Események - Galéria

Az NKE Alumni Közösség első tanulmányi és közösségépítő kirándulása Egerben

Az NKE Alumni Közösség 2019. október 23-án közösségépítő szakmai utat szervezett Egerbe. A kirándulás témája „Tisztelgés az Egri Hősök Emléke előtt” volt. Az időpontválasztást aktualitása, hogy a törökök többszörös próbálkozás után 1552. október 17-én adták fel az egri ostromot.

A szakmai úton az alumni tagok és kísérőik vettek részt, összesen 45 fő. A buszúton kiosztott érdekes tudományos cikkek segítségével mindenki részletesen megismerkedhetett az egri ostrom történetével és feleleveníthette 1552 őszének történéseit. A tanulmányi kirándulás első állomása az Egri Vár volt, ahol az Alumni Közösség ünnepélyes keretek között koszorút helyezett el. A koszorúzást Kertész Zoltán ny. alezredes úr ünnepi beszéde követte, melyben történelmi korszakokon átívelve emlékezett meg az Egri Hősökről és a nap aktualitásáról, az 1956-os forradalomról is. A várlátogatás után közös ebéd, majd városnézés következett. A kirándulás utolsó mozzanataként a Közösség a Szépasszonyvölgybe látogatott, ahol kézműves vásárok és boros pincék fogadták az érdeklődőket.

Hazafelé a résztvevők kvízt tölthettek ki, melyben Eger városával és az egri ostrommal kapcsolatos kérdések megválaszolásával tehettek bizonyságot a kirándulás alatt szerzett, vagy már meglévő történelmi ismereteikről.

A Közösség által szervezett további programokról a hírlevélben és a honlapon adunk tájékoztatást.

 

Adománygyűjtés az NKE-n

 

Tisztelt Kollégák/Munkatársak!

 

A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának állományában szolgálatot teljesítő Csendes Miklós pénzügyőr alezredes Úr életének 39. évében, 2019. február 18-án elhunyt.

 

A két kiskorú gyermek, Barnabás és Levente –6 és 8 évesek- hosszantartó súlyos betegség után először édesanyjukat vesztették el 2018. augusztus 4-én, most pedig édesapjuk tragikus hirtelenségű halálával teljesen árvák maradtak.

A nagyobbik gyermek gyógyíthatatlan betegségben szenved, folyamatos orvosi felügyeletre szorul, ami a családra eddig is nagyon nagy terheket rótt.

A szülőket pótolni, a gyermekek és a család fájdalmát enyhíteni nem tudjuk, de rendkívül nehéz anyagi helyzetükben adományunkkal segíteni tudunk!

Az elhunyt kolléga a Rendőrtiszti Főiskolán végzett és 2013-ig rendőrtisztként szolgált

 

Az adományokat, a Vám- és Pénzügyőri Tanszéken, a 242. irodában várjuk 2018. március 18-án 16 óráig.

Ezt követően 3 fő jelenlétében az adományról jegyzőkönyvet veszünk fel és egy levél kíséretében futárral megküldjük a NAV Bűnügyi Főigazgatóságára.

 

A fentiek miatt kérjük, hogy akinek lehetősége van az anyagi segítségnyújtásra, tegye azt meg!

 

 

Köszönettel: dr. Szilágyi Emese bv. alezredes

                            mb. hivatalvezető

 

Rendhagyó Osztálytalálkozó Szentendrén

2019. február 22-én rendhagyó osztálytalálkozóra került sor a volt  KLKF szentendrei objektumában. Az 1982-ben végzett határőr osztály tagjai a határőrtisztképzést megörökítő tábla előtt gyülekeztek, majd a főépület nagytanácskozó termében kiegészülve az ORFK-t képviselő, Dr. Dsupin Ottó rendőr dandártábornokkal és Dr. Beregnyei József határőr dandártábornokkal az osztályfőnökkel egy kis ünnepségre került sor. Az ünnepség keretén belül az Dr. Beregnyei József Dr. Dsupin Ottó ROKK vezetőtől 70. születésnapja alkalmából egy Kossuth pisztolyt és emléklapot vett át, és természetesen az osztály sem feldkezett meg a születésnapról. Az ünnepséget a tiszti étkezdében elköltött ebéd, majd társalgás követte. A tiszti étkezdében minden résztvevő átvehette a számára megcímzett, a nap eseményéről szóló emléklapot. Az osztálytalálkozó végén megtekintettük a volt főiskolánk létesítményeit.

Szöveg: Prof.Dr. Sallai János r. ezds.

 

"Kossuth, ami összekötött bennünket..."

