XXIII. Tavaszi Szél Konferencia 2020

Felhívás

A XXIII. Tavaszi Szél Konferenciára

MI és a tudomány jövője

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) örömmel értesíti a doktoranduszokat, doktorjelölteket, fiatal kutatókat, mesterszakos hallgatókat, hogy 2020. május 1-3 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködésben ismét megrendezi a Tavaszi Szél elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját.

A DOSZ a 2020. évi Tavaszi Szél Konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak szerint, a „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg. A rendezvény ezúttal hagyományteremtő jelleggel önálló tematikával rendelkezik, a Mesterséges Intelligencia és a tudomány köré épülnek kulturális és szakmai programjai.

Regisztráció

A konferencián történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület elérhető a DOSZ honlapján a rendezvények menüpont alatt. A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat. A megadott adatok kezelése az adatvédelmi szabályzat szerint történik. A regisztráció elsőkörben  egy minimum 1800, maximum 3600 karakter terjedelmű absztrakt benyújtásával válik érvényessé. Az absztrakt kötelező használatú sablonja és formai követelménye a regisztrációs felületről tölthető le. Az absztrakt feltöltése csak a regisztrációs felületen keresztül lehetséges a regisztráció mellékleteként, emailben és egyéb kommunikációs csatornán a szervezőknek nem áll módjukban kezelni a jelentkezéseket.

A jelentkezés és absztraktok leadási határideje: 2020. március 8. 23:59

A szervezők minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetnek alá, amelyért a DOSZ az adott tudományágban illetékes Tudományos Osztálya felel. Az absztrakt bírálat eredményéről a jelentkezők 2020. március 22-ig elektronikus értesítést kapnak. Amennyiben az tudományterületileg illetékes tudományos osztály bírálói az absztrakt alapvető tudományossági kritériumának nem megfelelőségéről győződnek meg, az a jelentkezés elutasítását vonja maga után. Az esetleges elutasításokkal kapcsolatban a releváns Tudományos Osztályoknál kérhető részletes tájékoztatás. A Tudományos Osztályok elérhetőségei a honlapon megtalálhatók. A pályázati anyagban hiánypótlásnak helye nincs, határidőn túli regisztráció nem fogadható el.

Az absztraktok befogadását követően a jelentkező a választott regisztrációs csomag szerinti regisztrációs díj befizetésére vonatkozó értesítést kap. A szervezőknek a regisztrációs díjat a konferencián való részvétel hiányban nem áll módjukban visszatéríteni.

 

A Konferencia tervezett szekciói:

•         Agrártudományi szekció

•         Állam- és jogtudományi szekció

•         Biológiatudományi szekció

•         Filozófiatudományi szekció

•         Fizikatudományi szekció

•         Földtudományi szekció

•         Had- és rendészettudományi szekció

•         Hittudományi szekció

•         Irodalomtudományi szekció

•         Kémiai és környezettudományi szekció

•         Kommunikációtudományi szekció

•         Közgazdaságtudományi szekció

•         Közigazgatás-tudományi szekció

•         Matematikai és informatikai szekció

•         Műszaki szekció

•         Művészeti és művészettudományi szekció

•         Nyelvtudományi szekció

•         Orvos- és egészségtudományi szekció

•         Pszichológiai és neveléstudományi szekció

•         Sporttudományi szekció

•         Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció

•         Történelem- és politikatudományi szekció

A Szervezőbizottság fenntartja a jogot az előadók szekciók közötti átsorolására, illetve az egyes tudományági szekciók a jelentkezések számától függő összevonására vagy felosztására.

Konferenciakötet 2020

Amennyiben az előadó a Konferenciakötetben publikálni kívánja kutatási eredményeit, a formai követelményeknek megfelelő tudományos cikket a rendezvényt követően legkésőbb
2020. június 14-ig fel kell töltenie a Konferencia regisztrációs felületén keresztül. A tanulmányok befogadhatósági feltétele a jelentkező által csatolt lektori szakvélemény, amelyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkező, a jelentkező által felkért szakember készített. További követelmény a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat feltöltése is. A szerző egyértelmű beazonosíthatósága érdekében a tanulmány, a lektori vélemény, illetve a szerzői nyilatkozat dokumentumok elnevezéseinek tartalmazniuk kell a résztvevő nevét (Pl.: Minta_Ottó_lektori, Minta_Ottó_szerzői, Minta_Ottó_tanulmány). A tudományos cikk, a lektori szakvélemény és a szerzői nyilatkozat esetében kizárólag a DOSZ által előírt formátumú (letölthető) dokumentumok fogadhatók be. Az ettől eltérő, vagy hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat a Szervezőbizottság nem publikálja a Konferenciakötetben. Az elfogadott, lektorált tanulmányokat ISBN-számmal ellátott, online Konferenciakötetben tesszük közzé, amelyben a véleményt adó lektorok neveit is feltüntetjük.

A szervezők felhívják a jelentkezők figyelmét, hogy csak a Konferencián elhangzott előadások tudományos írásos kivonata jeleníthető meg.

 

Fontosabb határidők

2020. március 8.        A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje.

2020. március 22.      A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.

2020. május 1-3.        A Konferencia (szekció előadások: pénteken és szombaton)

2020. június 14.         A tanulmány, a szerzői nyilatkozat és a lektori szakvélemény feltöltésének határideje.

Részvételi díj

A.    Teljes részvételi díj szállással*: 21.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)

B.     Teljes részvételi díj szállás nélkül: 13.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)

C.     Egy napos részvételi díj: 9.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, 1 db ebédet)

D.    Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályok 2020. január 31-ig felvételt nyert és aktív tagjai részére: 15.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)

E.     Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályok 2020. január 31-ig felvételt nyert és aktív tagjai részére: 8.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)

F.      Részvételi díj a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói részére: 8.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)

Második előadás díja: a regisztrációs díjon felül plusz 5.000 Ft

* A Szervezők felhívják a figyelmet, hogy a budapesti helyszínre való tekintettel a szállások száma korlátozott. A szervezők a szállásigényeket a jelentkezés sorrendjében tudják kielégíteni, így a szállást is magában foglaló teljes részvételi díjat befizető első kétszáz fő regisztráló  részesül garantált kollégiumi elhelyezésben két ágyas szobákban, a konferencia helyszínétől 30 perces tömegközlekedési távolságra.

A befizetéssel kapcsolatos tájékoztató az absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően kerül kiküldésre a jelentkezőknek.

További információért kérjük, látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a Konferencia szervezőihez:

·         Helyszínnel kapcsolatban: Pató Viktória Lilla (NKE, dok@uni-nke.hu)

·         Számlázással kapcsolatban: Kopcsjak Tamás János (DOSZ, iroda@dosz.hu; +36305187958)

·         Absztraktokkal kapcsolatban: Szabó László András (NKE, tavasziszel@dosz.hu)

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

Budapest, 2020. február 21.

Molnár Dániel s.k.

elnök

Doktoranduszok Országos Szövetsége