Képzések

2022.06.14. VTK Területi Vízgazdálkodási Tanszék Innovatív Tanszék Díj keretében megrendezett workshop 

A Workshop célja a Víztudományi Kar Területi Vízgazdálkodási Tanszékének (TVGT) és az ott folyó szakmai oktatásnak a bemutatása. A tanszék az Építőmérnöki és Környezetmérnöki képzés területi vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai tárgyak oktatásáért illetve szakirányú továbbképzések lebonyolításáért felel. A tanszék feladatainak általános ismertetését követően, szeretnénk bemutatni a KTP program keretében tanult, a műszaki tudományok területére is adaptálható jó gyakorlatokat.

A workshop helyszíne: NKE VTK Bajai Campus

A workshop időtartama: 6 óra

Résztvevők száma: maximum 24 fő

Programterv:

10:00 – 10:10     Köszöntő (Dr.Cimer Zsolt)

10:10 – 10:40     TVGT tanszék bemutatása (Dr. Keve Gábor)

10:40 – 11:00     Innovatív megoldások a tantermi órák keretében (Ficsor Johanna)

11:00 – 11:20     Hidraulikai csatorna bemutatása (Majer Fruzsina Kata)

11:20 – 11:40     Nemzetközi kapcsolatok (dr. Tamás Enikő Anna)

11:40 – 12:00     A magyaregregyi kísérleti vízgyűjtő bemutatása, a hallgatók bevonása a kutatásba (Koch Dániel)

13:00 – 16:00     Laborgyakorlatok és Terepi mérések bemutatása

 

A KTP Szakmai Napokhoz kapcsolódó workshopok

 

A Szakmai Napokról készült összefoglaló anyag elérhető ITT.

Az eseményen készült videó pedig ITT tekinthető meg.

 

Innovatív szellemi alkotó technikák az oktatásban

Az Innovatív szellemi alkotó technikák az oktatásban című képzés célja, hogy olyan egyéni és csoportos módszerekről beszéljünk, amelyek tágítják a tanárok módszertani palettáját, és igazodnak a hallgatók megváltozott igényeihez, tanulási stílusához.

Ma már nem kérdés, hogy a felsőoktatásban az oktató legyen képes alkalmazkodni, viselkedését „hozzáigazítani” a hallgatókhoz, tanulás közben segíteni, motiválni, animálni csoportjait. Mindnyájan tudjuk, hogy úgy kell oktatnunk, hogy közben segítsük a hallgatót tudásának, egyéni tudásstruktúrájának felépítésében. Ez a képzés érinti, hogy mi oktatók az eredményességet hogyan tudjuk befolyásolni, hogyan összpontosítsunk a csoportok együttműködésére, és elkötelezettségük növelésére, hogyan „gondozzuk” saját oktatói attitűdünket, amivel jelen vagyunk a tanteremben. 

A négy órás workshopon különbséget teszünk a kooperatív, kollektív és kollaboratív technikák között. Átbeszélünk néhány csoportmódszert, és azok alkalmazási lehetőségeit az egyes tantárgyak esetében. Kitérünk az internet adta lehetőségekre, és a csoportok motivációjának fenntartására, az egyének önmotivációjának felépítésére. 

A képzést tartja: Bokodi Márta

A képzés időpontjai:    2022. június 1. 09:00 – 12:15, 2022. június 1. 13:00 – 16:15, 2022. június 2. 09:00 – 12:15, 2022. június 2. 13:00 – 16:15

 

Edukatív értékelés

A közelmúltban rengeteg változás történt abban, ahogyan a tanulásról és a tanításról gondolkodunk. Az oktatás korábbi, jellemzően oktató-fókuszú modelljét felváltotta a hallgató-centrikus megközelítés, az ismeretátadás mellett nagy hangsúly került a készségek, kompetenciák fejlesztésére, egyre több szó esik tanulási eredményekről, élményalapú tanulásról, tanulási élmények tervezéséről. 

A felsőoktatási intézmények azon törekvése, hogy minél sikeresebben készítsék fel a jövő szakembereit a munkaerőpiac új kihívásaira, új oktatói szerepmodellek, innovatív tanítási módszerek feltérképezését vonta maga után. Nem meglepő tehát, hogy e változások közepette a tanulási teljesítmény értékelése is új megvilágításba került, és egy olyan fogalom bukkant fel, mint az edukatív értékelés. 

