Egyetemi Habilitációs Bizottság

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság az oktatói és előadói képesség (habilitás), valamint tudományos teljesítmény egyetemi megítélésére, a habilitációs eljárás lefolytatására létrehozott tudományos testület.

Feladata a habilitációs minimum-követelmények meghatározása és felülvizsgálata; kérelemre a habilitációs eljárás megindítása vagy az előfeltételek nem teljesülése esetén a kérelem elutasítása; a bírálóbizottság kijelölése; előbbi jelentése alapján döntés az eljárás nyilvános részének lefolytatásáról, a habilitáció odaítéléséről, illetve a cím megtagadásáról.

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság összetételét és működését az Egyetem Habilitációs Szabályzata határozza meg.
(Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 32/A. §)