25 év elteltével, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni Közössége szervezésében találkozhattak az 1993-ban határőr szakon végzett tisztek az egykori Kossuth Lajos Katonai Főiskola objektumában.

A jogelődnek tekintett intézményben rendkívül nagy hagyományokkal és jelentős tapasztalatokkal folyt a határőr tisztképzés, amelyben jelenleg az MH Altiszti Akadémia végzi a honvédaltiszt-jelöltek iskolarendszerű képzését, a szerződéses katonák egységes katonai alapkiképzését, valamint a katonai át- és továbbképzéseket.

Az 1993-ban együtt végzettek koszorút helyeztek el az Alma Mater Határőr Tanszékének emlékére állított márványtáblánál, majd tiszteletükkel adóztak Kossuth Lajos szobra előtt. Rendkívüli osztályfőnöki óra kereteiben elsőként Kovács Gábor r. dandártábornok, NKE oktatási rektorhelyettese köszöntötte a megjelenteket. Ünnepi beszédében megemlékezett a határőrizeti tisztképzés múltjáról és jelenéről, majd részletesen kitért az NKE meglapításához vezető út legjelentősebb mérföldköveire. Ezt követően. Beregnyi József ny. hőr. dandártábornok, volt tanszékvezető, majd Kovács István ny. hőr. ezredes, akkori osztályfőnök elevenítették fel az intézményben eltöltött évek legszebb pillanatait, az akkori tisztképzés legfontosabb értékeit.

Az egykori hallgatók ajándékokkal köszönték meg volt tanáraiknak és az intézmény vezetésének a találkozás lehetőségét, majd az NKE rektorhelyettese átadta az Alumni Közössége által biztosított emléktárgyakat valamennyi résztvevőnek. A találkozó zárásaként szervezett ünnepi vacsora lehetőséget adott a személyes történetek felidézésére, amelyhez a korhű fotók és emléktárgyak is hozzájárultak.

A képek megtekinthetőek az alábbi linken: 

https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/10/kossuth-ami-osszekotott-bennunket

Szöveg: Ambrusz József

 

 

Főkapitányi szemle a BRFK egykori épületében

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni Közössége szervezésében találkoztak a Budapesti Rendőrfőkapitányság egykori vezető beosztású rendőrei a szervezet korábbi székházában, amely jelenleg a főváros egyik legnépszerűbb szállodája. A Ritz-Carlton hotelben tartott alumni rendezvényen külön köszöntötték a BRFK korábbi főkapitányát, Dr. Bodrácska János ny. vezérőrnagyot. Az Aulában a szálloda igazgatója fogadta Dr. Bodrácska János ny. vezérőrnagyot, majd felkísérte egykori dolgozószobájába, amely jelenleg luxuslakosztályként funkcionál. A Főkapitány köszöntötte kollégáit, majd Dr. Kovács Gábor r.dandártábornok, az NKE Oktatási rektorhelyettese mondott rövid köszöntőt és ismertette az Egyetem Alumni programját. A szívhez szóló Emlékműsorról Dr. Farkas Johanna egyetemi adjunktus gondoskodott, melynek keretében korhű fotók vetítésére is sor került.                

 

Fotó: Szilágyi Dénes

 

Jubileumi díszoklevél átadó ünnepség a Szent László Kápolnában

 

A jogelőd intézmények több mint 150 egykori hallgatója vette át oklevelét az ötven, illetve hatvan éves tisztavatásuk emlékére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületének Szent László Kápolnájában.

A többnapos ceremónia első napján a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián és a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán végzett 49 hallgató kapta meg oklevelét.

“A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek”- idézte Vörösmarty Mihályt a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, ezzel utalva a Szent László Kápolna múltbéli szerepére a tisztképzésben, s magára Szent Lászlóra, aki a katonák és határőrök védőszentjeként közel ezer év távlatából is kiérdemli a nemzet tiszteletét. Pohl Árpád dandártábornok beszédében kiemelte, idén több kerek évforduló is egybeesett: a katonai felsőoktatás létrehozásáról 210 éve született döntés, a Magyar Honvédség 170 éves és 100 éves a magyar légierő. A kar dékánja szerint ebbe a sorba illeszkedik a jelenlévők tisztavatása is. A dékán kihangsúlyozta, hogy a tiszti eskü egy egész életre szóló elköteleződés, amire a résztvevő jubilánsok a példák. Nem szabad elfelejteni azokat a bajtársakat sem, akik idő előtt hunytak el, őket is megilleti a hála és a tisztelet.

