Bemutatkozás

Az Egyetemi Doktori Tanács (rövidítve: EDT) a doktori képzés szervezésére, koordinálására, a doktori eljárás engedélyezésére és felügyeletére, a doktori fokozat odaítélésére létrehozott tudományos testület. Feladata a doktori képzés tervezése, szervezése, koordinálása, illetve ellenőrzése; a doktori eljárások engedélyezése, felügyelete; a doktori fokozat odaítélése.

A Szenátus az Egyetemi Doktori Tanács tagjaként az alábbi személyeket választotta meg:

Az Egyetemi Doktori Tanácsnak hivatalból tagjai:

 • Prof. dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, egyetemi tanár, DSc
  Tudományos rektorhelyettes, az EDT elnöke
   
 • Prof. dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, egyetemi tanár, DSc
  Hadtudományi Doktori Iskola vezetője
   
 • Prof. dr. Kende György ny. ezredes, egyetemi tanár, DSc
  Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője, EDT elnökhelyettes
   
 • Prof. dr. Kiss György egyetemi tanár, akadémikus, DSc
  Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője, EDT elnökhelyettes
   
 • Prof. dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, DSc
  Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője, EDT elnökhelyettes

 

A Tanács választott tagjai – karonként 2 fő tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató:

 • Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar:
  Prof. dr. Haig Zsolt mk. ezredes, egyetemi tanár, PhD
  Prof. dr. Kovács László mk. ezredes, egyetemi tanár, PhD
   
 • Államtudományi és Közigazgatási Kar:
  Prof. dr. Egedy Gergely egyetemi tanár, CSc
  Prof. dr. Kis Norbert egyetemi tanár, PhD

   
 • Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar:
  Prof. em. dr. Gazdag Ferenc DSc
  Dr. Tálas Péter egyetemi docens, CSc
   
 • Rendészettudományi Kar:
  Prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, PhD
  Prof. dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár, PhD

 

A Tanács választott tagjai – a Nemzetbiztonsági Intézet és a Katasztrófavédelmi Intézet 1-1 fő tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató:

 • Nemzetbiztonsági Intézet:
  Dr. habil. Resperger István ezredes, egyetemi docens, PhD
   
 • Katasztrófavédelmi Intézet:
  Prof. em. dr. Solymosi József ny. mk. ezredes, DSc

 

Doktori Iskolánként 1 fő doktorandusz hallgató:

 • Hadtudományi Doktori Iskola:
  Novák-Varró Virág
   
 • Katonai Műszaki Doktori Iskola:
  Sibalin Iván
   
 • Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola:
  Pató Viktória Lilla
   
 • Rendészettudományi Doktori Iskola:
  Lukács Dalma

 

A Doktori Tanács külsős tagjai:

 • Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar:
  Prof. em. dr. Simai Mihály akadémikus, DSc
  Dr. Svéd László ny. o. altábornagy, egyetemi docens, PhD
   
 • Államtudományi és Közigazgatási Kar:
  Prof. dr. Hajdú József egyetemi tanár, PhD
  Prof. dr. Torma Andás egyetemi tanár, CSc
   
 • Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar:
  Prof. dr. Farkas Beáta egyetemi tanár, CSc
  Prof. em. dr. Palánkai Tibor akadémikus, DSc
   
 • Rendészettudományi Kar:
  Dr. habil. Kabódi Csaba egyetemi docens, PhD
  Prof. dr. Belovics Ervin egyetemi tanár, PhD
   
 • Víztudományi Kar:
  Prof. dr. Tamás János egyetemi tanár, DSc
  Prof. dr. Szűcs Péter egyetemi tanár, DSc
   
 • Rektori javaslatra:
  Prof. em. dr. Korinek László akadémikus, DSc
  Prof. dr. Varga Zs. András egyetemi tanár, PhD