Oktatói munka hallgatói véleményezése

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE
2021 tavasz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelődeinél immáron egy évtizedes múltra tekintenek vissza az OMHV felmérések. Ezek a visszajelzések mindig értékes adatokat szolgáltattak az intézmény vezetése, oktatói számára a tekintetben, hogy a hallgatók hogyan tekintenek a munkájukra. A hallgatók elhivatottságát és demokratikus véleménynyilvánítási igényét jelzi az a tény, hogy minden évben rendre magas kitöltöttségi eredményeket tudunk felmutatni. Az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E többrétű és összetett feladat sikerességéről ad minden félévben visszajelzést az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény döntéshozóit, a Karok/Intézetek vezetőit és nem utolsósorban az oktatókat látja el információkkal. A felmérés egyben lehetőséget biztosít a hallgatók számára arra is, hogy időről-időre a véleményükkel hozzájáruljanak az Egyetem oktatási színvonalának emeléséhez. A kutatás – többek között – olyan kérdésekre keresi a választ, mint a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonya, a tananyag elsajátításának jellemzői, a tanulás körülményei. Az OMHV felmérés eredményei a legpontosabb visszajelzések arról, ahogyan a hallgatók megítélik az Egyetemen folyó munkát. Ezen vélemények felhasználásával lehetőség nyílik egy olyan együttműködés kialakítására, amely a hallgatók igényeit is figyelembe veszi és modern tanulási környezetet biztosít. A saját magára vonatkozó adatokat az oktatók megismerhetik, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok és a nyelvtanárok valamint a doktori iskolák munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Több éves tapasztalat birtokában kijelenthető, hogy ez rendkívül pozitív hatást gyakorol a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2021. április 23. - 2021. május 4. és 2021. május 12. - 2020. május 26. között került sor. A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni).

A 2020/2021-es tanév II. félévében a járványügyi helyzet miatt az egyetemen online oktatás folyt. Ennek köszönhetően a mostani felmérés eredményei különösen fontosak. A válaszok nagyobb validitásának elérése érdekében 4 célcsoportot hoztunk létre (oktatók, nyelvi képzések, testnevelés, doktori iskola), amelyeken belül eltérő kérdőívekkel kérdeztük az oktatókra, valamint a tárgyakra vonatkozó véleményeket is. Ennek köszönhetően az egyes almintákra vonatkozó célzott kérdéseket tehettünk fel. A jelen kutatásban 631 oktatói adatlap (I. félévben 642), és 1149 tantárgyi adatlap készült el (I. félévben 1124). A testnevelés képzés esetén 19 oktatói (I. félévben 20) és 29 tantárgyi adatlap (I. félévben 24), nyelvi képzések esetén 44 oktatói (I. félévben 45) és 36 tantárgyi adatlap (I. félévben 40), a doktori iskolákra vonatkoztatva 101 oktatói (I. félévben 70) és 113 tantárgyi adatlap készült el (I. félévben 120).

Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 46925 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 22010, amely 46,9 %-os válaszadási hajlandóságot mutat (I. félévben 44,75%). A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2057. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 725, amely 35,24%-os válaszadási hajlandóságot jelent (I. félévben 41,09). A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1549. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 253, amely 16,33 %-os válaszadási hajlandóságot jelent (I. félévben 23,4 %). A nyelvképzésben a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1399. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 758, amely 54,1 %-os válaszadási hajlandóságot jelent (I. félévben 53,4). Alapvetően a kitöltési hajlandóság mintái nem változtak az előző félévhez képest, továbbra is a doktori képzéssel kapcsolatos kérdőívek kerülnek legalacsonyabb arányban kitöltésre. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2021 tavasz

 
OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE
2020. ősz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési terve szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E többrétű és összetett feladat sikerességéről ad minden félévben visszajelzést az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény döntéshozóit, a Karok/Intézetek vezetőit és nem utolsósorban az oktatókat látja el információkkal. A felmérés egyben lehetőséget biztosít a hallgatók számára arra is, hogy időről- időre a véleményükkel hozzájáruljanak az Egyetem oktatási színvonalának emeléséhez. A kutatás – többek között – olyan kérdésekre keresi a választ, mint a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonya, a tananyag elsajátításának jellemzői, a tanulás körülményei. Az OMHV felmérés eredményei a legpontosabb visszajelzések arról, ahogyan a hallgatók megítélik az Egyetemen folyó munkát. Ezen vélemények felhasználásával lehetőség nyílik egy olyan együttműködés kialakítására, amely a hallgatók igényeit is figyelembe veszi és modern tanulási környezetet biztosít. A saját magára vonatkozó adatokat az oktatók megismerhetik, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok és a nyelvtanárok valamint a doktori iskolák munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílt meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Több éves tapasztalat birtokában kijelenthető, hogy ez rendkívül pozitív hatást gyakorol a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2020. november 18. - 2020. november 30. és 2020. december 07. - 2020. december 30. között került sor. A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni).

