Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Haller József
rendészettudomány (a rendészet jogi kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi aspektusai)

NKE Rendészettudományi Kar, Rendészeti Magatartástudományi Intézet, Kriminálpszihológia Tanszék, egyetemi docens
PhD (biológia), ELTE, 1995.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.06.01.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2017.09.05. (4/2017. sz. határozat)
    Elnök: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc (Pótelnök: Dr. Sárkány István professor emeritus, CSc)
    Bírálók: Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, DSc és Dr. Bagdy György egyetemi tanár, DSc
    Tagok: Dr. habil. Balla Zoltán egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Csepeli György professor emeritus, DSc
    Póttagok: Dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár, CSc és Dr. habil. Bíró Judit egyetemi docens, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2017.12.05. (8/2017. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2018.03.07. (Az agresszió neurobiológiája és kapcsolata a bűnözéssel)
- habilitációs előadás: 2018.03.07. (Bűnözői életutak: a pszicho-biológiai modell)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2018.05.29. (14/2018. sz. határozat)

 

Dr. Ujházi Lóránd
hadtudományok (a védelem társadalomtudományos kérdései)

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék
PhD (kánonjog), Pontificia Universita della Santa Croce, 2007
PhD (hadtudományok), NKE, 2013.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.11.28.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018. 01.16. (4/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc és Dr. Kuminetz Géza egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc (titkár) és Dr. Erdő Péter professor emeritus, DSc
   Póttagok: Dr. habil. Resperger István egyetemi docens, PhD és Dr. Szabó Péter egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.05.29. (18/2018. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2018.09.17. (A katolikus egyház menekültügyi politikájának változása – A lelkipásztori és humanitárius segítségnyújtás jogi és strukturális kerete, illetve az állammal való együttműködés lehetőségei)
- nyilvános előadás: 2018.09.17. (A vatikáni preventív diplomácia és válságkezelés az új típusú biztonsági kihívások, illetve a kormányzattal és a haderővel való együttműködés fényében)
  előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2018.10.09. (28/2018. sz. határozat)

 

Dr. Hazafi Zoltán
közigagzatás-tudományok (a közigazgatás személyi állománya)

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, Emberi Erőforrás Intézet, egyetemi docens
PhD (állam-és jogtudomány), JPTE, 2009.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.11.30.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.03.06. (10/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Patyi András egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. Tamás András professor emeritus, DSc és Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Rixer Ádám egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Horváth Attila egyetemi tanár, PhD és Dr. Varga Zs. András egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.05.29. (11/2018. sz. határozat)
-nyilvános vita: 2018.09.18. (A stratégiai munkaerő-tervezés szerepe és a versenyképes közszolgálat)
- nyilvános előadás: 2018.09.18. (A közigazgatás személyi állománya összehasonlító, nemzetközi adatok viszonyában)
  előadás idegen nyelvű része: francia
- EHB döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2018.10.09. (26/2018. sz. határozat)

 

Dr. Remek Éva
hadtudományok (biztonsági tanulmányok)

NKE NETK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék, egyetemi docens
PhD (hadtudományok), ZMNE, 2002.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.12.06.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018. 01.16. (3/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc (titkár) és Dr. Szilágyi István egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc és Dr. Arató Krisztina egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.03.06. (5/2018. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2018.05.03. (Változó biztonságfelfogás Európában)
- habilitációs előadás: 2018.05.03. (Az európai biztonság keretrendszere és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2018.05.29. (15/2018. sz. határozat)

 

Dr. Hornyacsek Júlia
katonai műszaki tudományok (katasztrófavédelem)

NKE HHK KVI Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
PhD (hadtudományok), ZMNE, 2005.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.12.20.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.03.06. (9/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Halász László professor emeritus, DSc és Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Kóródi Gyula egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Kuti Rajmund egyetemi docens, PhD
   Póttagok: Dr. Földi László egyetemi tanár, PhD és Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, CSc
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.05.29. (17/2018. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2018.09.26. (A műszaki védelmi szakfeladatok helye és szerepe a katasztrófák elleni védekezésben, a végrehajtás és a kárterület jellemzőinek összefüggései)
- habilitációs előadás: 2018.09.26. (A katasztrófa-kárterületen megjelenő hatások és a műszaki szakfeladatok összefüggései)
   előadás idegen nyelvű része: német
- EHB döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2018.10.09. (27/2018. sz. határozat)