A jubilánsok válaszbeszédét Török Miklós Péter ny. vezérőrnagy mondta el. Először Balassi Bálint Egy katonaének című versének részletét szavalta, majd köszönetet mondott az elöljáróknak és a szervezőknek. Kiemelte, hogy ennyi év után is hálásak azoknak a tanároknak, akik segítették, nevelték őket. Egy perc néma csendet kért az elhunytak emlékezetére. “Erőnkhöz, egészségünkhöz és korunkhoz igazodva szolgáljuk tovább a hazánkat” – tette hozzá Török Miklós. Szívhez szóló beszéde után a Szózat következett, majd a Ludovika főépület előtti I. világháborús szobrot koszorúzták meg a résztvevők.

A rendezvény második napján összesen 85-en részesültek oklevélben, akik korábban a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán és a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán végeztek 1968-ban. Pohl Árpád dékán ünnepi beszédében a hagyományok ápolására hívta fel a figyelmet. Mint mondta, hazánk jelenleg is több fenyegetéssel néz szembe: a terrorizmussal, közelben zajló háborúkkal. “A magyar katona nem a háborúra, hanem a béke megvédésére készül” – emelte ki. A jubilánsok nevében Száraz György ny. vezérőrnagy mondott beszédet. “18316, ennyi nap telt el az 1968-as tisztté avatásunk óta” – emelte ki. Ezalatt az idő alatt rengeteg siker és kudarc is érte őket, de tiszti esküjükhöz mérten, mindig a hazát szolgálva, a jogszabályokat betartva éltek. Hála és tisztelet jár minden jubilánsnak.

A háromnapos esemény részeként a koszorúzás mellett emlékfát ültettek a Zrínyi parkban, majd ünnepi ebéden vettek részt. Az eseménysorozat a Zrínyi Miklós Egyetemi Campuson folytatódik szeptember 27-én, ahol bajtársi találkozóra kerül sor.

 

Szöveg: Juhász Katalin

Fotó: Szilágyi Dénes

 

Emléktábla avatás a MH Altiszti Akadémián

 

2018. június 27-én a Rendészeti Oktatási és Kiképző Központ és az NKE Alumni Közösség szervezésben megrendezésre került a Kossuth Lajos Katonai Főiskola BM Határőr Tanszékének 1972. és 2001. közötti működése alkalmából tartott emléktábla avató ünnepség, amelynek keretében emléktáblát helyeztek el az MH Altiszti Akadémia 1. számú épületének falán. A meghívott vendégek között nagy számban voltak jelen a Határőr Tanszék volt oktatói is, akik nagy örömmel üdvözölték egymást és számoltak be rég nem látott kollegáiknak az elmúlt évek eseményeiről, sorsuk alakulásáról.

Az ünnepségen a Készenléti Rendőrség Zenekara által eljátszott Himnuszt követően, dr. Pozsgai Zsolt rendőr vezérőrnagy, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes ünnepi beszéddel köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Ezt követően Dr. Virányi Gergely nyugállományú határőr dandártábornok emlékezett meg a határőrképzés és a határőr tanszékek közel 30 éves történetéről. Bozó Tibor dandártábornok az Altiszti Akadémia parancsnoka, beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy előzetes bejelentés alapján mindig szívesen fogadják az ott végzett volt hallgatók látogatását. Az emléktábla mindig megtekinthető, illetve megkoszorúzható.

Az ünnepi beszédek után leleplezésre került az Emléktábla. A rendezvény zárásaként, a meghívott vendégeknek Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy úr, BM oktatási főszemlélő tartott ünnepi pohárköszöntőt, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni Közössége a résztvevőknek emléklapot adott át az esemény alkalmából.  

Köszönjük a volt munkatársaink részvételét a rendezvényen.

 

NKE Alumni Közösség

 

 

20 éves évfolyamtalálkozó a KTK-n

2015. november 14-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Ménesi úti Campus épületében került megrendezésre az 1995. évben az Államigazgatási Főiskolán diplomát szerzett hallgatók 20 éves évfolyam találkozójára. Az évfolyam találkozó megrendezésének ötlete visszatérően már régóta dédelgetett vágya volt többünknek, azonban annak megvalósítására ezidáig nem került sor. Az esemény előkészületeivel kapcsolatos pozitív visszajelzések, valamint az eseményen megjelent évfolyamtársak boldog és felhőtlen szavai bizonyították, hogy hiba volt eddig várni az első, de reméljük nem utolsó évfolyam találkozónkra.

