Képzések

A Kreatív Tanulás Program Szolgáltatási kosarának képzései

 

2022. április 26. 9:00 - 9:45 EUSecure Projekt: Az EU biztonsága, rezílienciája és fenntarthatósága interdiszciplináris tréning – szimulációs gyakorlattal kiegészített tömeges, nyílt online kurzus (SimMOOC)

A képzést tartja: Molnár Anna

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: nincs limitálva

Az NKE vezetésével és a Pireuszi Egyetem, Görögország (UNIPI), a Fernando Pessoa Egyetem, Portugália (UFP), a Salentoi Egyetem, Olaszország (UNISAL) és a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem, Románia (SAPIENTIA) részvételével  2020-ban elindult az EUSecure Projekt.  A projekt az Európai Unió támogatásával, az Erasmus+ Stratégiai Partnerség a Felsőoktatásban program keretében valósul meg. Három évig tart, és célja, hogy az EU jelenlegi és jövőbeni biztonsági kihívásaihoz kapcsolódó transzdiszciplináris kurzust hozzon létre.

Az uniós finanszírozással megvalósuló projekt célja egy transzdiszciplináris választható tárgy (EU Security Resilience and Sustainability - felelős: Dr. Molnár Anna), egy szimulációs gyakorlat, egy MOOC (nyílt elérésű online oktatási platform) és egy EUSecure Lite (középiskolai változat, felelős: Dr. Szente Varga Mónika) kidolgozása. A kurzus 15 modulból áll (egy modul = egy heti téma = egy policy area). Az oktatási módszerek ötvözik a hagyományos és az online tanulást, illetve szimulációs gyakorlattal egészülnek ki. (Időkeret: 30 perc előadás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 26. 9:45 - 10:45  A Kahoot program alkalmazása játékosításra

A képzést tartja: Vecsey Mariann

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

A foglalkozás bemutatja, hogyan alkalmazható a Kahoot program a kurzus, vagy az előadások elején figyelemfelkeltő bevezetésre, a végén pedig gyors felmérésre. A résztvevők először megoldanak egy kvízt, amelynek során megismerkednek az ingyenesen elérhető Kahoot platform hallgatói felületével. (Hasznos lehet, ha legalább néhány résztvevő letölti az alkalmazást a telefonjára.) Ezután lépésről lépésre kipróbálják, hogyan lehet elkészíteni egy Kahoot kvízjátékot. (Időkeret: 45 perc interaktív foglalkozás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 26. 11:00 - 11:45 A gamifikáció alkalmazhatósága a felsőoktatásban

A képzést tartja: Novák-Varró Virág

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

A foglalkozás egy rövid elméleti bevezető után bemutatja, hogy a szemináriumi munka során hogyan alkalmazhatóak az egyes játékok, illetve, hogy a nagy létszámú csoportoknál az előadások során milyen játékosítási lehetőségek vannak. A workshop ötleteket ad komplett kurzusok és a számonkérés játékosítására, illetve bemutat néhány weboldalt, alkalmazást (például.:hashtag.school, redmenta). (Időkeret: 30 perc interaktív foglalkozás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 26. 11:45 - 12:45  Az alternatív jövőelemzés

A képzést tartja: Remek Éva

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

Az alternatív jövőelemzés (Alternative Future Analysis) az előrejelzés módszertanán belül használt formula, amely kiválóan alkalmas a nemzetközi kapcsolatokban bizonyos trendek felállítására. A tanár vezetésével frontális indítás - bevezetés, bizonyos kérdéscsoportok felállítása után, csoportos munka következik.  Adott kérdéshez például négy csoport egy koordinátarendszerben adott értékek mentén a kérdéshez igazítva vizionál történéseket. Például: az európai biztonsági architektúrán keletkezett rések, törések megszüntetésére milyen lehetőségei vannak a nemzetközi szereplőknek? Elsőként még csak két kulcselemre építve a közös koordinátarendszerünkben helyezünk el adatokat, a tengelyeknek adott értékekre építve (az adott értékeket a biztonsági tanulmányok valamilyen szektora adja). Megnézzük a végén, hogy a csoportok víziója milyen paraméterekkel bír, s mi a közös a négy csoportban – azok összeadása adja a jó stratégiát, azaz trendre utal. (Időkeret: 30 perc előadás+30 perc közös munka.)

