Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Christián László
rendészettudomány (szakrendészet)

NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
PhD (jogtudomány), PPKE, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.12.20.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.05.29. (19/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Finszter Géza professor emeritus, DSc
   Bírálók: Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD és Dr. Varga Zs. András egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. habil. Balla Zoltán egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Rixer Ádám egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc és Dr. Kiss László egyetemi tanár, DSc
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.10.09. (29/2018. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2018.11.16. (Az önkormányzati rendészet alkotmányos alapjai)
- habilitációs előadás: 2018.11.16. (A helyi rendészeti együttműködés empirikus vizsgálatának tapasztalatai)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2018.12.11. (40/2018. sz. határozat)

 

Dr. Hollán Miklós
rendészettudomány (a rendészet jogi aspektusai)

NKE RTK Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék, egyetemi docens
PhD (állam- és jogtudomány), SZTE, 2007.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.02.15.Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.05.29. (21/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Sárkány István egyetemi tanár, CSc és Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi tanár, CSc (titkár) és Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, DSc és Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.10.09. (31/2018. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2018.12.06. (Az Alaptörvény és a nullum crimen sine lege elv)
- habilitációs előadás: 2018.12.06. (Elkövetők)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2018.12.11. (42/2018. sz. határozat)

 

Dr. Pántya Péter
katonai műszaki tudományok (katasztrófavédelem)

NKE KVI Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (katonai műszaki tudományok), ZMNE, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.02.15.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.05.29. (22/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Bleszity János professor emeritus, CSc
   Bírálók: Dr. Kóródi Gyula egyetemi tanár, PhD és Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. habil. Vass Gyula egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Kóczy T. László egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Földi László egyetemi tanár, PhD és Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.10.09. (32/2018. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2018.12.07. (Nemzetközi tapasztalatokra épülő műszaki és szervezési megoldások a tűzoltói beavatkozások hatékonyságának növelésére)
- habilitációs előadás: 2018.12.07. (Biztonsági kérdések a katasztrófavédelmi, tűzoltósági beavatkozások során)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2018.12.11. (43/2018. sz. határozat)

 

Dr. Szemlér Tamás
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE NETK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet, egyetemi docens
PhD (nemzetközi kapcsolatok), BCE, 2001.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.03.13.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.05.29. (23/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc és Dr. Benczes István egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Simonné dr. habil. Gombos Katalin egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Balázs Péter egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Győrffy Dóra egyetemi tanár, DSc
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.10.09. (33/2018. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2018.12.06. (Úton a fiskális föderalizmus felé?)
- habilitációs előadás: 2018.12.06. (Az Európai Unió közös költségvetésének jövője: kihívások és reformlehetőségek)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2018.12.11. (44/2018. sz. határozat)

 

Dr. Dobor József
katonai műszaki tudományok (katasztrófavédelem)

NKE KVI Iparbiztonsági Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (környezettudományok), ELTE, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.03.27.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.05.29. (20/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Bleszity János professor emeritus, CSc
   Bírálók: Dr. Pátzay György egyetemi tanár, PhD és Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Kóródi Gyula egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Tungler Antal egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Földi László egyetemi tanár, PhD és Dr. Láng Péter egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.10.09. (30/2018. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2018.11.22. (A természettudománnyal kapcsolatos tárgyak oktatásának lehetőségei, módszerei, fontossága és fejlesztése a felsőoktatásban a katasztrófavédelmi szakon)
- habilitációs előadás: 2018.11.22. (Kémiai biztonság helye, szerepe és aktuális jogi szabályozói)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2018.12.11. (41/2018. sz. határozat)

 

Dr. Téglási András
közigazgatás-tudományok (jogtudomány)

NKE ÁKK Alkotmányjogi Intézet, egyetemi docens
PhD (állam- és jogtudomány), SZTE, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.03.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.10.09. (35/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Kiss György egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. habil. Szmodis Jenő egyetemi docens, PhD és Dr. Prugberger Tamás professor emeritus, DSc
   Tagok: Dr. Patyi András egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Kukorelli István egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Takács Albert egyetemi tanár, CSc és Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2018.12.11. (39/2018. sz. határozat)

 

Dr. Hettyey András
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE NETK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (politikatudomány), AUB, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.06.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.12.11. (38/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc és Dr. Kiss J. László professor emeritus, CSc
   Tagok: Dr. Remek Éva egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Erdődy Gábor egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Ellen Bos egyetemi tanár, PhD

 

Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin
közigazgatás-tudományok (jogtudomány)

SzE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens
PhD (filozófiai tudományok), PTE, 2009.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.14.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.12.11. (37/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Patyi András egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. Kiss György egyetemi tanár, DSc és Dr. Deli Gergely egyetemi docens, PhD
   Tagok: Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár, CSc (titkár) és Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD és Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár, PhD

 

Dr. Bódi Stefánia
közigazgatás-tudományok (jogtudomány)

NKE ÁKK Alkotmányjogi Intézet, egyetemi docens
PhD (hadtudomány), ZMNE, 2006.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.10.29.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.01.21. (1/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Horváth Attila egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. Takács Albert egyetemi tanár, CSc és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Schweitzer Gábor egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Takács Péter egyetemi tanár, CSc
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Stipta István egyetemi tanár, CSc

 

Dr. Kaiser Tamás
közigazgatás-tudományok (államtudomány és kormányzástan)

NKE ÁKK Államelméleti és Kormányzástani Intézet, intézetvezető egytemi docens
PhD (politikatudomány), ELTE, 2004.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.02.07.

 

Dr. Balla Tibor
hadtudomány (hadművészet elmélete)

NKE HHK Dékáni Hivatal, titkárságvezető
MTA doktora, 2014.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.02.14.