A 20 éves évfolyam találkozón megjelent igen népes, volt ÁF-eseket Dr. Kovács Gábor úr, az NKE oktatási-rektorhelyettese üdvözölte ünnepi beszéddel, majd a hagyományőrzés jegyében Dr. Máthé Gábor professzor úr örvendeztette meg még mindig briliáns és humoros köszöntésével. A program hivatalos részeként a múltidézés jegyében tanár és diák eszmecserét folytattunk többek között Dr. Bárdy Lajos tanár úr és Móger Vince volt kollégiumi igazgató úr részvételével, továbbá „csoportszeminárium” jegyében kötetlen beszélgetéseket folytathattunk egymással.

Az évfolyam találkozó szerves részét képezte a kulináris élvezeteknek történő hódolás is, melyhez a segítséget a SORECA étterem vezetése és munkatársai biztosították mindannyiunk megelégedésére. Az évfolyam találkozó sikerességét az előzőeken írtakon felül mi sem bizonyítja jobban, hogy a programra tervezett időkorlát elteltével az egymás társaságát még megunni képtelen nagyobb évfolyami csoport a budapesti éjszakában folytatta a múltidézést.

Bármikor, bármilyen szemüvegen keresztül is nézzük az évfolyam találkozónkat megállapíthatjuk, hogy annak optimista és jó kedélyű hangulata ismételten visszahozta számunkra azokat a boldog pillanatokat, amelyeket korábban egymás társaságában töltöttünk és köszönjük az Intézményünk segítő támogatását, hogy ezeket, a sokunk számára feledhetetlen pillanatokat ismételten feleleveníthettük!

Végezetül, de nem utolsó sorban kívánunk minden az évfolyam találkozón megjelent és jövőben megjelenni kívánó évfolyamtársunk számára értékteremtő szakmai sikereket és jó egészséget!

Szervezők

20 év után újra együtt az 1995-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Határőr osztálya

2015. október 2-án és 3-án újra találkozott a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Határőr osztálya. Az osztálytalálkozót Rada István ny. határőr alezredes úr szervezte meg egy a Nagykanizsa közelében lévő vendégházban.

A volt osztálytársak beszámoltak egymásnak az elmúlt évek eseményeiről, sorsuk alakulásáról. Összességében megállapítható, hogy mindannyian megállták helyüket az életben, valamennyien egyet értettek abban, hogy az iskola elvégzése meghatározó szerepet játszott a pályafutásukban.

A találkozón részt vett Prof. Dr. Sándor Vilmos ny. hőr. ddtbk úr is, aki abban az időben a Határőr tanszék vezetője volt.

A résztvevők elhatározták, hogy ezt követően minden évben találkoznak egymással, a legközelebbi találkozó Horpácson lesz 2016 októberében.

Szervezők

 

Öregdiák Találkozó az NKE RTK-n

Az NKE Rendészettudományi Kara 2014. október 3-án fogadta a jogelőd intézményében 2001-2004 között tanulmányokat folytatott nappali tagozatos hallgatókat kibocsájtásuk tizedik évfordulója alkalmából.

A volt hallgatóknak lehetőségük nyílt, hogy regisztráljanak az NKE Alumni szervezetébe, ezáltal rendszeresen értesülhessenek az öregdiák szervezet programjairól, az egyetemi élet főbb híreiről. A végzett hallgatók harmada - mintegy hetven fő - részvételével zajlott öregdiák találkozót dr. Kovács Gábor r. ddtbk., az NKE oktatási rektorhelyettese nyitotta meg. Előadása alapján a résztvevők megismerhették az egykori szellemi műhelyük körül történt stratégiai jelentőségű változásokat, átfogó képet kaphattak az integráció jelentőségéről, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen jövőképéről. A résztvevőknek módjában állt körbejárni az RTK területét, szemináriumi beszélgetés keretében feleleveníteni az ott töltött időszakot és intézkedéstaktikai bemutatón részt venni.

A jubileumi találkozó ugyan a végzett hallgatók kezdeményezésére indult és szervezésükben jött létre, azonban a résztvevők egyhangú meglátása szerint emelné a jövőbeni hasonló rendezvények színvonalát, ha az NKE Alumni gondozásába venné az intézmény öregdiákjainak ügyét.

dr. Amberg Erzsébet

 

Fegyveres Erők Napja

Talán akad még olyan kolléga a kedves olvasók között, akinek mond valamit ez a nap. A HRKL-5 osztálynak biztosan, hiszen 2004-ben, egyetemi diplomával a kezünkben „fogadalmat tettünk”, hogy minden évben a fegyveres erők napja (szeptember 29.) környékén újra találkozunk.

Minden fogadalom annyit ér, amennyit betartanak belőle. Mi betartottuk!

