Rendezvények

A Kreatív Tanulás Program Szolgáltatási kosarának aktuális képzései 

 

 2021. december 15. 9.00-16.30 A tanítás és tanulás 20 legfontosabb alapelve a felsőoktatásban 

A képzést tartja: Fodor Szilvia

A program célja, hogy a résztvevő oktatók pedagógiai pszichológiai és módszertani ismereteit bővítse. Ennek az ismeretanyagnak és eszköztárnak a bővítéséhez járul hozzá a program oly módon, hogy bemutatja a tanítási folyamat hatékonysága szempontjából legfontosabb pedagógiai, pszichológiai fogalmakat és jelenségeket. A program kidolgozásához a kiindulópontot Az APA (American Psychological Association) gondozásában megjelent szakirodalom jelenti, amelynek kialakításában több szakember és szakterület dolgozott együtt. A kurzus kiemelt figyelmet fordít a tanulási folyamat, a motivációs alapfogalmak, valamint a jóllét és a tanulmányi teljesítmény összefüggéseire, valamint ezek felsőoktatásban történő megjelenésére és alkalmazására. A program 8 órás, maximum 15 fő számára nyitott egy-egy alkalom. A célcsoport az egyetemi oktatók köre, nincsen semmilyen előképzettségre szükség a képzésre jelentkezéshez, az oktatói gyakorlat, tapasztalat elegendő.

 

2022. január 10. 9.00-16.15. Tréneri ismeretek kezdő oktatóknak 

A képzést tartja: Kajtár Edit

Olyan, tréneri/pedagógusi előképzettséggel nem rendelkező (elsősorban) kezdő oktatókat várunk, akik bővítenék módszertani repertoárjukat és szívesen tennék kreatívabbá, interaktívabbá az általuk vezetett kiscsoportos kurzusokat. A program tréning formában zajlik (20% elmélet + 80 % gyakorlat). A képzés 8 órás, minimum 6, maximum 12 fővel indul.

Főbb témák:

-       KOLB-féle tanulási ciklus
-       A különböző tanulási stílusok
-       Az ideál vs. a rémálom kurzus/gyakorlat/szeminárium (3D modell építés)
-       A kreatív technikák beépítése

 

2022. január 11, január 12 9.00-16.30 Az Oktatói Hálózat tagjainak oktatásmódszertani fejlesztése 

A képzést tartják: Belényesi Emese, Hegedüs Judit, Molnár Katalin,

A képzés célját a képzés kidolgozói olyan támogató oktatók felkészítésében látják, akik a felsőoktatásban oktatnak és támogatják oktató kollégáikat. A támogatásba beletartozik az eredményesség, a tanulás tervezése, az oktatási módszerek hatékony használata, az információs és kommunikációs technológia oktatást támogató eszközeinek ismerete és alkalmazásának mikéntje.

A képzés egy napos, három oktató tartja. Mindhárman a nap folyamán részt vesznek az oktatásban úgy, hogy a bevezetőt és az összegzést, zárást közösen tartják, míg az egyes modulokat külön-külön tartják, amely így lehetővé teszi, hogy egyszerre három helyszínen 36 oktató képzése megtörténjen. A bevezetőn és az összegzésen egyszerre 36-an vesznek részt, majd a második, harmadik és negyedik modulban a három részre osztott csoporttal egy-egy oktató foglalkozik, ezzel biztosítva a kiscsoportos oktatást. A program kifejezetten az Oktatói Hálózat tagjai számára készült. A Hálózatba jelölt oktatók rövid és hosszú távon a Kreatív Tanulás Program koncepciója szerint saját tanszékükön támogató szerepet látnak el, ehhez kapnak a KTP részéről olyan felkészítést, amely ehhez a támogató szerephez ad számukra felkészítést. Mivel az Oktatói Hálózatban minden tanszék képviselteti magát, a képzés kétszer egy napot vesz igénybe, hogy minden tanszéki delegált részt vehessen a felkészítésen. A képzés az egyetemen szokásos 90 perces modulokból áll (ez alól kivétel a bevezetés és az összegzés, de mivel azon mindenki részt vesz, ezért ezek jól illeszkednek a tervezésbe.)

 

2021. január 26. 9.00-16.30 A tanulási eredmény alapú tanári módszertani kézikönyv fejlesztés

A képzést tartja: Orosz Lajos

A képzés célja olyan módszertani támogatás biztosítása az egyetemi oktatók számára, akik nemcsak az oktatásban, de az oktatás megtervezésében is szeretnének különböző jó módszereket elsajátítani. A módszertani kézikönyv fejlesztésben a fő fókusz a tanulási eredmény alapú oktatáson van, amelyen keresztül az oktatók képessé válnak arra, hogy a tantárgyi követelményeket eredményorientáltan határozzák meg, hogy az elvárt követelményeket támogató módszereket alkalmazzanak és az értékelésben is figyelembe tudják venni azt, hogy a tanulási eredményeket milyen módon és milyen módszerekkel tudják értékelni. A képzés során az oktató figyelemmel van arra is, hogy minden résztvevő személyre szabott támogatást kapjon a saját oktatási gyakorlatához. A képzés általános célja az oktatók támogatásán túl az, hogy a hallgatók tanulási eredményességét növelje és a tanszékek módszertani kultúrájára is hatással legyen.

 

A KTP Tudomány Naphoz kapcsolódó rendezvényei 

 

2021. november 9. 8.00-15.00 Innovatív szellemi alkotó technikák a felsőoktatásban

A képzést tartja: Bokodi Márta

A képzés három nagyobb témát ölel fel, az első a bemutatkozás, ismerkedés, a második a kreativitás szerepe a tanulásban, a harmadik pedig az innovatív szellemi alkotó technikák megismerése, használata a gyakorlatban. A képzés nem azonos időtartamú részekből áll, ennek oka az, hogy az adott részek témáját és fókuszát egyben lehessen tartani. A képzés célcsoportja azon oktatók, akik elkötelezettek és motiváltak a kreatív, innovatív eszközök megismerésére. A képzés nem kíván előzetes ismereteket. Az ideális csoport 12-15 fős. 

Programterv:

8.00-9.30: Ismerkedés, alapozás, elvárások

9.40-11.30: Induktív és deduktív gondolkodás, divergens és konvergens gondolkodás

11.30-12.00 Ebédszünet

12.00-14.140 Innovatív szellemi alkotó technikák a gyakorlatban I.-II.

14.40-15.00: Összegzés, zárás

 

2021. november 9: Kreatív Tanulás workshop (15.00-18.00)

A workshopon a Kreatív Tanulás Program tervezéséért, megvalósításáért felelős szervezeti egységek vesznek részt. A workshop célja, hogy áttekintse és értékelje a KTP elmúlt egy évét, a 2021-es évre tervezett programok megvalósulását.

Méhes Tamás: A Kreatív Tanulás Program egy éve

Korpics Márta: Paradigma vagy kultúraváltás? A KTP egy évének értékelése szervezetfejlesztési szempontból.

Beszámolók a KTP keretén belül zajló belső kutatásokról (Hegedüs Judit, Barnucz Nóra, Dominek Dalma)

A workshop keretében kerül sor az Innovatív Tanszék Díj átadására is.

 

2021. november 16: A tanulási eredményfókuszú pedagógiai módszertani fejlesztés (9.00-16.00)

A képzést tartja: Orosz Lajos

A workshopon az alábbi témák kerülnek megvitatásra, a csoportmunka és a tréningmódszertan használatával: a pedagógia alapvető fogalomrendszerének elemzése; A reformpedagógiai törekvések, kultúraváltások főbb eleminek áttekintése; A tanulási eredmények fogalomrendszere, lényege, szintjei, kategóriái; A tanulási eredmények alkalmazása az oktatásban, törvényi és tartalmi szabályozás rendszerei, a tanulási eredmények alkalmazásának területei és előnyei. A tanulási eredmény alapú módszertani–fejlesztés logikája és módszertana; Cél – követelmény – tartalom – módszer – értékelés koherenciája; Tanulási eredmény alapú követelménytámasztás; A tanulási eredmények kialakításának és megfogalmazásának módszertana; A tanulási eredményekkel szemben támasztott tartalmi és formai követelmények; Bloom-féle taxonómia; Példák, jó gyakorlatok; A tanulási eredményekre épülő módszertanok kialakításának és írásának módszertana és gyakorlata; Saját szakterülethez kapcsolódóan tanulási eredmények megfogalmazása, közös megbeszélése.

 

2021. november 24. Tréneri készségek a gyakorlatban haladóknak

A képzést tartja: Kajtár Edit

A program célja a már tréneri oktatói tapasztalatokat szerzett kollégák szakmai identitásának gondozása. A célcsoport azon oktatók köre, akik használják saját oktatói gyakorlatukban a tréneri eszköztárat, gyakorlatokat, rendelkeznek tréneri tapasztalattal és szeretnék magukat fejleszteni ezen a területen. A program egy napos, 4 modulból áll, a modulok közötti rövid szünetekkel, illetve ebédszünettel. A program egy olyan tréning, amely több workshop elemet is tartalmaz. A program két 90 perces, egy 70 perces, egy 60 perces és egy 50 perces blokkból áll. A rendezvényre max. 15 főt várunk.

Időbeosztás - témák:

9.00-10.30: Szakmai identitás, önreflexió

10.45-12.15: Empátia, értő figyelem, visszajelzés

Ebédszünet (12.15-13.00)

13.00-14.10: Tréneri erősségek

14.25-15.25: Tréneri ideál

15.30-16.15: Zárás, összegzés

 

2021. november 25. Tehetségmentori felkészítő (hallgatói tehetséggondozás) (9.00-16.00)

A képzést tartják: Csóka Gabriella - Fuszek Csilla

A hallgatói tehetséggondozást támogató felkészítő az oktató mentori szerepét helyezi fókuszba. A tréning elemeket is tartalmazó workshopon a résztvevők megismerkedhetnek hazai és nemzetközi tehetséggondozási jó gyakorlatokkal. A témáról való közös gondolkodást (pl. mi a tehetség, hogyan mérhető, milyen eszközökkel támogatható) követően lehetőségük nyílik arra, hogy beazonosítsák a tehetségek mentorálásához szükséges kompetenciákat a trénerek segítségével. Megismerik a mentorálás lehetséges szakaszait, továbbá részt vehetnek egy egyéni tehetségmentori terv összeállításában.