 

2022. április 26. 13:30 - 14:30 Csoportbontások szakmai / játékos feladatokkal

A képzést tartja: Szente-Varga Mónika

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

A tréning célja, hogy szemináriumi csoportoknál a páros feladatok, illetve a kis és nagyobb csoportokban történő munka hatékony megszervezésére ötleteket adjon. A csoportbontások a kurzus kezdetén bevethető jégtörőktől kezdve a szakmai háttértudásra épülő feladatokig több megoldást felölelnek. A résztvevők kurzusaik tematikája, létszáma, összetétele (csak magyar diákok, vegyesen külföldi és magyar diákok, stb.) és saját oktatói módszerek alapján kiválaszthatják azokat a megoldásokat, amelyeket részben vagy egészben oktatási gyakorlatuk során hasznosítani tudnak. (Időkeret: 45 perc interaktív foglalkozás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 26. 14:30 - 15:15 Kollaboratív információgyűjtés és – tanulás 

A képzést tartja: Molnár Dóra

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

 A nemzetközi intézmények és szervezetek működésének jobb megértéséhez vezet, ha szimulációs játékot tervezünk kis csoportos bontásban, amelynek során a csoportok egy-egy szervezet működésének modellezésével próbálnak megoldani valamilyen, a nemzetközi kapcsolatok terén kialakult problémát. Ennek során megtapasztalják az eltérő megközelítési módokból és szervezeti működésből adódó különbségeket, és a gyakorlatban alkalmazhatják a megszerzett ismereteiket. (Időkeret: 30 perc interaktív foglalkozás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 26. 14:30 - 15:15 Kollaboratív információgyűjtés és – tanulás 

A képzést tartja: Jakusné Harnos Éva

A képzés helyszíne: online/MsTeams 

A képzés létszáma: 20 fő

A foglalkozás a nagy létszámú csoportok kisebbekre bontását összekapcsolja az induktív tanulási módszer alkalmazásával. Bemutat néhány ötletet arra, hogyan alkalmazható egy összetett szakmai probléma bevezetésére a hallgatók online információkereső készsége, és hogyan fejleszthető az analitikus és kritikus gondolkodásra való képességük a kollaboratív tanulás közben. A feladatokat a résztvevők közösen oldják meg. (Időkeret: 30 perc interaktív foglalkozás + 15 perc kérdések.)

 

2022. április 21. 13:00 - 14:30 és 15:00 - 16:30 Játékos-felfedező módszertanok a kritikai és kreatív gondolkodás fejlesztésére

 A képzést tartják: Csikány Tamás, Harangi-Tóth Zoltán, Kiss Zoltán

A képzés helyszíne: Hungária krt. BP.4.1.116. terem 

A képzés létszáma: alkalmanként 10 fő

A foglalkozás alapvetően a hadtörténelmi, vagy más események, döntési helyzetek és esettanulmányok feldolgozásának lehetőségeit, tantermi felhasználását mutatja be. Az általunk felvázolni kívánt ideális folyamatban a különböző kutatások és (adat) elemző eljárások alkalmazásával kinyert információkat például a hadi- és komoly játékok segítségével a gyakorlatban azonnal le is teszteljük. Ez kombinálja a kritikai gondolkodásra épülő statikus (elemzés) és a kreativitást is felhasználó dinamikus (hadijáték) eszközöket, és lehetővé teszi egy komplex probléma több szintű, mélyebb megismerését a tanterem elhagyása nélkül, mégis gyakorlati foglalkozás során. A játékok alkalmazása és a játék alapú oktatás/tanulás egy innovatív módszertan, amely kiegészíti a már meglévő eljárásainkat és új, kreatív keretet teremt a hallgatók hatékonyabb megragadására. A workshop menete is ez alapján az elv alapján épül föl: a strukturált elemző részt a játékos-kreatív követi.

