Innovatív Tanszék díj - pályázat

Az oktatási rektorhelyettes az általa felügyelt Kreatív Tanulás Program keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő tanszékek és a tanszéken dolgozó oktatók részére!

Az Innovatív Tanszék Díj lehetőséget biztosít az oktatók módszertani megújulására, és ezzel együtt a hallgatók számára is élményszerűséget nyújt, valamint lehetőséget a konstruktív tanulási környezet megteremtésére.

A Díj célja, hogy elismerje azokat a tanszékeket, amelyek a Kreatív Tanulás Program megvalósításában aktívan részt vesznek, részvételükkel támogatják az Egyetemen folyó oktatásmódszertani paradigmaváltást.

A Díjjal elismert tanszék jogosultságai és vállalásai:  

-          a tanszék és oktatói használhatják a Díj logóját;

-          a tanszék és oktatói részt vesznek az oktatók részére oktatásmódszertani képzéseket magában foglaló Kreatív Tanulás Program Szolgáltatási Kosár tartalmának bővítésében.

Az Innovatív Tanszék Díj 500.000 Ft egyszeri összeget jelent a tanszék számára az alábbiak szerint. Az Egyetem szerződést köt azon oktatókkal, akik aktívan részt vesznek a tanszék kreatív, innovatív oktatási módszereinek megvalósításában, amely szerződés értelmében az adott oktató egy előadás, illetve workshop keretében bemutatja innovatív, kreatív ötletét az Egyetem oktatói számára. Az oktatók között a pénzösszeg egyenlő arányban kerül felosztásra.

Minden évben négy tanszék díjazására kerülhet sor.

A 2022. évi pályázati felhívás részletei ITT találhatóak, a pályázati adatlap pedig ITT érhető el.

 

 

A 2021. évi pályázati felhívás részletei ITT találhatóak. 

 

Innovatív Tanszék Díjazott tanszékek képzései, workshopjai a 2021/2022. tanév tavaszi félévében

 

Tavasszal az egyetem oktatói voltak a haszonélvezői az Innovatív Tanszék Díjnak, hiszen a 2022 novemberében Innovatív Tanszék Díjat nyert tanszékek sorban tartották képzéseiket, workshopjaikat az egyetem közössége számára.

2022. március 29-én került sor „Az oktató, mint motivátor – ösztönzési technikák az oktatásban című képzésre. A képzést az ÁNTK Emberi Erőforrás Tanszékének oktatói, Csóka Gabriella, Klotz Péter, Stréhli Georgina és Szakács Édua tartották. Az eredetileg március 28-ra tervezett „Résztvevő- és folyamatközpontú módszerek az egyetemi oktatásban” című képzésre végül 2022. május 2-án került sor 7 fő részvételével, ahol az előadók Bajnok Andrea, Jenei Ágnes és Kriskó Edina voltak. Ők szintén az ÁNTK oktatói, a Társadalmi Kommunikáció tanszékről.

2022. április 21-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék (oktatók: Csikány Tamás, Kiss Zoltán, és Harangi-Tóth Zoltán) tartott képzést a „Játékos-felfedező módszertanok a kritikai és kreatív gondolkodás fejlesztésére” címmel 9 főnek a Hungária körúti Campuson. Szintén április hónapban (április 26-án) a HHK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék tartott hét képzést, amelyek mindegyike az online térben zajlott. Az egy napos képzési sorozatra összesen 62 regisztráció érkezett 32 oktatótól. Elsőként Molnár Anna előadásában az „EUSecure Projekt: Az EU biztonsága, rezílienciája és fenntarthatósága interdiszciplináris tréning – szimulációs gyakorlattal kiegészített tömeges, nyílt online kurzus (SimMOOC)” került megrendezésre, amelyen 4 fő vett részt, majd „A Kahoot program alkalmazása játékosításra” került megtartásra Vecsey Mariann által 15 főnek. A harmadik képzés „A gamifikáció alkalmazhatósága a felsőoktatásban” volt Novák-Varró Virág előadásában 17 fővel. Következő előadás „Az alternatív jövőelemzés” címet viselte és Remek Éva tartotta 6 fő részvételével. Ötödikként „Csoportbontások szakmai/játékos feladatokkal” képzés volt terítéken Szente-Varga Mónika előadásában, amelyen 8 fő volt jelen. Az utolsó két kurzus a „Kollaboratív információgyűjtés és- tanulás” elnevezést kapta, a képzéseket Molnár Dóra és Jakusné Harnos Éva tartották, 4, illetve 8 fő részvételével.

A 2022. június 1-2-án megrendezett Kreatív Tanulás Program Szakmai Napok kétnapos képzési sorozat keretében került megtartásra az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus „Kiterjesztett valóság módszertani alkalmazása” című workshopja Barnucz Nóra és Dominek Dalma vezetésével. A képzés az AR bemutatását, és annak az oktatásmódszertani sajátosságainak elsajátítását célozta meg. A workshopon 10 fő vett részt, akik a mobil eszközökkel támogatott tanítás-tanulás segítségével különböző műveleteket, tartalomfejlesztéseket végeztek, ezzel fejlesztve a digitális kompetencia és a kommunikáció területét.

A Kreatív Tanulás Program keretében Innovatív Tanszék Díjat nyert VTK Területi Vízgazdálkodási Tanszék 2022. június 14-én kihelyezett képzést szervezett az NKE VTK Bajai Campusán. A workshop célja a Víztudományi Kar Területi Vízgazdálkodási Tanszékének (TVGT) és az ott folyó szakmai oktatásnak a bemutatása. Az utazás jó alkalom volt az Egyetem vidéki Karának megismerésére, valamint a Víztudományi Kar oktatási munkájába való betekintésre. Az utazás szervezett formában, a Ludovika Campusról kisbusszal indulva az egész napot felölelve valósult meg. A workshop tartalma és szervezése is kiváló volt. A képzési nap maradandó élményt jelentett mind módszertanilag, mind a kultúra, a lokális identitás és a kar oktatói által képviselt értékrend átadásának tekintetében. A délutáni programokon gyakorlatban is megtekinthettük a különböző modellezési és szimulációs technikákat, mérési módszereket.

2022. szeptember 1-jén a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Kreatív Tanulás Program Konferencia és Workshop keretében kerül megtartásra a Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátusa által szervezett kerekasztal-beszélgetés, melynek apropóját az elnyert Innovatív Tanszék Díj adja. A beszélgetés központi témája az Idegen nyelvi Fejlesztési Terv munkálatai és a lektorátusok innovatív irányultságai köré rendeződik. Az eseményre a karok lektorátusának oktatóit, nyelvtanárait várják. A beszélgetés során a résztvevők megoszthatják az Idegennyelvi Fejlesztési Terv mentén végzett tevékenységekkel, fejlesztésekkel, valamint az innovatív gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalataikat.