Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Koudela Pál
rendészettudomány (szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai)

Kodolányi János Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
PhD (társadalomtudomány), Janus Pannonius Tudományegyetem, 2007.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.05.22.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (12/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD és Dr. Simon János egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Szilágyi István egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár, PhD és Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, PhD
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.10.14. (36/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2019.11.28. (A bevándorlás szabályozásának összetevői)
- habilitációs előadás: 2019.11.28. (A migráció rendészeti és gazdasági szabályozásának összefüggései)

 

Dr. Sasvári Péter
közigazgatás-tudományok (közigazgatási szervezettan és szociológia)

NKE ÁNTK Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék, egyetemi docens
PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), Miskolci Egyetem, 2000.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.04.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (14/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Tózsa István egyetemi tanár, PhD és Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, CSc (titkár) és Pelczné Dr. Gál Ildikó egyetemi docens, PhD
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Bakacsi Gyula kutató professzor, CSc

 

Dr. Ujházy László
hadtudományok (a védelem társadalomtudományos kérdései)

NKE HHK Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
PhD (hadtudományok), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.14.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (15/2019. sz. határozat)
   Elnök: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD és Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Hornyacsek Júlia egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc és Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc
- EDHT döntés bírálóbizottság módosításáról: 2019.10.14. (39/2019. sz.  határozat)
   Elnök: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD és Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Hornyacsek Júlia egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc és Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc

 

Dr. Marsai Viktor
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE ÁNTK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (történettudomány), ELTE BTK, 2014.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.24.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (13/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc
   Bírálók: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc és Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Remek Éva egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Nagy László egyetemi tanár, DSc
- EDHT döntés bírálóbizottság módosításáról: 2019.10.14. (38/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc
   Bírálók: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc és Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Remek Éva egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Nagy László egyetemi tanár, DSc

 

Dr. Fischl Vilmos
hadtudományok (a védelem társadalomtudományos kérdései)

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács, főtitkár
PhD (hadtudományok), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2006.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.27.

 

Dr. Pásztor Szabolcs
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE ÁNTK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék, egyetemi docens
PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), Debreceni Egyetem, 2014.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.28.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.10.14. (37/2019.10.14.)
   Elnök: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc
   Bírálók: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc és Dr. Tarrósy István egyetemi docens, PhD
   Tagok: Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Benczes István egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Magas István egyetemi tanár, DSc

 

Dr. Pellek Sándor
hadtudományok (a védelem társadalomtudományi kérdései)

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Mellkas-sebészeti Részleg, részlegvezető főorvos
PhD (hadtudományok), Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.28.

 

Dr. Tóth Bence
katonai műszaki tudományok (katonai logisztika és védelemgazdaság)

NKE HHK Természettudományi Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (fizikai tudományok), Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2013.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.10.28.

 

Dr. Molnár Dóra
hadtudományok (biztonsági tanulmányok)

NKE ÁNTK Nemzretközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (hadtudományok), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.12.02.