Az edukatív értékelés a tanulási folyamat szerves részeként tekint az értékelésre, és nem korlátozódik egy azon kívül álló, utólagos mérésre a hallgatók tudásáról. Az edukatív értékelés egyrészt folyamatos visszajelzést takar a tanulási folyamatról, másrészt az értékelési helyzetben is lehetőséget lát a tanulásra. Ebből következik, hogy az edukatív értékelés fontos előfeltétele a tudatos tervezés az oktató részéről. Az oktató figyelme a kurzus kereteinek és tartalmának kialakításakor nemcsak arra terjed ki, hogy mik lesznek a tanulási célok, mi lesz a kurzus tartalma, milyen tevékenységeken keresztül történik a tudás megosztása és a hallgatók készségeinek fejlesztése, hanem arra is, hogy mikor és milyen módon kapnak a hallgatók visszajelzést az elért tanulási eredményekről, és milyen kritériumok mentén történik majd a hallgatói teljesítmény értékelése.

A képzést tartja: Belényesi Emese

A képzés időpontja: 2022. június 1. 13:00 - 16:15

 

A tanulási eredményfókuszú pedagógiai értékek és folyamatok világa

A képzés célja, hogy az egyetemi oktatók, oktatási tevékenységet is végző tanárok támogatást kapjanak a pedagógiai paradigmák, alapvetések, fogalmak együttes értelmezéséhez. A támogatás célja továbbá, hogy képesek legyenek felismerni és azonosítani pl.: a tanulástámogató, tanulástervező folyamatok során a pedagógiai alapvetéseket és értékeket, értsék a tanulási eredmény alapú módszertanok megtervezésére és esetenként a kivitelezésére vonatkozó alapelveket.

A képzés során kiemelten fogunk utalni a tantárgyi követelmények eredményorientált meghatározására, az elvárt követelmények elérését támogató módszerek, a tanulási eredmények elérését ellenőrző értékelési formák és módszerek megválasztására, valamint azok eredményes alkalmazására.

A képzést tartja: Orosz Lajos

A képzés időpontjai: 2022. június 1. 09:00 – 12:15, 2022. június 1. 13:00 – 16:15

 

Motiválás, az oktató személyisége

A 4 órás workshopban először a résztvevők tanítás iránt érzett saját motivációinak feltérképezése zajlik, ami által saját motivációiktól eltérőket ismerhetnek meg. Kiderül, hogy miért fontos tisztában lennünk a saját tanítás iránti motivációnkkal, és hogy mik hatnak erre.

Sorra vesszük, mit nem lehet szeretni a tanításban, illetve mik a benne rejlő nehézségek, és ezeket hogyan lehet áthidalni. Tudatosítani szeretnénk a résztvevőkben, hogy a tanulók tanulásra való motiválása a tanár legfőbb dolga, és szeretnénk alkalmat kínálni arra, hogy bővítsék motiválási technikáik tárházát. A résztvevőkben reményeink szerint tudatosul, hogy a tanulók motiválásának legfontosabb hozzávalója a tanár személyisége, amelynek legkifejezőbb felülete a kommunikációja. Szeretnénk tudatosítani az ebben rejlő motiváló erőt. Örök kérdés, hogy van-e úgynevezett „tipikus” tanári személyiség? Tanárnak születni kell vagy tanulható? Mi kell ahhoz, hogy valaki elég jó tanár legyen? A résztvevőkben tudatosítani szeretnénk, hogy miben áll az ún. három fókuszú tanár sikerének titka. És meggyőzni őket arról, hogy a tanári pálya márpedig menő!

A képzést tartja: Molnár Katalin

A képzés időpontjai: 2022. június 1. 09:00 – 12:15, 2022. június 2. 09:00 – 12:15

 

Kreatív oktatásmódszertani kóstoló

Miként mérhető fel rövid idő alatt szimbólumokkal a hallgatói csoport motivációja és energiaszintje? Merre vihetnek a mozgásos gyakorlatok? Építkezhet-e a tananyag LEGO-val? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket járunk körül közösen a Kreatív oktatásmódszertani kóstoló című képzés keretében.

Arra is ránézünk, mely érzékszervek mozgósíthatóak a tanulás során és az egyes érzékszervekhez milyen eszközöket, technikákat tudunk társítani.

A program azokat az oktató kollégákat szólítja meg, akik bővítenék módszertani repertoárjukat és szívesen tennék kreatívabbá, interaktívabbá az általuk vezetett kiscsoportos kurzusokat.

4 órás workshop tréning elemekkel, amely minimum 6, maximum 12 fővel indul.

A képzést tartja: Kajtár Edit

A képzés időpontjai: 2022. június 1. 09:00 - 12:15, 2022. június 2. 09:00 - 12:15

 

A kiterjesztett valóság módszertani alkalmazása

A képzés célja az AR bemutatása, és annak az oktatásmódszertani sajátosságainak elsajátítása. A képzés a konstruktív pedagógia és a digitális oktatás irányvonala mentén épül fel, melynek kiemelt célja egyrészt a résztvevők kreativitásának, motivációjának, alkotói tevékenységének támogatása a képzést vezető oktatók irányító és monitorozó szerepkörének érvényesítésével, másrészt pedig az érdeklődők digitális kompetenciájának fejlesztése. Mindez hozzájárul a konstruktív és a digitális pedagógia összhangjának megteremtéséhez, ahol a résztvevők önállóan alkothatnak és fejleszthetik kreativitásukat, ezáltal sikeresebb tanítási-tanulási folyamat érhető el. Célunk egy konstruktív tanulási környezet létrehozása, ahol a résztvevők „aktív alakítói” és nem „elszenvedői” a foglalkozásoknak.

A képzésen mobil eszközökkel támogatott tanítás-tanulás (mobile-assisted teaching and learning) valósul meg, aminek köszönhetően a résztvevők különböző műveleteket, tartalomfejlesztéseket végeznek, ezzel fejlesztve a digitális kompetencia és a kommunikáció területét. A képzésen lehetőség adódik az egyes részfeladatok oktatásmódszertani szerepének megvitatására is.

A képzést tartja: Barnucz Nóra, Dominek Dalma

A képzés időpontja: 2022. június 2. 13:00 – 16:15

 

A Kreatív Tanulás Program Szolgáltatási kosarának képzései

 

2022. április 26. 9:00 - 9:45 EUSecure Projekt: Az EU biztonsága, rezílienciája és fenntarthatósága interdiszciplináris tréning – szimulációs gyakorlattal kiegészített tömeges, nyílt online kurzus (SimMOOC)

A képzést tartja: Molnár Anna

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: nincs limitálva

Az NKE vezetésével és a Pireuszi Egyetem, Görögország (UNIPI), a Fernando Pessoa Egyetem, Portugália (UFP), a Salentoi Egyetem, Olaszország (UNISAL) és a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem, Románia (SAPIENTIA) részvételével  2020-ban elindult az EUSecure Projekt.  A projekt az Európai Unió támogatásával, az Erasmus+ Stratégiai Partnerség a Felsőoktatásban program keretében valósul meg. Három évig tart, és célja, hogy az EU jelenlegi és jövőbeni biztonsági kihívásaihoz kapcsolódó transzdiszciplináris kurzust hozzon létre.

Az uniós finanszírozással megvalósuló projekt célja egy transzdiszciplináris választható tárgy (EU Security Resilience and Sustainability - felelős: Dr. Molnár Anna), egy szimulációs gyakorlat, egy MOOC (nyílt elérésű online oktatási platform) és egy EUSecure Lite (középiskolai változat, felelős: Dr. Szente Varga Mónika) kidolgozása. A kurzus 15 modulból áll (egy modul = egy heti téma = egy policy area). Az oktatási módszerek ötvözik a hagyományos és az online tanulást, illetve szimulációs gyakorlattal egészülnek ki. (Időkeret: 30 perc előadás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 26. 9:45 - 10:45  A Kahoot program alkalmazása játékosításra

A képzést tartja: Vecsey Mariann

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

A foglalkozás bemutatja, hogyan alkalmazható a Kahoot program a kurzus, vagy az előadások elején figyelemfelkeltő bevezetésre, a végén pedig gyors felmérésre. A résztvevők először megoldanak egy kvízt, amelynek során megismerkednek az ingyenesen elérhető Kahoot platform hallgatói felületével. (Hasznos lehet, ha legalább néhány résztvevő letölti az alkalmazást a telefonjára.) Ezután lépésről lépésre kipróbálják, hogyan lehet elkészíteni egy Kahoot kvízjátékot. (Időkeret: 45 perc interaktív foglalkozás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 26. 11:00 - 11:45 A gamifikáció alkalmazhatósága a felsőoktatásban

A képzést tartja: Novák-Varró Virág

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

A foglalkozás egy rövid elméleti bevezető után bemutatja, hogy a szemináriumi munka során hogyan alkalmazhatóak az egyes játékok, illetve, hogy a nagy létszámú csoportoknál az előadások során milyen játékosítási lehetőségek vannak. A workshop ötleteket ad komplett kurzusok és a számonkérés játékosítására, illetve bemutat néhány weboldalt, alkalmazást (például.:hashtag.school, redmenta). (Időkeret: 30 perc interaktív foglalkozás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 26. 11:45 - 12:45  Az alternatív jövőelemzés

A képzést tartja: Remek Éva

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

Az alternatív jövőelemzés (Alternative Future Analysis) az előrejelzés módszertanán belül használt formula, amely kiválóan alkalmas a nemzetközi kapcsolatokban bizonyos trendek felállítására. A tanár vezetésével frontális indítás - bevezetés, bizonyos kérdéscsoportok felállítása után, csoportos munka következik.  Adott kérdéshez például négy csoport egy koordinátarendszerben adott értékek mentén a kérdéshez igazítva vizionál történéseket. Például: az európai biztonsági architektúrán keletkezett rések, törések megszüntetésére milyen lehetőségei vannak a nemzetközi szereplőknek? Elsőként még csak két kulcselemre építve a közös koordinátarendszerünkben helyezünk el adatokat, a tengelyeknek adott értékekre építve (az adott értékeket a biztonsági tanulmányok valamilyen szektora adja). Megnézzük a végén, hogy a csoportok víziója milyen paraméterekkel bír, s mi a közös a négy csoportban – azok összeadása adja a jó stratégiát, azaz trendre utal. (Időkeret: 30 perc előadás+30 perc közös munka.)

 

2022. április 26. 13:30 - 14:30 Csoportbontások szakmai / játékos feladatokkal

A képzést tartja: Szente-Varga Mónika

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

A tréning célja, hogy szemináriumi csoportoknál a páros feladatok, illetve a kis és nagyobb csoportokban történő munka hatékony megszervezésére ötleteket adjon. A csoportbontások a kurzus kezdetén bevethető jégtörőktől kezdve a szakmai háttértudásra épülő feladatokig több megoldást felölelnek. A résztvevők kurzusaik tematikája, létszáma, összetétele (csak magyar diákok, vegyesen külföldi és magyar diákok, stb.) és saját oktatói módszerek alapján kiválaszthatják azokat a megoldásokat, amelyeket részben vagy egészben oktatási gyakorlatuk során hasznosítani tudnak. (Időkeret: 45 perc interaktív foglalkozás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 26. 14:30 - 15:15 Kollaboratív információgyűjtés és – tanulás 

A képzést tartja: Molnár Dóra

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

 A nemzetközi intézmények és szervezetek működésének jobb megértéséhez vezet, ha szimulációs játékot tervezünk kis csoportos bontásban, amelynek során a csoportok egy-egy szervezet működésének modellezésével próbálnak megoldani valamilyen, a nemzetközi kapcsolatok terén kialakult problémát. Ennek során megtapasztalják az eltérő megközelítési módokból és szervezeti működésből adódó különbségeket, és a gyakorlatban alkalmazhatják a megszerzett ismereteiket. (Időkeret: 30 perc interaktív foglalkozás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 26. 14:30 - 15:15 Kollaboratív információgyűjtés és – tanulás 

A képzést tartja: Jakusné Harnos Éva

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

A foglalkozás a nagy létszámú csoportok kisebbekre bontását összekapcsolja az induktív tanulási módszer alkalmazásával. Bemutat néhány ötletet arra, hogyan alkalmazható egy összetett szakmai probléma bevezetésére a hallgatók online információkereső készsége, és hogyan fejleszthető az analitikus és kritikus gondolkodásra való képességük a kollaboratív tanulás közben. A feladatokat a résztvevők közösen oldják meg. (Időkeret: 30 perc interaktív foglalkozás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 21. 13:00 - 14:30 és 15:00 - 16:30 Játékos-felfedező módszertanok a kritikai és kreatív gondolkodás fejlesztésére

 A képzést tartják: Csikány Tamás, Harangi-Tóth Zoltán, Kiss Zoltán

A képzés helyszíne: Hungária krt. BP.4.1.116. terem 

A képzés létszáma: alkalmanként 10 fő

A foglalkozás alapvetően a hadtörténelmi, vagy más események, döntési helyzetek és esettanulmányok feldolgozásának lehetőségeit, tantermi felhasználását mutatja be. Az általunk felvázolni kívánt ideális folyamatban a különböző kutatások és (adat) elemző eljárások alkalmazásával kinyert információkat például a hadi- és komoly játékok segítségével a gyakorlatban azonnal le is teszteljük. Ez kombinálja a kritikai gondolkodásra épülő statikus (elemzés) és a kreativitást is felhasználó dinamikus (hadijáték) eszközöket, és lehetővé teszi egy komplex probléma több szintű, mélyebb megismerését a tanterem elhagyása nélkül, mégis gyakorlati foglalkozás során. A játékok alkalmazása és a játék alapú oktatás/tanulás egy innovatív módszertan, amely kiegészíti a már meglévő eljárásainkat és új, kreatív keretet teremt a hallgatók hatékonyabb megragadására. A workshop menete is ez alapján az elv alapján épül föl: a strukturált elemző részt a játékos-kreatív követi.

 

2022. április 21. 13:00 - 14:30 és 15:00 - 16:30 Gyakorlat központú (terep) foglalkozások pedagógiai jelentősége

A képzést tartják: Négyesi Lajos, Németh Balázs

A képzés helyszíne: Hungária krt. BP.4.1.111.-113. terem 

A képzés létszáma: alkalmanként 10 fő

A foglalkozás jól harmonizál az első workshop által bemutatni kívánt módszertannal, tulajdonképpen annak a folytatásának tekinthető. A középpontban a terepi munka, a vizualizálás és az élmények közös megélése áll, amelyek mind a tanteremben megszerzett tudás helyes és hosszú távú rögzítését szolgálják. A workshop során először a terepen folytatott bejárások (hazai és nemzetközi tanulmányutak) szervezési elvei (gyakorlati szempontoktól a téma/helyszín kiválasztásának és a hallgatókra gyakorolt hatásának vizsgálatáig), levezetési tapasztalatai (hallgatói feladatszabás és végrehajtás) kerülnek bemutatásra, külön kitérve az elért eredményekre. Ezt egészíti ki a terepen elvégezhető kísérleti módszertanok alkalmazásának sajátosságait bemutató rész, amely többek között a csatatér kutatás és a régészet, illetve a múzeumpedagógia egyetemi felhasználását is érinti. Fontos kiemelni, hogy ezen a workshopon a konkrét oktatási célokon túlmutató, értékrend és szemléletformáló eljárások (és ezek eredményei) is megjelennek.

 

2022. március 29. 8:30 - 15:30 Az oktató, mint motivátor - ösztönzési technikák az oktatásban. Figyelemfelkeltés, ráhangolás, az érdeklődés és a figyelem fenntartás.

A képzést tartják: Csóka Gabriella, Klotz Péter, Stréhli Georgina, Szakács Édua

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A wképzés létszáma: 15 fő

Az előadások és a szemináriumok során az oktatók számára gyakran fejtörést okoz a hallgatóság figyelmének felkeltése, és érdeklődésük a teljes foglalkozás során való fenntartása. Az Emberi Erőforrás Tanszék workshopja az oktatók motiválási eszköztárának gazdagítását szolgálja. A workshop során megvalósul a tanszéki jó gyakorlatok átadása és a részvevőkkel közös új jó gyakorlatok gyűjtése.

 

2022. március 28. 8:30 - 14:30 Résztvevő- és folyamatközpontú módszerek az egyetemi oktatásban

A képzést tartják: Bajnok Andrea, Jenei Ágnes, Kriskó Edina

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A képzés létszáma: 15 fő

Képzésünk célja az oktató kollégák tapasztalatainak bevonásával a módszertani eszköztár gyarapítása, megerősítése és támogatása. Az általunk tervezett 6X45 percben résztvevő- és folyamatközpontú módszereket, praktikákat mutatunk be, gyakorlunk saját élményeken keresztül, valamint osztunk meg egymással tapasztalatcsere formájában. Olyan módszerek gyűjtése a cél, amelyek a látszólag nem tréningbarát tematikák esetében is interaktívabbá tehetik a foglalkozásokat. Meggyőződésünk, hogy a szakmai/tartalmi ismeretek konstruktív pedagógiai módszerekkel való ötvözése komplex tanulási környezetet hozhat létre, amelyben a hallgatók interaktivitása, tanulásra való motiváltsága fokozódik.

 

2022. március 9. 9:00 - 16:00 Tehetségmentori felkészítő (hallgatói tehetséggondozás)

A képzést tartják: Csóka Gabriella, Fuszek Csilla

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A képzés létszáma: 20 fő

A hallgatói tehetséggondozást támogató felkészítő az oktató mentori szerepét helyezi fókuszba. A tréning elemeket is tartalmazó workshopon a résztvevők megismerkedhetnek hazai és nemzetközi tehetséggondozási jó gyakorlatokkal. A témáról való közös gondolkodást (pl. mi a tehetség, hogyan mérhető, milyen eszközökkel támogatható) követően lehetőségük nyílik arra, hogy beazonosítsák a tehetségek mentorálásához szükséges kompetenciákat a trénerek segítségével. Megismerik a mentorálás lehetséges szakaszait, továbbá részt vehetnek egy egyéni tehetségmentori terv összeállításában.

