Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács ülései

Soron következő ülés:
2020.12.14.

További ülések:
-

 

Korábbi ülések:

2020.10.12.

 1. Elnöki tájékoztató az előző ülés óta eltelt eseményekről
 2. Az EDHSz módosítása a minőségbiztosítási szempontok alapján (37/2020. sz. határozat)
 3. Dr. Fischl Vilmos habilitált doktor cím odaítéléséről (38/2020. sz. határozat)
 4. Dr. Tóth Bence habilitált doktor cím odaítéléséről (39/2020. sz. határozat)
 5. Dr. Demeter Márton habilitációs kérelmének előterjesztéséről (40/2020. sz. határozat)
 6. Dr. Gellén Márton habilitációs kérelmének előterjesztéséről (41/2020. sz. határozat)
 7. A habilitációs minimum követelmények módosításáról
 8. A KMDI törzstagjának megszüntetéséről és TDT összetételének jóváhagyásáról (42/2020. sz. határozat)
 9. Törzstag emeritus cím adományozásáról (43/2020. sz. határozat)
 10. A Rendészettudományi TDT új tagjainak kinevezéséről (44/2020. sz. határozat) (45/2020. sz. határozat)
 11. A Rendészettudományi Doktori Iskola kutatási terület vezetőjének változtatásáról (46/2020. sz. határozat)
 12. Doktori fokozat odaítélésről (47/2020. sz. határozat) (48/2020. sz. határozat) (49/2020. sz. határozat) (50/2020. sz. határozat)
 13. Fellebbezés a Közigazgatás-tudományi TDT határozata ellen (51/2020. sz. határozat)
 14. Doktori képzést és habilitációs eljárást érintő adatvédelmi kérdések
 15. Doktori iskolák helyzetéről
 16. Egyebek

2020.09.14.

 1. Átjelentkező Tölgyesi Beatrix doktorandusz átvételéről a HDI-be (35/2020. sz. határozat)
 2. Átjelentkező Pintér Melinda doktorandusz átvételéről a KDI-be (36/2020. sz. határozat)

2020.05.25.

 1. A 2020. március 9-i ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról
 2. Az RDI Működési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról (34/2020. sz. határozat)
 3. Tájékoztatás a HDI önértékeléséről
 4. Tájékoztatás a KMDI önértékeléséről
 5. Külföldi egyetemek és az NKE habilitációs szabályozásának összehasonlítása – megvitatás kezdeményezése

2020.03.09.

 1. Köszönő- és megbízó levelek átadása
 2. Elnöki tájékoztató az előző ülés óta eltelt eseményekről
 3. A 2020. január 27-i ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról
 4. Doktori Iskolák vezetőinek megválasztásáról (18/2020. sz. határozat) (19/2020. sz. határozat)
 5. Doktori fokozat odaítéléséről (20/2020. sz. határozat) (21/2020. sz. határozat) (22/2020. sz. határozat)
 6. A Hadtudományi TDT összetételének jóváhagyásáról (23/2020. sz. határozat)
 7. Doktori iskolák beszámolói a 2019-es tanévről (24/2020. sz. határozat) (25/2020. sz. határozat) (26/2020. sz. határozat) (27/2020. sz. határozat)
 8. Dr. Marsai Viktor habilitált doktor cím odaítéléséről (28/2020. sz. határozat)
 9. Dr. Pásztor Szabolcs habilitált doktor cím odaítéléséről (29/2020. sz. határozat)
 10. Dr. Sasvári Péter habilitált doktor cím odaítéléséről (30/2020. sz. határozat)
 11. Dr. Ujházy László habilitált doktor cím odaítéléséről (31/2020. sz. határozat)
 12. Dr. Fischl Vilmos habitusvizsgálatának eredményéről (32/2020. sz. határozat)
 13. Dr. Tóth Bence habitusvizsgálatának eredményéről (33/2020. sz. határozat)
 14. Egyebek

 

2020.02.18-20.

 1. Tiszteletbeli doktori cím (doctor honoris causa) adományozásának véleményezéséről (17/2020. sz. határozat)

 

2020.01.27.

 1. Elnöki tájékoztató az előző ülés óta eltelt eseményekről
 2. A 2019. december 16-i ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról
 3. Elnöki beszámoló az EDHT 2019-es munkájáról
 4. Doktori fokozat odaítéléséről (13/2020. sz. határozat)
 5. Doktori Iskoláktörzstagjainak jóváhagyásáról, megszüntetéséről és TDT összetételének jóváhagyásáról (1/2020. sz. határozat) (2/2020. sz. határozat) (3/2020. sz. határozat) (4/2020. sz. határozat) (5/2020. sz. határozat) (6/2020. sz. határozat) (7/2020. sz. határozat) (8/2020. sz. határozat) (9/2020. sz. határozat) (10/2020. sz. határozat) (11/2020. sz. határozat) (12/2020. sz. határozat)
 6. Fellebbezés a Közigazgatás-tudományi TDT határozata ellen (14/2020. sz. határozat)
 7. Dr. Fischl Vilmos habilitációs kérelmének előterjesztéséről (15/2020. sz. határozat)
 8. Adatvédelmi tájékoztatók ismertetéséről (16/2020. sz. határozat)
 9. A habilitációs minimumkövetlmények felülvizsgálatáról
 10. A publikációs pontérték táblázat módosítási javaslatáról
 11. Egyebek

