Doktorandusz Önkormányzat választási felhívás 2019

Tisztelt Doktoranduszok!

A képviselő jelölés időszaka a szabályoknak megfelelően lezajlott. A képviselőjelöltekre 2019. szeptember 17. 12.00-tól 2019. szeptember 22. 12.00-ig tart. 

A jelöltek névsora alább található, a jelöltek nevére kattintással elérhetők pályázati anyagaik.

Hadtudományi Doktori Iskola

Katonai Műszaki Doktori Iskola

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Rendészettudományi Doktori Iskola

Minden aktív doktorandusz jogviszonnyal rendelkező kollégát bíztatunk arra, hogy éljen választójogával, és a Neptun rendszeren keresztül adja le voksát az arra méltó képviselőjelöltekre.

NKE DÖK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Doktoranduszok!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata, alapszabályának értelmében Önkormányzati választásokat hirdet.

A választás több szakaszból épül fel:

  • Jelölő szakasz 2019.09.09 - 2019.09.15. (23:59)
  • Jelöltek kihirdetése és személyes bemutatkozása a Doktorandusz Információs Napon 2019.09.16. 17.30
  • Választások 2019.09.17 - 2019.09.22. (Neptun rendszeren keresztül)
  • (Ha szükséges) Ismételt választások

A jelölő szakaszról:

Alapszabályunk értelmében minden doktorandusz választó és választható:

2. § (4) A DÖK tagja az Egyetem valamennyi aktív hallgatói, illetve doktorjelölti jogviszonynyal rendelkező doktorandusza, akik választók és választhatók. A DÖK tagjai a jogaikat választott képviselőik útján gyakorolják.

Így minden doktorandusz kolléga számára lehetőség nyílik a Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlésébe, mint képviselő bekerülni. Ehhez egy maximum 500 szavas motivációs levél írása és magyar nyelvű önéletrajz küldése a feltétel, amelyet a Választási Bizottság véleményez és dönt a pályázat befogadhatóságáról. Megfelelőség esetén a pályázó automatikusan választhatóvá válik, és neve feltüntetésre kerül az adott Doktori Iskolaelektornikus szavazólapján.

Ezen motivációs levelek elbírálást követően felkerülnek elektronikus formában a honlapra. 

A képviselő jelölti státuszhoz szükséges választási anyagokat 2019. 09.15. (23:59)-ig a dok@uni-nke.hu email címre várjuk.

A választás hivatalos kiírása is ezt követően kerül összeállításra, amiben már szerepelnek a Doktori Iskolákra lebontott küldött jelöltek.

 

A választásokkal kapcsoaltban felmerülő kérdés esetén kérem, keressen bizalommal.

Tisztelettel:

Pató Viktória Lilla

NKE DÖK elnök

pato.viktoria.lilla@uni-nke.hu