2016-2017 I. szemeszter értékelése

2016/2017 I. félév értékelése

A 2016/17-es tanév őszi szemeszterében folytatódott a már hagyományosnak tekinthető Ludovika Szabadegyetem programsorozat, amely továbbra is megőrizte a mindenki számára nyitott, nyilvános jellegét. A 13 alkalomból álló program rendhagyó módon ezúttal a Széchenyi emlékévhez igazodott tematikájában. A rendezvénysorozat a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15--2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” c. projekt keretén belül valósult meg. A meghívott előadók Széchenyi István életéről, annak különböző mozzanatairól, illetve a Széchenyi munkásságához kötődően elindult, s máig tartó reformfolyamatokról beszéltek. A mintegy 60 perces előadások alatt a résztvevőknek lehetőségük nyílt (a kurzusként felvett hallgatók számára kötelező módon), hogy az oktatók által előzetesen összeállított tesztsort kitöltsék. A programsorozat előadásain rendszeresen részt vevő, a teszteken jó eredményt teljesítő hallgatóság elismerő oklevélben részesült, amelyet az utolsó előadás alkalmával a tudományos rektorhelyettes adott át.

Az előadásokra a Ludovika Campus főépületének 2. előadójában (Egyed István terem), keddenként 18 órai kezdettel került sor, alkalmanként jellemzően 80-110 fő részvételével. Köszönhetően a honlapon megjelenő tájékoztatásnak (az előadások szinopszisának, tesztek és megoldókulcsok, diasorok és az előadásról készített videó feltöltése) az előadáson elhangzottak szélesebb közönséghez is eljutottak.

A Ludovika Szabadegyetem utolsó alkalmának résztvevőivel készített értékelés alapján (33 külsős érdeklődő és 44 egyetemi hallgató töltötte ki), a programsorozat pozitív megítélés alá esik. Az összes kitöltő támogatja a szabadegyetem folytatását. Az egyetemi hallgatók a 10-es skálán (ahol a 10-es a legjobb értékelés) az előadások tartalmára adott értékelések átlaga 8,3; az előadók felkészültségénél 9,5; a tájékoztatásnál 7,6; az előadótermet illetően 9,7; az időpontnál pedig 7,3 volt az átlag. Ez alapján elmondható, hogy a programsorozatot szabadon választható tantárgyként felvevő hallgatók alapvetően meg voltak elégedve a szabadegyetem kivitelezésével, tartalmával, ugyanakkor az előző évekhez képest mind az értékelésnél, mind pedig a tájékoztatás terén romlott a megítélés.  A külsős érdeklődők az előadások tartalmára és az előadók felkészültségére átlagosan 9,7-es értéket adtak; az előadóterem esetében 9,7-et, míg a legelégedettebbek a programsorozat időpontjával voltak, ennek átlaga 9,72-os értéket mutatott.

A kitöltők által adott válaszok alapján a szabadegyetem disszeminációjára használt eszközök elérik a közönséget. A legtöbben az egyetem honlapján találkoztak a programsorozattal (a hallgatók jelentős része tűntette fel a neptunt, mint hírforrást).

Az értékelésben tett javaslatok alapján a hallgatók főleg 20. századi magyar és nemzetközi történelem (világháborúk), migrációs témában hallgatnának szívesen előadásokat. A külsős kitöltők szintén történelmi eseményekről (rendszerváltozás, 1956), illetve aktuális kérdésekről (Törökország, Oroszország, nemzetközi rendszer) szóló prezentációkat látnának szívesen a programban.