A 2019/2020-as tanév II. félévében a járványügyi helyzet miatt nem készült OMHV elemzés. Ennek köszönhetően a mostani felmérés eredményei talán a szokásosnál is fontosabbak. A jobb minőségű válaszok elérése érdekében 4 célcsoportot hoztunk létre (oktatók, nyelvi képzések, testnevelés, doktori iskola), amelyeken belül eltérő kérdőívekkel kérdeztük az oktatókra, valamint a tárgyakra vonatkozó véleményeket is. Ennek köszönhetően az egyes almintákra vonatkozó célzott kérdéseket tehettünk fel. A jelen kutatásban 642 oktatói adatlap, és 1124 tantárgyi adatlap készült el. A testnevelés képzés esetén 20 oktatói és 24 tantárgyi adatlap, nyelvi képzések esetén 45 oktatói és 40 tantárgyi adatlap, a doktori iskolákra vonatkoztatva 70 oktatói és 120 tantárgyi adatlap készült el.

Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 49208 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 21901, amely 44,75 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2360. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 968, amely 41,09 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1601. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 372, amely 23,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A nyelvképzésben a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1663. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 887, amely 53,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2020 ősz

 

——————————————————————————————————————————

 
Oktatói munka hallgatói véleményezése
2019 ősz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési terve szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E szerteágazó feladat sikerességéről ad minden félévben visszajelzést az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, a tanulás körülményeit mutatja be. Az OMHV felmérés eredményei visszajelzést adnak arról, hogy a hallgatók hogyan ítélik meg az Egyetemen folyó munkát. Ennek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok és a nyelvtanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílt meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Több éves tapasztalat birtokában kijelenthető, hogy ez rendkívül pozitív hatást gyakorol a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2019. november 18. - 2019. december 02. között, valamint 2019. december 16. - 2019. december 30. között került sor. A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni).

Ebben az évben számos változás történt az OMHV-kutatással kapcsolatban. Egyrészt tartalmilag megújultak a kérdőívek. Több kérdésre kellett válaszolni a hallgatóknak, ezáltal pontosabb képet lehet alkotni egy tantárgy vagy egy oktató megítéléséről. Másrészt tematikailag is eltérő 3 kérdőív készült (hagyományos, nyelvtanárokra, testnevelő tanárokra vonatkozó), amely szintén azt a célt szolgálta, hogy az egyes almintákról alkotott véleményeknek nagyobb validitást biztosíthassunk. A kutatásban több almintát különböztettünk meg (oktatók, nyelvoktatás, testnevelés, doktori).  Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 46807 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 26169, amely 55,9 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2451. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1185, amely 48,3 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1667. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 291, amely 17,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A nyelvképzésben a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1930. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1106, amely 57,3 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun-rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2019 ősz

 

——————————————————————————————————————————

 
Oktatói munka hallgatói véleményezése
2019 Tavasz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás feltételeinek kialakítására és annak végrehajtására. E szerteágazó feladat eredményességéről ad minden félévben visszajelzést az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, a tanulás körülményeit mutatja be. Az OMHV felmérés eredményei információt szolgáltatnak arról, hogy a hallgatók hogyan ítélik meg az Egyetemen folyó munkát. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége (48 óra). Ez ebben az évben is magas kitöltési arányokat eredményezett.