 

Dr. Bottyán Zsolt
katonai műszaki tudományok (biztonságtechnika)

NKE HHK KRI Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszél, tanszékvezető egyetemi docens
PhD (földtudomány), SZTE, 2008.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.12.20.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.03.06. (8/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Óvári Gyula egyetemi tanár, CSc és Dr. Bartholy Judit egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Földi László egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Pokorádi László egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Haig Zsolt egyetemi tanár, PhD és Dr. Wührl Tibor egyetemi docens, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.05.29. (16/2018. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2018.09. 17. (A közfeladatot ellátó repülések meteorológiai támogatásának megközelítése)
- habilitációs előadás: 2018.09.17. (A repülőeszközök felületi jegesedésének meteorológiai aspektusai)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2018.10.09. (25/2018. sz. határozat)

 

Dr. Christián László
rendészettudomány (szakrendészet)

NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
PhD (jogtudomány), PPKE, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.12.20.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.05.29. (19/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Finszter Géza professor emeritus, DSc
   Bírálók: Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD és Dr. Varga Zs. András egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. habil. Balla Zoltán egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Rixer Ádám egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc és Dr. Kiss László egyetemi tanár, DSc
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.10.09. (29/2018. sz. határozat)

 

Dr. Hollán Miklós
rendészettudomány (a rendészet jogi aspektusai)

NKE RTK Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék, egyetemi docens
PhD (állam- és jogtudomány), SZTE, 2007.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.02.15.Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.05.29. (21/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Sárkány István egyetemi tanár, CSc és Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi tanár, CSc (titkár) és Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, DSc és Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.10.09. (31/2018. sz. határozat)

 

Dr. Pántya Péter
katonai műszaki tudományok (katasztrófavédelem)

NKE KVI Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (katonai műszaki tudományok), ZMNE, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.02.15.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.05.29. (22/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Bleszity János professor emeritus, CSc
   Bírálók: Dr. Kóródi Gyula egyetemi tanár, PhD és Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. habil. Vass Gyula egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Kóczy T. László egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Földi László egyetemi tanár, PhD és Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.10.09. (32/2018. sz. határozat)

 

Dr. Szemlér Tamás
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE NETK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet, egyetemi docens
PhD (nemzetközi kapcsolatok), BCE, 2001.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.03.13.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.05.29. (23/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc és Dr. Benczes István egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Simonné dr. habil. Gombos Katalin egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Balázs Péter egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Győrffy Dóra egyetemi tanár, DSc
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.10.09. (33/2018. sz. határozat)

 

Dr. Dobor József
katonai műszaki tudományok (katasztrófavédelem)

NKE KVI Iparbiztonsági Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (környezettudományok), ELTE, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.03.27.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.05.29. (20/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Bleszity János professor emeritus, CSc
   Bírálók: Dr. Pátzay György egyetemi tanár, PhD és Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Kóródi Gyula egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Tungler Antal egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Földi László egyetemi tanár, PhD és Dr. Láng Péter egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.10.09. (30/2018. sz. határozat)

 

Dr. Téglási András
közigazgatás-tudományok (jogtudomány)

NKE ÁKK Alkotmányjogi Intézet, egyetemi docens
PhD (állam- és jogtudomány), SZTE, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.03.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.10.09. (35/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Kiss György egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. habil. Szmodis Jenő egyetemi docens, PhD és Dr. Prugberger Tamás professor emeritus, DSc
   Tagok: Dr. Patyi András egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Kukorelli István egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Takács Albert egyetemi tanár, CSc és Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár, PhD

 

Dr. Hettyey András
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE NETK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (politikatudomány), AUB, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.06.

 

Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin
közigazgatás-tudományok (jogtudomány)

SzE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens
PhD (filozófiai tudományok), PTE, 2009.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.14.