyeket választotta meg:

 

A Tanács hivatalból tagjai

Dr. Csikány Tamás ezredes egyetemi tanár, DSc
Tudományos rektorhelyettes, az ETT elnöke

Dr. Kaiser Tamás egyetemi docens, PhD
Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar)

Dr. Krajnc Zoltán ezredes, egyetemi tanár, PhD
Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Dr. Pallo József bv. ezredes, bv. főtanácsos, egyetemi docens, PhD
Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Rendészettudományi Kar)

Dr. Németh András őrnagy, egyetemi docens, PhD
Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke

 

A Tanács választott tagjai – az egyetemi tanárok kari képviselői

Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD
(Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar)

Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, egyetemi tanár, PhD
(Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, PhD
(Rendészettudományi Kar)

 

A Tanács választott tagjai – a tudományos fokozattal rendelkező kutatók képviselői

Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár, CSc
(Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar)

Dr. Ujházy László alezredes, egyetemi docens, PhD
(Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi tanár, PhD
(Rendészettudományi Kar)

Dr. Knisz Judit tudományos főmunkatárs, PhD
(Víztudományi Kar)

A Tanács ülésének állandó meghívottai az Egyetem Professor Emeritusai (tanácskozási joggal)

 

A Tanács külsős tagjai (tanácskozási joggal)

Prof. dr. Benczes István Zsolt
Egyetemi tanár

Prof. dr. Hermann Róbert
MTA doktora, egyetemi tanár

Prof. dr. Sótonyi Péter
akadémikus, egyetemi tanár

Prof. Dr. Szabó István
Egyetemi tanár