Pálfi István Ösztöndíj Program

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) – a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával – meghirdeti a Pálfi István Ösztöndíj Programot a magyarországi, valamint határon túli államokban működő felsőoktatási intézményekben 4. és 5., illetve MSc évfolyamon tanuló hallgatók, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktori abszolutóriummal rendelkezők, illetve doktorjelöltek számára.

A lehetséges ösztöndíjas keret 5 fő.

 

Támogatott térségek elsődlegesen:

Magyarország, Kárpátalja, Felvidék, Partium, Erdély, Délvidék, Drávaszög, Muraköz, Alpokalja

 

Az ösztöndíjas feladatai:

1.       kutatási terv összeállítása területfejlesztési, EGTC/ETT témában;

2.       kutatási terv alapján területfejlesztési, EGTC/ETT tárgyú tanulmány, kutatási munka elkészítése;

3.       gyakorlati idő során: háttéranyagok előkészítésében való közreműködés;

4.       EU-s pályázati anyagok előkészítése;

5.       az ösztöndíjjal összefüggő adminisztrációs feladatok elvégzése.

 

Elvárásaink:

1.       Európai Uniós és területfejlesztési, EGTC/ETT ismeretek iránti érdeklődés;

2.       határozott fellépés, jó kapcsolatteremtő képesség, rugalmasság, céltudatosság, terhelhetőség;

3.       továbbfejlődésre, tanulásra való fogékonyság;

4.       felsőoktatási képzésein legalább öt lezárt félév;

5.       magyar állampolgárság VAGY határon túli magyar származás;

6.       elkötelezettség fentebb felsorolt térségek határon átnyúló fejlesztése iránt.

 

Amit kínálunk:

1.       bruttó 120.000,- Ft/hó ösztöndíj 4 hónapos időtartamra /2021. január 1. – 2021. április 30./;

2.       brüsszeli /európai parlamenti/ és térségi szakmai gyakorlat biztosítása;

3.       a gyakorlat idejére szállás és utazás biztosítása;

4.       térségi gyakorlat idejére szállás biztosítása;

5.       tutori szakmai támogatás;

6.       „Pálfi Ösztöndíjas klub” tagság.

 

 

 

Kötelezően csatolandó mellékletek, igazolások:

1.       Szakmai önéletrajz;

2.       Legalább öt lezárt félévet igazoló leckekönyv egyszerű másolata;

3.       Kutatási téma pontos megjelölése, illetve kifejtése minimum 1, maximum 2 oldal terjedelemben.

 

Csatolható mellékletek:

1.       tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) igazolása

2.       nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata

3.       szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

Pályázatok elbírálása a 3 tagú szakmai bírálóbizottság által: 2020. október 1-31.

A támogatott pályázatot követően az ösztöndíj megkezdésének további feltétele:

§  Munkaterv elfogadása az Alapítvány által felkért szakmai kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) által.

 

§  A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely hiánypótlásként csatolandó a pályázathoz.

 

§  A pályázatokról a döntést az Kuratórium hozza meg a jelöltek személyes meghallgatása után, a pályázati határidő lejártát követően.

 

§  A pályázati elbírálás eredményéről a nyertes pályázót elektronikus levélben értesíti az Alapítvány.  A kuratóriumának döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

 

§  Az ösztöndíjas pályázóval az Alapítvány szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit.

 

§  A pályázaton ösztöndíjat nyert ösztöndíjas a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.

 

§  Kizárható az a pályázó, aki valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

 

A pályázatokat e-mailben az alábbi címen várjuk:

e-mail: palfiosztondij@gmail.com

Kérdés esetén kérjük, szintén erre az e-mail címre írjon.

Pálfi István Ösztöndíj Program.pdf
PDF letöltése