Szociális alapú kiegészítő támogatás

A 2018/2019 tanévre ösztöndíjat elnyerő hallgatók pályázati leadási határideje az őszi és a tavaszi félévre: 2018. október 25.

Az Erasmus+ programban tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók külön pályázhatnak kiegészítő szociális alapú pénzügyi támogatásra.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Szociális támogatásra azon hallgatók pályázhatnak, akik az alábbiak szempontoknak megfelelnek, vagy az alábbi ösztöndíjak valamelyikében részesülnek, a támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

I. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

 • a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
 • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
 • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
 • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
 • Roma szakkollégium tagja (volt)
 • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült

II. Másodlagos szempont:

 • A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa
  A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

A pályázat benyújtásakor a mellékelt Igénybejelentő Lapon kell feltüntetni milyen támogatásban részesült a hallgató, ezt a kitöltött dokumentumot kell az aláírásra jogosult személlyel aláíratni és lepecsételtetni. Az igénybejelentőn fel kell tüntetni az igazolásra jogosult szervezet nevét, valamint az igazolást kiállító személy űrlapon kért összes adatát (név, beosztás, munkahelyi telefon, email).

A benyújtott pályázatokat a küldő intézmény bírálja el a Tempus Közalapítvánnyal konzultálva. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy elutasítson igénylést.

A támogatás összege a tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

 

A pályázás módja

A mellékelt igénylőlap elektronikus formában történő beküldésével.

1. Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához, valamint
 • 1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot  a kari koordinátornak is el kell küldeni. (A tárgyban kérem, jelöljék: SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS)
  A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni:
  Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_intézmény nevének rövidítése_1819. Példa: Toth_Imre_19951231_NKE_1819

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

2. Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal - a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

További felvilágosítás a kari koordinátoroktól, illetve a Tempus közalapítványtól kérhető. 

Tempus Közalapítvány

Tel.: 1/237-1300

E-mail: info(kukac)tpf(pont)hu

Erasmus+_szocialis_igenybejelento_2018_19.xlsx
Excel letöltése
Palyazati_felhivas_szocialis_tamogatas2018.docx
Word letöltése