 

2022. január 28. 8.00 - 15.00 Innovatív szellemi alkotó technikák a felsőoktatásban (Víztudományi Kar oktatóinak - képzés helyszíne Baja)

A képzést tartja: Bokodi Márta

A képzés helyszíne: Baja  

A képzés létszáma: 12 fő

A képzés három nagyobb témát ölel fel, az első a bemutatkozás, ismerkedés, a második a kreativitás szerepe a tanulásban, a harmadik pedig az innovatív szellemi alkotó technikák megismerése, használata a gyakorlatban. A képzés nem azonos időtartamú részekből áll, ennek oka az, hogy az adott részek témáját és fókuszát egyben lehessen tartani. A képzés célcsoportja azon oktatók, akik elkötelezettek és motiváltak a kreatív, innovatív eszközök megismerésére. A képzés nem kíván előzetes ismereteket.

Programterv:

8.00-9.30: Ismerkedés, alapozás, elvárások

9.40-11.30: Induktív és deduktív gondolkodás, divergens és konvergens gondolkodás

11.30-12.00 Ebédszünet

12.00-14.140 Innovatív szellemi alkotó technikák a gyakorlatban I.-II.

14.40-15.00: Összegzés, zárás

 

2022. január 27. 9.00 - 16.30 A tanítás és tanulás 20 legfontosabb alapelve a felsőoktatásban (Víztudományi Kar oktatóinak - képzés helyszíne Baja)

A képzést tartja: Fodor Szilvia

A képzés helyszíne: Baja

A képzés létszáma: 15 fő

A program célja, hogy a résztvevő oktatók pedagógiai pszichológiai és módszertani ismereteit bővítse. Ennek az ismeretanyagnak és eszköztárnak a bővítéséhez járul hozzá a program oly módon, hogy bemutatja a tanítási folyamat hatékonysága szempontjából legfontosabb pedagógiai, pszichológiai fogalmakat és jelenségeket. A program kidolgozásához a kiindulópontot Az APA (American Psychological Association) gondozásában megjelent szakirodalom jelenti, amelynek kialakításában több szakember és szakterület dolgozott együtt. A kurzus kiemelt figyelmet fordít a tanulási folyamat, a motivációs alapfogalmak, valamint a jóllét és a tanulmányi teljesítmény összefüggéseire, valamint ezek felsőoktatásban történő megjelenésére és alkalmazására.  A célcsoport az egyetemi oktatók köre, nincsen semmilyen előképzettségre szükség a képzésre jelentkezéshez, az oktatói gyakorlat, tapasztalat elegendő.

Programterv:

1.    A tanulás folyamata

2.    Mindset és motiváció

3.    Kapcsolatok és jóllét

4.    A 20 alapelv a gyakorlatban

 

2022. január 26. 9.00-16.30 A tanulási eredmény alapú tanári módszertani kézikönyv-fejlesztés

A képzést tartja: Orosz Lajos

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A képzés létszáma: 15 fő

A képzés célja olyan módszertani támogatás biztosítása az egyetemi oktatók számára, akik nemcsak az oktatásban, de az oktatás megtervezésében is szeretnének különböző jó módszereket elsajátítani. A módszertani kézikönyv-fejlesztésben a fő fókusz a tanulási eredmény alapú oktatáson van, amelyen keresztül az oktatók képessé válnak arra, hogy a tantárgyi követelményeket eredményorientáltan határozzák meg, hogy az elvárt követelményeket támogató módszereket alkalmazzanak és az értékelésben is figyelembe tudják venni azt, hogy a tanulási eredményeket milyen módon és milyen módszerekkel tudják értékelni. A képzés során az oktató figyelemmel van arra is, hogy minden résztvevő személyre szabott támogatást kapjon a saját oktatási gyakorlatához. A képzés általános célja az oktatók támogatásán túl az, hogy a hallgatók tanulási eredményességét növelje és a tanszékek módszertani kultúrájára is hatással legyen.