 

2022. április 21. 13:00 - 14:30 és 15:00 - 16:30 Gyakorlat központú (terep) foglalkozások pedagógiai jelentősége

A képzést tartják: Négyesi Lajos, Németh Balázs

A képzés helyszíne: Hungária krt. BP.4.1.111.-113. terem 

A képzés létszáma: alkalmanként 10 fő

A foglalkozás jól harmonizál az első workshop által bemutatni kívánt módszertannal, tulajdonképpen annak a folytatásának tekinthető. A középpontban a terepi munka, a vizualizálás és az élmények közös megélése áll, amelyek mind a tanteremben megszerzett tudás helyes és hosszú távú rögzítését szolgálják. A workshop során először a terepen folytatott bejárások (hazai és nemzetközi tanulmányutak) szervezési elvei (gyakorlati szempontoktól a téma/helyszín kiválasztásának és a hallgatókra gyakorolt hatásának vizsgálatáig), levezetési tapasztalatai (hallgatói feladatszabás és végrehajtás) kerülnek bemutatásra, külön kitérve az elért eredményekre. Ezt egészíti ki a terepen elvégezhető kísérleti módszertanok alkalmazásának sajátosságait bemutató rész, amely többek között a csatatér kutatás és a régészet, illetve a múzeumpedagógia egyetemi felhasználását is érinti. Fontos kiemelni, hogy ezen a workshopon a konkrét oktatási célokon túlmutató, értékrend és szemléletformáló eljárások (és ezek eredményei) is megjelennek.

 

2022. március 29. 8:30 - 15:30 Az oktató, mint motivátor - ösztönzési technikák az oktatásban. Figyelemfelkeltés, ráhangolás, az érdeklődés és a figyelem fenntartás.

A képzést tartják: Csóka Gabriella, Klotz Péter, Stréhli Georgina, Szakács Édua

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A wképzés létszáma: 15 fő

Az előadások és a szemináriumok során az oktatók számára gyakran fejtörést okoz a hallgatóság figyelmének felkeltése, és érdeklődésük a teljes foglalkozás során való fenntartása. Az Emberi Erőforrás Tanszék workshopja az oktatók motiválási eszköztárának gazdagítását szolgálja. A workshop során megvalósul a tanszéki jó gyakorlatok átadása és a részvevőkkel közös új jó gyakorlatok gyűjtése.

 

2022. március 28. 8:30 - 14:30 Résztvevő- és folyamatközpontú módszerek az egyetemi oktatásban

A képzést tartják: Bajnok Andrea, Jenei Ágnes, Kriskó Edina

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A képzés létszáma: 15 fő

Képzésünk célja az oktató kollégák tapasztalatainak bevonásával a módszertani eszköztár gyarapítása, megerősítése és támogatása. Az általunk tervezett 6X45 percben résztvevő- és folyamatközpontú módszereket, praktikákat mutatunk be, gyakorlunk saját élményeken keresztül, valamint osztunk meg egymással tapasztalatcsere formájában. Olyan módszerek gyűjtése a cél, amelyek a látszólag nem tréningbarát tematikák esetében is interaktívabbá tehetik a foglalkozásokat. Meggyőződésünk, hogy a szakmai/tartalmi ismeretek konstruktív pedagógiai módszerekkel való ötvözése komplex tanulási környezetet hozhat létre, amelyben a hallgatók interaktivitása, tanulásra való motiváltsága fokozódik.

 

2022. március 9. 9:00 - 16:00 Tehetségmentori felkészítő (hallgatói tehetséggondozás)

A képzést tartják: Csóka Gabriella, Fuszek Csilla

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A képzés létszáma: 20 fő

A hallgatói tehetséggondozást támogató felkészítő az oktató mentori szerepét helyezi fókuszba. A tréning elemeket is tartalmazó workshopon a résztvevők megismerkedhetnek hazai és nemzetközi tehetséggondozási jó gyakorlatokkal. A témáról való közös gondolkodást (pl. mi a tehetség, hogyan mérhető, milyen eszközökkel támogatható) követően lehetőségük nyílik arra, hogy beazonosítsák a tehetségek mentorálásához szükséges kompetenciákat a trénerek segítségével. Megismerik a mentorálás lehetséges szakaszait, továbbá részt vehetnek egy egyéni tehetségmentori terv összeállításában.

 

2022. január 28. 8.00 - 15.00 Innovatív szellemi alkotó technikák a felsőoktatásban (Víztudományi Kar oktatóinak - képzés helyszíne Baja)

A képzést tartja: Bokodi Márta

A képzés helyszíne: Baja  

A képzés létszáma: 12 fő

A képzés három nagyobb témát ölel fel, az első a bemutatkozás, ismerkedés, a második a kreativitás szerepe a tanulásban, a harmadik pedig az innovatív szellemi alkotó technikák megismerése, használata a gyakorlatban. A képzés nem azonos időtartamú részekből áll, ennek oka az, hogy az adott részek témáját és fókuszát egyben lehessen tartani. A képzés célcsoportja azon oktatók, akik elkötelezettek és motiváltak a kreatív, innovatív eszközök megismerésére. A képzés nem kíván előzetes ismereteket.