Az adatfelvételre két kitöltési szakaszban került sor. (2019. április 22.- 2019. május 5, és 2019. május 18.- 2019. május 28.) A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mail segítségével is próbáltuk fokozni). A kutatásban három almintát különböztettünk meg.  Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 48511 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 26546, amely 54,7 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2051. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 889, amely 43,3 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 281. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 56, amely 19,9 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2019 tavasz

 

——————————————————————————————————————————


Oktatói munka hallgatói véleményezése
2018 Ősz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E szerteágazó feladat sikerességéről ad minden félévben visszajelzést az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, a tanulás körülményeit mutatja be. Az OMHV felmérés eredményei információt szolgáltatnak arról, hogy a hallgatók hogyan ítélik meg az Egyetemen folyó munkát. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultságot az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat határozza meg. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílt meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Több éves tapasztalat birtokában kijelenthető, hogy ez rendkívül pozitív hatást gyakorol a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2018. november 20 - december 3. és 2019. december 15 – december 21. között került sor. A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). A kutatásban három almintát különböztettünk meg.  Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 53837 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 33488, amely 62,2 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2404. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1325, amely 55,1 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A doktori képzésben résztvevő oktatók esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1606. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 354, amely 22,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2018 Ősz

 

——————————————————————————————————————————

Oktatói munka hallgatói véleményezése
2018 Tavasz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemre jellemző oktatási-tanulási folyamatot modellezi. Az OMHV felmérés eredményei értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Ennek az eljárásnak a bevezetése rendkívül pozitív hatást gyakorolt a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2018. április 26 és 2018. május 24-e között került sor. [1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). A kutatásban három almintát különböztettünk meg.  Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 73687 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 30976, amely 42 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2596. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1289, amely 49,6 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1323. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 144, amely 10,8 %-os válaszadási hajlandóságot jelent.  Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód.

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2018 Tavasz

——————————————————————————————————————————

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése
2017 Ősz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely –többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemre jellemző oktatási-tanulási folyamatot modellezi. Az OMHV- felmérés eredményei értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján, 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet
készítettünk. Ebben a félévben az egységes osztatlan, valamint a doktori képzésre vonatkozó válaszokat is külön almintaként kezeltük.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Ennek az eljárásnak a bevezetése rendkívül pozitív hatást gyakorolt a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2017. december 2 és 2017. december 29-e között került sor. [1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és a kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Ettől az évtől négy almintát különböztettünk meg. Az alap- és mesterképzésben résztvevő órák esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 56788 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 36651, amely 64,5 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. Az egységes osztatlan képzésben résztvevő órák esetén az összes kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1427, a kitöltést elkezdő esetek száma 1302, a válaszadói hajlandóság 91,4 %-os volt. A testnevelés órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2755. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1687, amely 61,2 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1462. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 266, amely 18,2 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán. 

Oktatási Iroda

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2017 Ősz

——————————————————————————————————————————
Oktatói munka hallgatói véleményezése
2017 Tavasz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemre jellemző oktatási-tanulási folyamatot modellezi. Az OMHV- felmérés eredményei értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján, 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Ennek az eljárásnak a bevezetése rendkívül pozitív hatást gyakorolt a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2017. április 26 és 2017. május 21-e között került sor. [1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 60367 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 32765, amely 54,3 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2809. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1500, amely 53,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatási Iroda
 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

——————————————————————————————————————————

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2016 Ősz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely –többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemre jellemző oktatási-tanulási folyamatot modellezi. Az OMHV- felmérés eredményei értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján, 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Ennek az eljárásnak a bevezetése rendkívül pozitív hatást gyakorolt a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2016. november 21. és 2016. december 1-e, valamint 2016. december 12. és 2016. május 18. közöttkerült sor.[1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 60060 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 35480, amely 59 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 3271. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1714, amely 52,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatási Iroda
 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

——————————————————————————————————————————

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2016 Tavasz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely –többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemre jellemző oktatási-tanulási folyamatot modellezi. Az OMHV- felmérés eredményei értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján, 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Ennek az eljárásnak a bevezetése rendkívül pozitív hatást gyakorolt a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2016. április 22. és 2016. május 5-e, valamint 2016. május 12 és 2016. május 31-e között került sor.[1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 62481 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 32406, amely 51,8 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2257. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 847, amely 37,5 százalékos válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatási Iroda
 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

——————————————————————————————————————————

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2015 Ősz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemre jellemző oktatási-tanulási folyamatot modellezi. Az OMHV- felmérés eredményei értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján, 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munka jellege miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy akik részt vesznek a kutatásban, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Ennek az új elemnek a bevezetése rendkívül pozitív hatást gyakorolt a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2015. október 29. és 2015. november 25 között került sor.[1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 64.860 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 31623, amely 48,75 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 3078. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1054, amely 34,2 % -s válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül azanonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán. Az adatok anonim módon történő feldolgozásában a hallgatói önkormányzat is közreműködött.