 

2022. január 11., illetve 2022. január 12. 8:00 - 17:00 Az Oktatói Hálózat oktatásmódszertani fejlesztése

A képzést tartják: Belényesi Emese, Hegedűs Judit, Molnár Katalin

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 413., 414., 415.terem  

Aképzés létszáma: alkalmanként 36 fő

A képzés célját a képzés kidolgozói olyan támogató oktatók felkészítésében látják, akik a felsőoktatásban oktatnak és támogatják oktató kollégáikat. A támogatásba beletartozik az eredményesség, a tanulás tervezése, az oktatási módszerek hatékony használata, az információs és kommunikációs technológia oktatást támogató eszközeinek ismerete és alkalmazásának mikéntje.

A képzés egy napos, három oktató tartja. Mindhárman a nap folyamán részt vesznek az oktatásban úgy, hogy a bevezetőt és az összegzést, zárást közösen tartják, míg az egyes modulokat külön-külön tartják, amely így lehetővé teszi, hogy egyszerre három helyszínen 36 oktató képzése megtörténjen. A bevezetőn és az összegzésen egyszerre 36-an vesznek részt, majd a második, harmadik és negyedik modulban a három részre osztott csoporttal egy-egy oktató foglalkozik, ezzel biztosítva a kiscsoportos oktatást. A program kifejezetten az Oktatói Hálózat tagjai számára készült. A Hálózatba jelölt oktatók rövid és hosszú távon a Kreatív Tanulás Program koncepciója szerint saját tanszékükön támogató szerepet látnak el, ehhez kapnak a KTP részéről olyan felkészítést, amely ehhez a támogató szerephez ad számukra felkészítést. Mivel az Oktatói Hálózatban minden tanszék képviselteti magát, a képzés kétszer egy napot vesz igénybe, hogy minden tanszéki delegált részt vehessen a felkészítésen. A képzés az egyetemen szokásos 90 perces modulokból áll (ez alól kivétel a bevezetés és az összegzés, de mivel azon mindenki részt vesz, ezért ezek jól illeszkednek a tervezésbe.)

 

2022. január 10. 9.00 - 16.15. Tréneri ismeretek kezdő oktatóknak

A képzést tartja: Kajtár Edit

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A képzés létszáma: 12 fő

A program célja szerint tréneri ismereteket szeretne átadni kezdők számára, vagyis azok az oktatók a célcsoport, akik kíváncsiak és elkötelezettek abban, hogy új módszereket megismerjenek, de nem dolgoztak korábban trénerként. A program célja ezen kívül, hogy a résztvevők megismerjék a tréning műfaj alapfogalmait, az interaktív tréningelemeket és ezek oktatásban való használhatóság és elsajátítsanak alapvető facilitációs technikákat. 

Programterv:

1.    Közös fogalomrendszer kialakítása

2.    Az ideális tréning

3.    Öndiagnózis, tanulási stílusuk, Kolb ciklus

4.    Összefoglalás, rendszerezés

 

2021. december 15. 9.00-16.30 A tanítás és tanulás 20 legfontosabb alapelve a felsőoktatásban

A képzést tartja: Fodor Szilvia

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A képzés létszáma: 15 fő

A program célja, hogy a résztvevő oktatók pedagógiai pszichológiai és módszertani ismereteit bővítse. Ennek az ismeretanyagnak és eszköztárnak a bővítéséhez járul hozzá a program oly módon, hogy bemutatja a tanítási folyamat hatékonysága szempontjából legfontosabb pedagógiai, pszichológiai fogalmakat és jelenségeket. A program kidolgozásához a kiindulópontot Az APA (American Psychological Association) gondozásában megjelent szakirodalom jelenti, amelynek kialakításában több szakember és szakterület dolgozott együtt. A kurzus kiemelt figyelmet fordít a tanulási folyamat, a motivációs alapfogalmak, valamint a jóllét és a tanulmányi teljesítmény összefüggéseire, valamint ezek felsőoktatásban történő megjelenésére és alkalmazására. A célcsoport az egyetemi oktatók köre, nincsen semmilyen előképzettségre szükség a képzésre jelentkezéshez, az oktatói gyakorlat, tapasztalat elegendő.

 

 

A KTP Tudomány Naphoz kapcsolódó rendezvényei 

 

2021. november 9. 8.00-15.00 Innovatív szellemi alkotó technikák a felsőoktatásban

A képzést tartja: Bokodi Márta

A képzés három nagyobb témát ölel fel, az első a bemutatkozás, ismerkedés, a második a kreativitás szerepe a tanulásban, a harmadik pedig az innovatív szellemi alkotó technikák megismerése, használata a gyakorlatban. A képzés nem azonos időtartamú részekből áll, ennek oka az, hogy az adott részek témáját és fókuszát egyben lehessen tartani. A képzés célcsoportja azon oktatók, akik elkötelezettek és motiváltak a kreatív, innovatív eszközök megismerésére. A képzés nem kíván előzetes ismereteket. Az ideális csoport 12-15 fős. 

