Erasmus+ pályázati felhívások

Pótpályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében hallgatói tanulmányi mobilitás, illetve szakmai gyakorlat célú mobilitás megvalósítására pótpályázatot hirdet., Biztatjuk mindazon hallgatókat, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel a hallgatói mobilitás nagyszerű lehetőséget kínál a szaknyelvi tudás elmélyítésére, illetve más kultúra megismerésére.

A pályázati időszak:

2019. szeptember 23 – október 14.  14:00 óra

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói;
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek;
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel);
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

Pályázás menete:

·         A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.

·         Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

·         Szakmai gyakorlat esetén a hallgató fogadóhelyét önállóan keresi meg önállóan kell megkeresnie fogadóhelyét.

·         a pályázati anyag leadására legkésőbb 2019. október 14. napján 14 óráig van lehetőség.

 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. A pályázó ara vonatkozó nyilatkozata, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa letölthető az Egyetem honlapjáról;
 2. Fényképes Europass Önéletrajz (célintézmény munkanyelvén ÉS magyar nyelven);
 3. Tanulmányi átlag igazolás az I. évfolyamon az első, a többi évfolyamon az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimenthető vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérhető); 
 4. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i);
 5. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i);
 6. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek;

+1  Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak.

Elbírálás menete

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer lapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli nyelvi készségeik felmérése.

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

 

Korábbi pályázati felhívások

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELHÍVÁS

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet hallgatói tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra a 2019/2020-es tanév mindkét félévére az Egyetem hallgatói számára.

Pályázati időszak:

2019. február 11 – március 4.   12:00

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

Pályázás menete:

·         A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.

·         Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

·         Szakmai gyakorlat esetén a hallgatónak önállóan kell megkeresnie fogadóhelyét.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa letölthető az Egyetem honlapjáról.
 2. Fényképes Europass Önéletrajz (célintézmény munkanyelvén ÉS magyar nyelven)
 3. Tanulmányi átlag igazolás az I. évfolyamon az első, a többi évfolyamon az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimentve vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérve) 
 4. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
 5. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i)
 6. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek.

+1  Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak

Elbírálás menete

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari/intézeti Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer alapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli nyelvi készségeik felmérése.

Az interjút követően a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést pályázatuk elbírálásáról.

Bővebb információ elérhető az egyetem központi honlapján:

Erasmusról általában

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol

 

Hallgatói mobilitás

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/hallgatoi-mobilitas

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELHÍVÁS

Felhívás kiegészítő szociális alapú és tartós betegségben élőknek szóló támogatásra a 2018/19-es tanév tavaszi szemeszterére

2018. október 25-ig lehet pályázni nyertes Erasmus+ támogatással rendelkező hallgatóknak és munkatársaknak a kiegészítő támogatásokra.

Pályázás feltételei:

 • Nyertes Erasmus+ határozat
 • Szociális alapú kiegészítő támogatásra az Egyetem hallgatói jogosultak
 • Tartós betegségben élők kiegészítő támogatására az Egyetem hallgatói és munkatársai is jogosultak

A teljes pályázati felhívás, a pályázás menete és a beküldendő dokumentumok elérhetőek az alábbi linkeken:

Szociális alapú kiegészítő támogatás: https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/szocialis-alapu-kiegeszito-tamogatas

Tartós betegségben vagy fogyatékossággal élők kiegészítő támogatása: https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/kiegeszito-tamogatas-tartos-betegsegben-szenvedok-fogyatekossaggal-elok-szamara

Frissítve: 2018.09.24.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELHÍVÁS

Erasmus+ 2018/2019-es tanév tavaszi félévére szóló pályázati forduló

2018. szeptember 14. – október 08. között pályázhatnak az egyetem hallgatói Erasmus+ mobilitási programokra. 

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek (szakmai gyakorlat esetén nem kitétel),
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekü ltstátuszú hallgatók.

További információ és link a teljes felhíváshoz

Frissítve: 2018.09.13.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELHÍVÁS

Erasmus+ 2018/2019-es tanévre szóló tavaszi pályázati forduló

2018. február 12 – március 8. között pályázhatnak az egyetem hallgatói Erasmus+ mobilitási programokra. 

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

További információ és link a teljes felhíváshoz

Frissítve: 2018.02.05.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FELHÍVÁS

Erasmus+ 2017/2018 tavaszi pályázati forduló

2017. február 13 – március 7. között pályázhatnak az egyetem hallgatói Erasmus+ mobilitási programokra. 

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

További információ és link a teljes felhíváshoz

Frissítve: 2017.02.13.

——————————————————————————————————————————————————————

FELHÍVÁS

Erasmus+ 2016/2017 őszi pályázati forduló

Szeptember 20 - október 4. között pályázhatnak az egyetem hallgatói és munkatársai Erasmus+ mobilitási programokra. 

Pályázható programok hallgatóknak:

 • tanulmányi mobilitás Európai és Európán kívüli országokba
 • szakmai gyakorlat Európán belül


Pályázható programok munkatársaknak:

 • oktatási célú mobilitás
 • képzési célú mobilitás (networking, kurzuson való részvétel, international week részvétel, "job shadowing")

Mindkét típus elérhető Európában és Európán kívül is. 

Frissítve: 2016.09.20.