Programterv:

8.00-9.30: Ismerkedés, alapozás, elvárások

9.40-11.30: Induktív és deduktív gondolkodás, divergens és konvergens gondolkodás

11.30-12.00 Ebédszünet

12.00-14.140 Innovatív szellemi alkotó technikák a gyakorlatban I.-II.

14.40-15.00: Összegzés, zárás

 

2022. január 27. 9.00 - 16.30 A tanítás és tanulás 20 legfontosabb alapelve a felsőoktatásban (Víztudományi Kar oktatóinak - képzés helyszíne Baja)

A képzést tartja: Fodor Szilvia

A képzés helyszíne: Baja

A képzés létszáma: 15 fő

A program célja, hogy a résztvevő oktatók pedagógiai pszichológiai és módszertani ismereteit bővítse. Ennek az ismeretanyagnak és eszköztárnak a bővítéséhez járul hozzá a program oly módon, hogy bemutatja a tanítási folyamat hatékonysága szempontjából legfontosabb pedagógiai, pszichológiai fogalmakat és jelenségeket. A program kidolgozásához a kiindulópontot Az APA (American Psychological Association) gondozásában megjelent szakirodalom jelenti, amelynek kialakításában több szakember és szakterület dolgozott együtt. A kurzus kiemelt figyelmet fordít a tanulási folyamat, a motivációs alapfogalmak, valamint a jóllét és a tanulmányi teljesítmény összefüggéseire, valamint ezek felsőoktatásban történő megjelenésére és alkalmazására.  A célcsoport az egyetemi oktatók köre, nincsen semmilyen előképzettségre szükség a képzésre jelentkezéshez, az oktatói gyakorlat, tapasztalat elegendő.

Programterv:

1.    A tanulás folyamata

2.    Mindset és motiváció

3.    Kapcsolatok és jóllét

4.    A 20 alapelv a gyakorlatban

 

2022. január 26. 9.00-16.30 A tanulási eredmény alapú tanári módszertani kézikönyv-fejlesztés

A képzést tartja: Orosz Lajos

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A képzés létszáma: 15 fő

A képzés célja olyan módszertani támogatás biztosítása az egyetemi oktatók számára, akik nemcsak az oktatásban, de az oktatás megtervezésében is szeretnének különböző jó módszereket elsajátítani. A módszertani kézikönyv-fejlesztésben a fő fókusz a tanulási eredmény alapú oktatáson van, amelyen keresztül az oktatók képessé válnak arra, hogy a tantárgyi követelményeket eredményorientáltan határozzák meg, hogy az elvárt követelményeket támogató módszereket alkalmazzanak és az értékelésben is figyelembe tudják venni azt, hogy a tanulási eredményeket milyen módon és milyen módszerekkel tudják értékelni. A képzés során az oktató figyelemmel van arra is, hogy minden résztvevő személyre szabott támogatást kapjon a saját oktatási gyakorlatához. A képzés általános célja az oktatók támogatásán túl az, hogy a hallgatók tanulási eredményességét növelje és a tanszékek módszertani kultúrájára is hatással legyen.

 

2022. január 11., illetve 2022. január 12. 8:00 - 17:00 Az Oktatói Hálózat oktatásmódszertani fejlesztése

A képzést tartják: Belényesi Emese, Hegedűs Judit, Molnár Katalin

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 413., 414., 415.terem  

Aképzés létszáma: alkalmanként 36 fő

A képzés célját a képzés kidolgozói olyan támogató oktatók felkészítésében látják, akik a felsőoktatásban oktatnak és támogatják oktató kollégáikat. A támogatásba beletartozik az eredményesség, a tanulás tervezése, az oktatási módszerek hatékony használata, az információs és kommunikációs technológia oktatást támogató eszközeinek ismerete és alkalmazásának mikéntje.

A képzés egy napos, három oktató tartja. Mindhárman a nap folyamán részt vesznek az oktatásban úgy, hogy a bevezetőt és az összegzést, zárást közösen tartják, míg az egyes modulokat külön-külön tartják, amely így lehetővé teszi, hogy egyszerre három helyszínen 36 oktató képzése megtörténjen. A bevezetőn és az összegzésen egyszerre 36-an vesznek részt, majd a második, harmadik és negyedik modulban a három részre osztott csoporttal egy-egy oktató foglalkozik, ezzel biztosítva a kiscsoportos oktatást. A program kifejezetten az Oktatói Hálózat tagjai számára készült. A Hálózatba jelölt oktatók rövid és hosszú távon a Kreatív Tanulás Program koncepciója szerint saját tanszékükön támogató szerepet látnak el, ehhez kapnak a KTP részéről olyan felkészítést, amely ehhez a támogató szerephez ad számukra felkészítést. Mivel az Oktatói Hálózatban minden tanszék képviselteti magát, a képzés kétszer egy napot vesz igénybe, hogy minden tanszéki delegált részt vehessen a felkészítésen. A képzés az egyetemen szokásos 90 perces modulokból áll (ez alól kivétel a bevezetés és az összegzés, de mivel azon mindenki részt vesz, ezért ezek jól illeszkednek a tervezésbe.)

 

2022. január 10. 9.00 - 16.15. Tréneri ismeretek kezdő oktatóknak

A képzést tartja: Kajtár Edit

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A képzés létszáma: 12 fő

A program célja szerint tréneri ismereteket szeretne átadni kezdők számára, vagyis azok az oktatók a célcsoport, akik kíváncsiak és elkötelezettek abban, hogy új módszereket megismerjenek, de nem dolgoztak korábban trénerként. A program célja ezen kívül, hogy a résztvevők megismerjék a tréning műfaj alapfogalmait, az interaktív tréningelemeket és ezek oktatásban való használhatóság és elsajátítsanak alapvető facilitációs technikákat. 

Programterv:

1.    Közös fogalomrendszer kialakítása

2.    Az ideális tréning

3.    Öndiagnózis, tanulási stílusuk, Kolb ciklus

4.    Összefoglalás, rendszerezés

 

2021. december 15. 9.00-16.30 A tanítás és tanulás 20 legfontosabb alapelve a felsőoktatásban

A képzést tartja: Fodor Szilvia

A képzés helyszíne: Oktatási Központ 415.terem  

A képzés létszáma: 15 fő

A program célja, hogy a résztvevő oktatók pedagógiai pszichológiai és módszertani ismereteit bővítse. Ennek az ismeretanyagnak és eszköztárnak a bővítéséhez járul hozzá a program oly módon, hogy bemutatja a tanítási folyamat hatékonysága szempontjából legfontosabb pedagógiai, pszichológiai fogalmakat és jelenségeket. A program kidolgozásához a kiindulópontot Az APA (American Psychological Association) gondozásában megjelent szakirodalom jelenti, amelynek kialakításában több szakember és szakterület dolgozott együtt. A kurzus kiemelt figyelmet fordít a tanulási folyamat, a motivációs alapfogalmak, valamint a jóllét és a tanulmányi teljesítmény összefüggéseire, valamint ezek felsőoktatásban történő megjelenésére és alkalmazására. A célcsoport az egyetemi oktatók köre, nincsen semmilyen előképzettségre szükség a képzésre jelentkezéshez, az oktatói gyakorlat, tapasztalat elegendő.

 

 

A KTP Tudomány Naphoz kapcsolódó rendezvényei 

 

2021. november 9. 8.00-15.00 Innovatív szellemi alkotó technikák a felsőoktatásban

A képzést tartja: Bokodi Márta

A képzés három nagyobb témát ölel fel, az első a bemutatkozás, ismerkedés, a második a kreativitás szerepe a tanulásban, a harmadik pedig az innovatív szellemi alkotó technikák megismerése, használata a gyakorlatban. A képzés nem azonos időtartamú részekből áll, ennek oka az, hogy az adott részek témáját és fókuszát egyben lehessen tartani. A képzés célcsoportja azon oktatók, akik elkötelezettek és motiváltak a kreatív, innovatív eszközök megismerésére. A képzés nem kíván előzetes ismereteket. Az ideális csoport 12-15 fős. 

Programterv:

8.00-9.30: Ismerkedés, alapozás, elvárások

9.40-11.30: Induktív és deduktív gondolkodás, divergens és konvergens gondolkodás

11.30-12.00 Ebédszünet

12.00-14.140 Innovatív szellemi alkotó technikák a gyakorlatban I.-II.

14.40-15.00: Összegzés, zárás

 

2021. november 9: Kreatív Tanulás workshop (15.00-18.00)

A workshopon a Kreatív Tanulás Program tervezéséért, megvalósításáért felelős szervezeti egységek vesznek részt. A workshop célja, hogy áttekintse és értékelje a KTP elmúlt egy évét, a 2021-es évre tervezett programok megvalósulását.

Méhes Tamás: A Kreatív Tanulás Program egy éve

Korpics Márta: Paradigma vagy kultúraváltás? A KTP egy évének értékelése szervezetfejlesztési szempontból.

Beszámolók a KTP keretén belül zajló belső kutatásokról (Hegedüs Judit, Barnucz Nóra, Dominek Dalma)

A workshop keretében kerül sor az Innovatív Tanszék Díj átadására is.

 

2021. november 16: A tanulási eredményfókuszú pedagógiai módszertani fejlesztés (9.00-16.00)

A képzést tartja: Orosz Lajos

A workshopon az alábbi témák kerülnek megvitatásra, a csoportmunka és a tréningmódszertan használatával: a pedagógia alapvető fogalomrendszerének elemzése; A reformpedagógiai törekvések, kultúraváltások főbb eleminek áttekintése; A tanulási eredmények fogalomrendszere, lényege, szintjei, kategóriái; A tanulási eredmények alkalmazása az oktatásban, törvényi és tartalmi szabályozás rendszerei, a tanulási eredmények alkalmazásának területei és előnyei. A tanulási eredmény alapú módszertani–fejlesztés logikája és módszertana; Cél – követelmény – tartalom – módszer – értékelés koherenciája; Tanulási eredmény alapú követelménytámasztás; A tanulási eredmények kialakításának és megfogalmazásának módszertana; A tanulási eredményekkel szemben támasztott tartalmi és formai követelmények; Bloom-féle taxonómia; Példák, jó gyakorlatok; A tanulási eredményekre épülő módszertanok kialakításának és írásának módszertana és gyakorlata; Saját szakterülethez kapcsolódóan tanulási eredmények megfogalmazása, közös megbeszélése.

 

2021. november 24. Tréneri készségek a gyakorlatban haladóknak

A képzést tartja: Kajtár Edit

A program célja a már tréneri oktatói tapasztalatokat szerzett kollégák szakmai identitásának gondozása. A célcsoport azon oktatók köre, akik használják saját oktatói gyakorlatukban a tréneri eszköztárat, gyakorlatokat, rendelkeznek tréneri tapasztalattal és szeretnék magukat fejleszteni ezen a területen. A program egy napos, 4 modulból áll, a modulok közötti rövid szünetekkel, illetve ebédszünettel. A program egy olyan tréning, amely több workshop elemet is tartalmaz. A program két 90 perces, egy 70 perces, egy 60 perces és egy 50 perces blokkból áll. A rendezvényre max. 15 főt várunk.

Időbeosztás - témák:

9.00-10.30: Szakmai identitás, önreflexió

10.45-12.15: Empátia, értő figyelem, visszajelzés

Ebédszünet (12.15-13.00)

13.00-14.10: Tréneri erősségek

14.25-15.25: Tréneri ideál

15.30-16.15: Zárás, összegzés

 

2021. november 25. Tehetségmentori felkészítő (hallgatói tehetséggondozás) (9.00-16.00)

A képzést tartják: Csóka Gabriella - Fuszek Csilla

A hallgatói tehetséggondozást támogató felkészítő az oktató mentori szerepét helyezi fókuszba. A tréning elemeket is tartalmazó workshopon a résztvevők megismerkedhetnek hazai és nemzetközi tehetséggondozási jó gyakorlatokkal. A témáról való közös gondolkodást (pl. mi a tehetség, hogyan mérhető, milyen eszközökkel támogatható) követően lehetőségük nyílik arra, hogy beazonosítsák a tehetségek mentorálásához szükséges kompetenciákat a trénerek segítségével. Megismerik a mentorálás lehetséges szakaszait, továbbá részt vehetnek egy egyéni tehetségmentori terv összeállításában.