 

2019.12.16

 1. Köszönő- és megbízólevelek átadása
 2. Elnöki tájékoztató az előző ülés óta eltelt eseményekről
 3. A 2019. október 14-i ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról
 4. Dr. Koudela Pál habilitált doktor cím odaítéléséről (47/2019. sz. határozat)
 5. Törzstagság megszüntetéséről (41/2019. sz. határozat; 42/2019. sz. határozat)
 6. Doktori fokozat odaítélésről (43/2019. sz. határozat; 44/2019. sz. határozat; 45/2019. sz. határozat; 46/2019. sz. határozat)
 7. Dr. Marsai Viktor habitusvizsgálatának eredményéről (48/2019. sz. határozat)
 8. Dr. Pásztor Szabolcs habitusvizsgálatának eredményéről (49/2019. sz. határozat)
 9. Dr. Sasvári Péter habitusvizsgálatának eredményéről (50/2019. sz. határozat)
 10. Dr. Ujházy László habitusvizsgálatának eredményéről (51/2019. sz. határozat)
 11. Dr. Pellek Sándor habilitációs kérelmének előterjesztéséről (52/2019. sz. határozat)
 12. Dr. Tóth Bence habilitációs kérelmének előterjesztéséről (53/2019. sz. határozat)

 

2019.10.14.

 1. Elnöki tájékoztató az előző ülés óta eltelt eseményekről
 2. A 2019. július 9-i ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról
 3. Tiszteletbeli doktori cím (doctor honoris causa) adományozásának véleményezése (17/2019. sz. határozat; 18/2019. sz. határozat)
 4. Doktori fokozat odaítéléséről (19/2019. sz. határozat; 20/2019. sz. határozat; 21/2019. sz. határozat; 22/2019. sz. határozat; 23/2019. sz. határozat; 24/2019. sz. határozat)
 5. A Rendészettudományi TDT összetételének módosításáról (16/2019. sz. határozat)
 6. A doktori iskolák Működési Szabályzatának jóváhagyásáról (25/2019. sz. határozat; 26/2019. sz. határozat; 27/2019. sz. határozat; 28/2019. sz. határozat)
 7. Egyes Doktori Iskola Tanácsok megszűnésének deklarálásáról (29/2019. sz. határozat; 30/2019. sz. határozat)
 8. Dr. Balla Tibor habilitált doktor cím odaítéléséről (31/2019. sz. határozat)
 9. Dr. Bódi Stefánia habilitált doktor cím odaítéléséről (32/2019. sz. határozat)
 10. Dr. Fejes Zsuzsanna habilitált doktor cím odaítéléséről (33/2019. sz. határozat)
 11. Dr. Kaiser Tamás habilitált doktor cím odaítéléséről (34/2019. sz. határozat)
 12. Dr. Karches Tamás habilitált doktor cím odaítéléséről (35/2019. sz. határozat)
 13. Dr. Koudela Pál habitusvizsgálatának eredményéről (36/2019. sz. határozat)
 14. Dr. Pásztor Szabolcs habilitációs kérelmének előterjesztéséről (37/2019. sz. határozat)
 15. Dr. Marsau Viktor bírálóbizottságának módisításáról (38/2019. sz. határozat)
 16. Dr. Ujházy László bírálóbizottságának módosításáról (39/2019. sz. határozat)
 17. Egyebek

 

2019.07.09.

 1. Megbízólevelek átadása
 2. Az EDHT Ügyrendjének elfogadása (1/2019. sz. határozat)
 3. Az EDHT egyes döntési jogosultságainak átruházásáról (2/2019. sz. határozat)
 4. A Tudományági Doktori Tanácsok létrehozásáról (3/2019. sz. határozat; 4/2019. sz. határozat; 5/2019. sz. határozat; 6/2019. sz. határozat)
 5. Doktori fokozat odaítélésről (7/2019. sz. határozat; 8/2019. sz. határozat; 9/2019. sz. határozat)
 6. Beszámoló az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2019. évi tevékenységéről
 7. Beszámoló a Habilitációs Minőségügyi Munkacsoport 2019. évi tevékenységéről
 8. Dr. Fejes Zsuzsanna habitusvizsgálatának eredményéről (10/2019. sz. határozat)
 9. Dr. Karches Tamás habitusvizsgálatának eredményéről (11/2019. sz. határozat)
 10. Dr. Koudela Pál habilitációs kérelmének előterjesztéséről (12/2019. sz. határozat)
 11. Dr. Marsai Viktor habilitációs kérelmének előterjesztéséről (13/2019. sz. határozat)
 12. Dr. Sasvári Péter habilitációs kérelmének előterjesztéséről (14/2019. sz. határozat)
 13. Dr. Ujházy László habilitációs kérelmének előterjesztéséről (15/2019. sz. határozat)