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar határrendészeti kiegészítő levelező képzésének 5. osztálya 12 fővel fejezte be a képzést és jutott arra az elhatározásra, hogy minden év szeptember végén felidézi az együtt töltött három év emlékeit. Ezt eddig szorgalmasan meg is tettük, kisebb-nagyobb létszámban ugyan, de álltuk a fogadalmat. Az ország több részéből is érkeztek kollégák a múltidézésekre, ezért ha már egyszer összejöttünk, maradtunk is jó sokáig, péntek délutántól vasárnap délig.

Így történt ez idén is, a jubileumi 10. osztálytalálkozón. Úgy gondoltuk, hogy a kerek évforduló alkalmából megtoldjuk a mulatozást egy kis hivatalos osztályfőnöki órával, aminek természetesen az alma mater adott otthont. Jó volt újra látni tanárainkat, a tanszék régi munkatársait. Megemlékeztünk azokról a tanárokról, akik már nem lehettek velünk. Először szeretett osztályfőnökünk foglalta össze a képzés három évének jelentősebb eseményeit, amit mindenki – diákok, tanárok, kollégák egyaránt – saját személyes visszaemlékezésével egészített ki. Aztán persze szűk körben tovább folytattuk a sztorizgatást némi pörkölt, pálinka, sör, bor, zene és jókedv társaságában.

Na és persze megerősítettük a tíz évvel ezelőtti fogadalmat:

JÖVŐRE VELETEK UGYANITT!!!!

2014.09.26.
Dr. Zán Krisztina

 

JÓ VOLT ÚJRA EGYÜTT

27 év után újra találkoztak a KLKF hallgatói

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik jogelődintézménye volt a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, melynek az 1987 évben végzett volt hallgatói újra találkoztak egymással.

Annak idején megfogadták, hogy időről időre találkozni fognak, de valami mindig közbe jött. Az eltelt időszakban egy osztálytalálkozót tartottak Szentendrén, míg most a választás Herceg kútra esett, amely Sárospatak mellett található.

A program péntek délutántól vasárnap délig tartott.

Az első napon a közös vacsorát az éjszaka 01:30-ig tartó anekdotázás követte. A szombati napon a résztvevők, megismerték a környék nevezetességeit, a legfontosabb turista látványosságokat.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni szervezete ajándék pólóval kedveskedett a jogelőd intézmény hallgatóinak. Ezt az öreg diákok büszkén viselték.

A résztvevők elhatározták, hogy tagjai lesznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni közösségének és rendszeresen találkoznak majd egymással, tartják a kapcsolatot Alma-materükkel.

Végezetül, javaslom minden volt hallgatónak, hogy keressék egymást, keressék a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni közösségét, és vegyenek részt az ott szervezett rendezvényeken, hiszen jó újra találkozni a régi osztálytársakkal, barátokkal.

Budapest, 2014.05.29.
A rendezvény szervező

 

Osztálytalálkozók

Osztálytalálkozót, évfolyamtalálkozót szerveznél, de nem tudod hogyan kezdj hozzá?

Az Alumni közösség tagjai számára segítséget nyújtunk az évfolyamtársak, csoporttársak felkutatásában, elérésében az Alumni adatbázis segítségével, és a szervezési feladatokban.

Amennyiben a szervezésben segítségünket szeretnéd kérni, jelezd számunkra az alumni@uni-nke.hu e-mail címen!

 

Az Egyetem Alumni Közössége szervezésében csütörtökön korszakokon, rendszereken átívelő tradíciók jegyében rendezték meg a határrendészeti szakmai és tudományos konferenciát a Rendészettudományi Kar dísztermében.

Oktatók és egykori hallgatók találtak újra egymásra, tanítványok ismerhették meg mesterük tanítóját. Az egyetemi és kari vezetőket tanító oktatók mellett az elsőéves határrendész hallgatók is képviseltették magukat a konferencián.

Prof. Dr. Sallai János ny. r. ezredes, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az elmúlt évtizedek határrendészeti tisztképzésében jelentős szerepet vállaló oktatók, szakemberek több generációja tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt.

A Határrendészeti Tanszék jelenlegi tanszékvezetője Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes napjainkig mutatta be az időközben határrendészeti tisztképzéssé átalakult oktatás struktúráját. A fiatalabb generáció nevében a 10 éve avatott határrendész tisztek tartottak rövid visszaemlékezést. Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese pedig az egyetem jelenéről és jövőjéről számolt be az egykori kollegáknak.

Küldd el nekünk az évfolyam,- és csoporttalálkozón készült képeket, amelyre szívesen emlékeztek! Várjuk a fotókat az alumni@uni-nke.hu  e-mail címre!