Tudományos Ügyek Iroda

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Rend 43. §  (link)  bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az organogram alapján az Egyetem tudományos szakmai feladatainak ellátását a tudományos rektorhelyettes alárendeltségében tevékenykedő Tudományos Ügyek Iroda (rövidítve: TÜI) végzi.

Kapcsolat:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Tudományos Ügyek Irodája
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 32-35.
Postai cím: 1441 Budapest, Pf. 60.
Email: 
tudomany@uni-nke.hu

 

A TÜI általános feladatai
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó tudományos tevékenység körébe tartozó feladatok egyetemi szintű tervezése, szervezése, koordinálása és támogatása.
 • Az egyetemi tudományos testületek (Egyetemi Doktori Tanács, Egyetemi Habilitációs Bizottság és a Egyetemi Tudományos Tanács), valamint az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság albizottságainak, továbbá a Hadtudományi Bizottság munkájának elősegítése, támogatása.
 • Az egyetemi címek és elismerések adományozásának előkészítése.
 • A doktori felvételi eljárással, a doktori fokozatszerzéssel, a habilitációs ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Kapcsolattartás a határon túli együttműködő partnerekkel.
 • Tudományos rendezvények tervezése, szervezése és rendezése.
 • Együttműködés az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanáccsal és a Doktorandusz Önkormányzattal.

 

TÜI munkatársai:

Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. ezredes, rendőrségi főtanácsos
irodavezető
Tel.: +36 (1) 432-9108
Mobil: +36 (30) 894-4345 Belső hívó: #6108
Email: zan.krisztina@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 33.

 

Ügyvivő-szakértők:

Név, beosztás Elérhetőségek Feladatkörök

Ale Éva

doktori iskolai adminisztrátor

+36 (1) 432-9000 / 20-197

ale.eva@uni-nke.hu

1083 Budapest, Üllői út 82.

III. emelet 350.

 • A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola adminisztrációs feladatainak ellátása

Barta Bettina

tudományos szakelőadó

+36 (1) 432-9000 / 29-739

barta.bettina@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 34.

 • Doktori felvételivel kapcsolatos tájékoztatás
 • Doktori felvételi jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
 • Doktori iskolák adminisztrációjának koordinálása
 • A doktori iskolákkal kapcsolatos adatszolgáltatás rendszerének működtetése
 • Doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés koordinálása és adminisztratív feladatok ellátása
 • Doktori szigorlatok, doktori védések megszervezése és koordinálása
 • Stipendium Hungaricum ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés
 • Az Etikai Bizottság üléseinek támogatása

Csurgóné Farsang Mónika

tudományos előadó

+36 (1) 432-9000 / 20-842

csurgone.farsang.monika@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Általános adminisztrációs és szervezési feladatok ellátása
 • Az Egyetem oktatói, kutatói tudományos megjelenéseinek nyomon követése, publikálása az egyetem honlapján
 • Kapcsolattartás az Országos Doktori Tanács adminisztrációjával
 • Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság továbbá az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság munkájának támogatása
 • TÜI leltárfelelősi feladatok ellátása

Dukai Petra

doktori iskolai adminisztrátor

+36 (1) 432-9000 / 29-286

dukai.petra@uni-nke.hu

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

A. ép. IV. emelet 417.

 • A Hadtudományi Doktori Iskola adminisztrációs feladatainak ellátása

Fazakas Hajnalka

tudományos előadó

+36 (1) 432-9000 / 20-428

fazakas.hajnalka@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 34.

 • Az Egyetemi Doktori Tanács munkájának adminisztratív támogatása, részvétel az ülések előkészítésében, lebonyolításában és az utómunkálatokban
 • Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottságával kapcsolatos ügyintézés
 • TÜI ügyvitellel kapcsolatos feladatok ellátása (iktatás, iratkezelés)

Dr. Kiss Dávid

kutatási főreferens

+36 (1) 432-9000 / 29-758

kiss.david@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 125.

 • Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
 • Gazdasági jellegű feladatok ellátása, elemzések, beszámolók készítése
 • ÚNKP költségvetési pályázati ügyintéző

Kotroczó Dóra

doktori iskolai adminisztrátor

+36 (1) 432-9000 / 19-143

kotroczo.dora@uni-nke.hu

1083 Budapest, Üllői út. 82.

III. emelet 350.

 • A Rendészettudományi Doktori Iskola adminisztrációs feladatainak ellátása

Kovács Lászlóné

titkársági előadó

+36 (1) 432-9000 / 29-294

kovacs.laszlone@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 126.

 • A tudományos rektorhelyettes munkájának közvetlen támogatása
 • Eseti adminisztrációs és szervezési feladatok intézése
 • TRH leltárfelelősi feladatok ellátása
 • Doktori képzésben oktató külső óraadók megbízási szerződéseinek ügyintézése

Ludányi Brigitta

tudományos főreferens

+36 (1) 432-9000 / 20-435

ludanyi.brigitta@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 125.

 • Az NKE által gondozott folyóiratok nemzetközi adatbázisokban történő megjelentetésének koordinálása
 • Elemző-értékelő anyagok összeállítása
 • Idegen nyelvű szakanyagok készítése
 • MTA-val történő kapcsolattartás a tudománymetria témakörében
 • Tudományos pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés
 • Együttműködés a tudományos diákköri tevékenység egyetemi szerveivel
 • ÚNKP szakmai pályázati ügyintéző

Pátyodi Szandra

kutatási főreferens

+36 (1) 432-9000 / 20-468

patyodi.szandra@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Habilitációs eljárások támogatása
 • Egyetemi Habilitációs Bizottság munkájának támogatása, üléseinek szervezése, dokumentálása
 • Egyetemi Tudományos Tanács munkájának támogatása, üléseinek szervezése, dokumentálása

Szabó Krisztina

doktori iskolai adminisztrátor

 +36 (1) 432-9000 / 29-321

szabo.krisztina@uni-nke.hu

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

A. ép. VII. emelet 723.

 • A Katonai Műszaki Doktori Iskola adminisztrációs feladatainak ellátása

Temesvári Klaudia

kutatási referens

+36 (1) 432-9000 / 29-728

temesvari.klaudia@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Tudományos rendezvények szervezése (PhD avatás és az ünnepi Szenátusi ülés)
 • Közreműködés szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában
 • Címadományozásokhoz tartozó feladatok elvégzése
 • Az Iroda gondozásában lévő internetes tartalmak naprakészen tartása, a frissítések koordinációja
 • Ludovika Szabadegyetem koordinálása
 • NKE Hírlevél tudományos részének szerkesztése