Oktatási Iroda
 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

——————————————————————————————————————————

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2015 tavasz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemen játszódó oktatási-tanulási folyamatot modellezi.

Az OMHV- felmérés eredményei egyaránt értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság „Az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzat” alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Az adatfelvételre 2015. április 23-a és 2015. május 29-e között került sor. A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 65747 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 20480. A feldolgozásra került, teljesen kitöltött kérdőívek száma: 19269 db, amely 31,1 %-os válaszadási hajlandóságot mutat.  A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1940 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 269. Az adattisztítást követően 261 kérdőív került feldolgozásra, amely 13,8%-s válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül azanonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatási Iroda
 

——————————————————————————————————————————

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2014 ősz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemen játszódó oktatási-tanulási folyamatot modellezi.

Az OMHV- felmérés eredményei egyaránt értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Az adatfelvételre 2014. december 3-a és 2015. január 31-e között került sor.[1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 62471 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 12872. A feldolgozásra került, teljesen kitöltött kérdőívek száma: 12132 db, amely 19,42 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2923 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 464. Az adattisztítást követően 428 kérdőív került feldolgozásra, amely 14,64%-s válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül azanonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatási Iroda
 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

——————————————————————————————————————————

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2014 tavasz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak alapján, az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. Ennek a feladatnak egyik fontos állomása az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés, amely az intézmény vezetése számára lényeges információkat ad, hiszen részét képezi annak a folyamatnak, amelyben a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemen játszódó oktatási tanulási folyamatot modellezi.

A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. Jelen felmérésben a testnevelő oktatókra - a 2013-2014-es tanév I. félévében lezajlott kutatásban már alkalmazott- módosított kérdőívet alkalmaztunk az eddigi tapasztalatok feldolgozásának fényében illetve a többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt.

Az adatfelvételre 2014. május 9. és 2013. május 31-e között került sor. [1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). A kitöltésre jogosult lehetőségek száma 66624 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 7149 (10,7%). A feldolgozásra került, teljesen kitöltött kérdőívek száma: 6701 db, amely az online kérdőíves módszer esetében még elfogadható10,06 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén 247 db kérdőívkerült feldolgozásra, amely, 18,5%-s válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatási Iroda
 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

——————————————————————————————————————————

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2013 ősz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak alapján az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. Ennek a feladatnak egyik fontos állomása az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés, amely az intézmény vezetése számára lényeges információkat ad, hiszen részét képezi annak a folyamatnak, amely a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemen zajló oktatási - tanulási folyamatot modellezi. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki - magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. Jelen felmérésben a testnevelő oktatókra némileg módosított kérdőívet alkalmaztunk az eddigi tapasztalatok feldolgozásának fényében illetve a többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt.

Az adatfelvételre 2013. december 13. és 2013. december 30-a között került sor.[1] Az időintervallum hossza alátámasztja azt az előzetes várakozást illetve tapasztalatot, hogy a hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt kell biztosítani a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére. A feldolgozásra került kérdőívek száma: 12725 db, amely az online kérdőíves módszer esetében még elfogadható11,38 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetében 818 db kérdőívkerült feldolgozásra, amely magas, 24,7%-s válaszadói hajlandóságot mutat. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

A rendelkezésemre álló oktatói névjegyzék és az adatgyűjtés során keletkezett válaszok közötti különbségek alapján megállapítom, hogy nem minden oktató került be az elemzésbe, hiszen voltak, akikre nem érkeztek hallgatói vélemények. Egyértelművé vált az is, hogy az egyes oktatókra kitöltött hallgatói vélemények száma rendkívüli aránytalanságokat mutatott, hiszen több oktatóra csak 1-3 vélemény érkezett, míg némely kollégára több mint száz. (ezt természetesen bizonyos mértékig magyarázhatja az, hogy mennyien tanulták az adott tárgyat, eltérő a tantárgyak oktatásrendje, előadás - szeminárium, gyakorlat, stb.). Az adatfelvétel során a mintában szereplő 522 oktatóból 382 fő esetében volt legalább 4 hallgatói vélemény, amelyet minimális érvényességi feltételnek fogadtunk el. A testnevelő kollégák esetében mind a 18 mintába került tanár megfelelt ennek a kritériumnak.

Oktatási Iroda
 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód.