NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Álláspályázat - nemzetközi referens

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Nemzeti Fejlesztés-finanszírozásért Felelős Helyettes Államtitkárság

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében


 

nemzetközi referens

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  kétoldalú tárcaközi megállapodások egyeztetésével összefüggő feladatok ellátása, egyéb nemzetközi egyezmények véleményezése, a tárcát érintő javaslatok összeállítása; operatív szintű kapcsolattartás a felelősségi körébe utalt nemzetközi pénzügyi és gazdasági intézmények, pénzügyi alapok és nemzetközi gazdaságfejlesztési projektek képviselőivel; kapcsolattartás a hazai és külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkba akkreditált diplomáciai testületekkel, a hazai és külföldi szakmai körök szervezeteivel, kamaráival és a vegyes kamarákkal, vállalatokkal, érdekképviseletekkel, szakmai szövetségekkel; egyéb, a főosztályvezető vagy az osztályvezető által meghatározott eseti feladatok ellátása.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A munkavégzés helye: 1011 Budapest, Vám utca 5-7. A határozatlan időre szóló kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):   A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium szabályzatai, valamint egyéb szabályzatok rendelkezései az irányadók. A pályázatok benyújtása: A Humanerőforrás Főosztály részére az allaspalyazat@gfm.gov.hu e-mail címre.

Feltételek, előnyök

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

·         Cselekvőképesség

·         Magyar állampolgárság

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

·         Büntetlen előélet (A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni)

·         felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások

·         a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117. § (6) és (8) bekezdése, vagy 166. § (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60. § 81) bekezdés i) pontja szerint.)

·         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

Felvételi követelmények:

·         egyetemi vagy főiskolai végzettség

·         folyékony angol nyelvtudás szóban és írásban egyaránt

·         nemzetközi kapcsolattartásban szerzett legalább 1-3 év tapasztalat

Előnyt jelent:

·         közigazgatásban szerzett tapasztalat

·         közgazdasági vagy jogi végzettség

·         pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat

·         közigazgatási szakvizsga

·         nyitottság új információk befogadására

·         jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

·         motivációs levél

·         fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján

·         adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 15.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Állás tervezett betöltésének időpontja:  elbírálás után azonnal