Programterv:

8.00-9.30: Ismerkedés, alapozás, elvárások

9.40-11.30: Induktív és deduktív gondolkodás, divergens és konvergens gondolkodás

11.30-12.00 Ebédszünet

12.00-14.140 Innovatív szellemi alkotó technikák a gyakorlatban I.-II.

14.40-15.00: Összegzés, zárás

 

2021. november 9: Kreatív Tanulás workshop (15.00-18.00)

A workshopon a Kreatív Tanulás Program tervezéséért, megvalósításáért felelős szervezeti egységek vesznek részt. A workshop célja, hogy áttekintse és értékelje a KTP elmúlt egy évét, a 2021-es évre tervezett programok megvalósulását.

Méhes Tamás: A Kreatív Tanulás Program egy éve

Korpics Márta: Paradigma vagy kultúraváltás? A KTP egy évének értékelése szervezetfejlesztési szempontból.

Beszámolók a KTP keretén belül zajló belső kutatásokról (Hegedüs Judit, Barnucz Nóra, Dominek Dalma)

A workshop keretében kerül sor az Innovatív Tanszék Díj átadására is.

 

2021. november 16: A tanulási eredményfókuszú pedagógiai módszertani fejlesztés (9.00-16.00)

A képzést tartja: Orosz Lajos

A workshopon az alábbi témák kerülnek megvitatásra, a csoportmunka és a tréningmódszertan használatával: a pedagógia alapvető fogalomrendszerének elemzése; A reformpedagógiai törekvések, kultúraváltások főbb eleminek áttekintése; A tanulási eredmények fogalomrendszere, lényege, szintjei, kategóriái; A tanulási eredmények alkalmazása az oktatásban, törvényi és tartalmi szabályozás rendszerei, a tanulási eredmények alkalmazásának területei és előnyei. A tanulási eredmény alapú módszertani–fejlesztés logikája és módszertana; Cél – követelmény – tartalom – módszer – értékelés koherenciája; Tanulási eredmény alapú követelménytámasztás; A tanulási eredmények kialakításának és megfogalmazásának módszertana; A tanulási eredményekkel szemben támasztott tartalmi és formai követelmények; Bloom-féle taxonómia; Példák, jó gyakorlatok; A tanulási eredményekre épülő módszertanok kialakításának és írásának módszertana és gyakorlata; Saját szakterülethez kapcsolódóan tanulási eredmények megfogalmazása, közös megbeszélése.

 

2021. november 24. Tréneri készségek a gyakorlatban haladóknak

A képzést tartja: Kajtár Edit

A program célja a már tréneri oktatói tapasztalatokat szerzett kollégák szakmai identitásának gondozása. A célcsoport azon oktatók köre, akik használják saját oktatói gyakorlatukban a tréneri eszköztárat, gyakorlatokat, rendelkeznek tréneri tapasztalattal és szeretnék magukat fejleszteni ezen a területen. A program egy napos, 4 modulból áll, a modulok közötti rövid szünetekkel, illetve ebédszünettel. A program egy olyan tréning, amely több workshop elemet is tartalmaz. A program két 90 perces, egy 70 perces, egy 60 perces és egy 50 perces blokkból áll. A rendezvényre max. 15 főt várunk.

Időbeosztás - témák:

9.00-10.30: Szakmai identitás, önreflexió

10.45-12.15: Empátia, értő figyelem, visszajelzés

Ebédszünet (12.15-13.00)

13.00-14.10: Tréneri erősségek

14.25-15.25: Tréneri ideál

15.30-16.15: Zárás, összegzés

 

2021. november 25. Tehetségmentori felkészítő (hallgatói tehetséggondozás) (9.00-16.00)

A képzést tartják: Csóka Gabriella - Fuszek Csilla

A hallgatói tehetséggondozást támogató felkészítő az oktató mentori szerepét helyezi fókuszba. A tréning elemeket is tartalmazó workshopon a résztvevők megismerkedhetnek hazai és nemzetközi tehetséggondozási jó gyakorlatokkal. A témáról való közös gondolkodást (pl. mi a tehetség, hogyan mérhető, milyen eszközökkel támogatható) követően lehetőségük nyílik arra, hogy beazonosítsák a tehetségek mentorálásához szükséges kompetenciákat a trénerek segítségével. Megismerik a mentorálás lehetséges szakaszait, továbbá részt vehetnek egy egyéni tehetségmentori terv összeállításában.