Campus Mundi pályázati felhívás 2019/2020-ra

Campus Mundi
Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre, 2019/2020. tanévre

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2019. június 1. és 2020. szeptember 30. között megvalósítható külföldi részképzés támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

Magyarországnak számos országgal van kétoldalú nemzetközi – kormányközi vagy tárcaközi – oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodása (a továbbiakban „államközi egyezmény”). A pályázat célja, hogy ösztöndíjat biztosítson felsőoktatási hallgatóknak olyan mobilitási programok megvalósításához, amelyeket államközi egyezmények biztosítanak a Stipendium Hungaricum Program partnerországaiban/-területein (a továbbiakban „célországok”). Az ösztöndíj így egy lehetőség a külföldi partnerek által biztosított ösztöndíj (pl. tandíjmentesség) kiegészítésére.

Ezen tevékenységek során a hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő, alap-, mester- vagy doktori képzésre vonatkozó részképzéseken vesznek részt, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi hallgatói tudományos életbe történő bekapcsolódást, megjelenést, kutatási tevékenységet, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzést, mely a hallgatók hazai képzésébe beépül, és a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít. Lehetőséget adhatnak továbbá kifejezetten szakdolgozat, doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén a disszertáció megírásához szükséges kutatómunkára is.

A pályázati határidő:

Pályázat beadása folyamatosan lehetséges. Pályázatot javasolt a részképzés kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt. A pályázati felület 2020. március 30-án 23:00 óráig elérhető. Pályázatot benyújtani a https://limesurvey.tpf.hu/index.php/126636?lang=hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek campusmundi@tpf.hu e-mail címre való elküldésével lehet.

Mivel ez az ösztöndíjtípus államközi egyezményeken alapul, pályázni kizárólag a felhívás 1. sz. mellékletben megjelölt tevékenységekre és célországokba lehet, melyek a pályázati felhívás megjelenésekor a következőek: 

 

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 200 000 – 350 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíjasoknak a pályázott tevékenység megvalósításakor (azaz az ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt) a küldő magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük (doktorjelölteknél nem feltétel). A pályázati felhívást és két mellékletét a Tempus Közalapítvány honlapjáról tudják elérni: https://tka.hu/docs/palyazatok/cmfelhivas_sms_2019-20.vegleges_jan.pdf

A pályázati dokumentumok:

Részképzés: https://tka.hu/palyazatok/5079/campus-mundi-osztondij-allamkozi-egyezmenyek-kereteben-megvalosulo-reszkepzesre

Szakmai gyakorlat: https://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz

__________________________________________________________________________________________________

Campus Mundi
Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra, 2019/2020. tanévre

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2019. június 1. és 2020. szeptember 30. között megvalósítható külföldi szakmai gyakorlat támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

Magyarországnak számos országgal van kétoldalú nemzetközi – kormányközi vagy tárcaközi – oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodása (a továbbiakban „államközi egyezmény”). A pályázat célja, hogy ösztöndíjat biztosítson felsőoktatási hallgatóknak olyan mobilitási programok megvalósításához, amelyeket államközi egyezmények biztosítanak a Stipendium Hungaricum Program partnerországaiban/-területein (a továbbiakban „célországok”). Az ösztöndíj így egy lehetőség a külföldi partnerek által biztosított ösztöndíj (pl. tandíjmentesség) kiegészítésére.

Ezen tevékenységek során a hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő, alap-, mester- vagy doktori képzésre vonatkozó részképzéseken vesznek részt, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi hallgatói tudományos életbe történő bekapcsolódást, megjelenést, kutatási tevékenységet, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzést, mely a hallgatók hazai képzésébe beépül, és a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít. Lehetőséget adhatnak továbbá kifejezetten szakdolgozat, doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén a disszertáció megírásához szükséges kutatómunkára is.

A pályázati határidő:

Pályázat beadása folyamatosan lehetséges. Pályázatot javasolt a részképzés kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt. A pályázati felület 2020. június 30-án 23:00 óráig elérhető. Pályázatot benyújtani a https://limesurvey.tpf.hu/index.php/126636?lang=hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek campusmundi@tpf.hu e-mail címre való elküldésével lehet.

Mivel ez az ösztöndíjtípus államközi egyezményeken alapul, pályázni kizárólag a felhívás 1. sz. mellékletben megjelölt tevékenységekre és célországokba lehet, melyek a pályázati felhívás megjelenésekor a következőek: 

 

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 200 000 – 350 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíjasoknak a pályázott tevékenység megvalósításakor (azaz az ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt) a küldő magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük (doktorjelölteknél nem feltétel). A pályázati felhívást és két mellékletét a Tempus Közalapítvány honlapjáról tudják elérni: https://tka.hu/docs/palyazatok/cmfelhivas_smp_2019-20_vegleges_jan.pdf

A pályázati dokumentumok:

Részképzés: https://tka.hu/palyazatok/5079/campus-mundi-osztondij-allamkozi-egyezmenyek-kereteben-megvalosulo-reszkepzesre

Szakmai gyakorlat: https://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz