Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Hettyey András
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE NETK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (politikatudomány), AUB, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.06.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.12.11. (38/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc és Dr. Kiss J. László professor emeritus, CSc
   Tagok: Dr. Remek Éva egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Erdődy Gábor egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Ellen Bos egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.03.18. (3/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2019.04.30. (Magyarország euro-atlanti integrációja: okok és következmények 15 év távlatából)
- habilitációs előadás: 2019.04.30. (Az 1990 utáni magyar-német kapcsolatok elméleti és gyakorlati megközelítésben)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés a habilitált doktor cím odaítéléséről: 2019.05.27. (10/2019. sz. határozat)

 

Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin
közigazgatás-tudományok (jogtudomány)

SzE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens
PhD (filozófiai tudományok), PTE, 2009.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.14.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.12.11. (37/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Patyi András egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. Kiss György egyetemi tanár, DSc és Dr. Deli Gergely egyetemi docens, PhD
   Tagok: Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár, CSc (titkár) és Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD és Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.03.18. (4/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2019.04.25. (A törvény eredete – a szofista filozófia elmélete a törvények eredetéről)
- habilitációs előadás: 2019.04.25. (Szókratész halálra ítélésének valódi okai)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés a habilitált doktor cím odaítéléséről: 2019.05.27. (11/2019. sz. határozat)

 

Dr. Bódi Stefánia
közigazgatás-tudományok (jogtudomány)

NKE ÁKK Alkotmányjogi Intézet, egyetemi docens
PhD (hadtudomány), ZMNE, 2006.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.10.29.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.01.21. (1/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Horváth Attila egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. Takács Albert egyetemi tanár, CSc és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Schweitzer Gábor egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Takács Péter egyetemi tanár, CSc
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Stipta István egyetemi tanár, CSc
- EHB döntés habilitációs bírálóbizottság összetételének módosításáról: 2019.03.18. (7/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Horváth Attila egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. habil. Cservák Csaba tudományos főmunkatársa, PhD és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Schweitzer Gábor egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Takács Péter egyetemi tanár, CSc
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Stipta István egyetemi tanár, CSc
- EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.05.27. (13/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2019.09.16. (A gyülekezési jog szabályozása Magyarországon az 1880-as évektől napjainkig)
- habilitációs előadás: 2019.09.16. (A gyülekezési és petíciós jog az Egyesült Királyságban és Magyarországon)
   
előadás idegen nyelvű része: angol
- EDHT döntés a habilitált doktor cím odaítéléséről: 2019.10.14. (32/2019. sz. határozat)

 

Dr. Kaiser Tamás
közigazgatás-tudományok (államtudomány és kormányzástan)

NKE ÁKK Államelméleti és Kormányzástani Intézet, intézetvezető egyetemi docens
PhD (politikatudomány), ELTE, 2004.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.02.07.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.03.18. (6/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Kiss György akadémikus, egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Tózsa István egyetemi tanár, PhD és Dr. Szabó Máté egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Frivaldszky János egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc
- EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.05.27. (14/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2019.09.16. (A többszintű kormányzás értelmezhetősége az Európai Unió kontextusában)
- habilitációs előadás: 2019.09.16. (A kormányzati teljesítmény mérhetőségének problematikája)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EDHT döntés a habilitált doktor cím odaítéléséről: 2019.10.14. (34/2019. sz. határozat)

 

Dr. Balla Tibor
hadtudomány (hadművészet elmélete)

NKE HHK Dékáni Hivatal, titkárságvezető
MTA doktora, 2014.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.02.14.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.03.18. (5/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Szabó Miklós akadémikus, professor emeritus, DSc
   Bírálók: Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc és Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. habil. Jobbágy Zoltán egyetemi docens, PhD és Dr. Gergely András professor emeritus, DSc
- EHB döntés bírálóbizottsági feladatok módosításáról: 2019.04.24. (9/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Szabó Miklós akadémikus, professor emeritus, DSc
   Bírálók: Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc és Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Gergely András professor emeritus, DSc
   Póttagok: Dr. habil. Jobbágy Zoltán egyetemi docens, PhD és Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár, DSc
- EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.05.27. (12/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2019.10.08. (Az osztrák-magyar tábornoki kar az első világháborúban)
- habilitációs előadás: 2019.10.08. (A magyar királyi honvéd lovasság 1868-1914)
   előadás idegen nyelvű része: német
- EDHT döntés a habilitált doktor cím odaítéléséről: 2019.10.14. (31/2019. sz. határozat)

 

Dr. Karches Tamás
katonai műszaki tudományok (katonai környezetbiztonság)

NKE VTK Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet, főiskolai docens
PhD (építőmérnöki tudományok), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.04.05.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.05.27. (16/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Bleszity János professor emeritus, CSc
   Bírálók: Dr. Pátzay György egyetemi tanár, CSc és Dr. Kuti Rajmund egyetemi docens, PhD
   Tagok: Dr. Földi László egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Kóródi Gyula egyetemi tanár, PhD és Dr. Tungler Antal egyetemi tanár, DSc
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.07.09. (11/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2019.10.08. (Recirkulációs anyagáramok és áramlási összefüggései a szennyvíztisztítási technológiákban)
- habilitációs előadás: 2019.10.08. (Biológiai szennyvíztisztítás reaktorelrendezései)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EDHT döntés a habilitált doktor cím odaítéléséről: 2019.10.14. (35/2019. sz. határozat)

 

Dr. Fejes Zsuzsanna
közigazgatás-tudományok (államtudományok és kormányzástan)

NKE ÁKK Államelméleti és Kormányzástani Intézet, egyetemi docens
PhD (állam- és jogtudomány), Szegedi Tudományegyetem, 2000.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.04.29.
EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.05.27. (15/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD és Szalayné Dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Horváth Attila egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc
   Póttagok: Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, DSc és Dr. Tóth J. Zoltán egyetemi docens, PhD
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.07.09. (10/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2019.10.07. (A kormányzás új formái - az állami funkciók átalakulása a 21. században)
- habilitációs előadás: 2019.10.07. (Az állam mint az európai és a nemzetközi együttműködések szereplője. Az Európai Unió államtani dilemmái és az államok megváltozott szerepe a nemzetközi viszonyokban)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EDHT döntés a habilitált doktor cím odaítéléséről: 2019.10.14. (33/2019. sz. határozat)

 

Dr. Koudela Pál
rendészettudomány (szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai)

Kodolányi János Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
PhD (társadalomtudomány), Janus Pannonius Tudományegyetem, 2007.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.05.22.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (12/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD és Dr. Simon János egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Szilágyi István egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár, PhD és Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, PhD
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.10.14. (36/2019. sz. határozat)

 

Dr. Sasvári Péter
közigazgatás-tudományok (közigazgatási szervezettan és szociológia)

NKE ÁKK Elektronikus Közszolgálati Intézet, egyetemi docens
PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), Miskolci Egyetem, 2000.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.04.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (14/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Tózsa István egyetemi tanár, PhD és Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, CSc (titkár) és Pelczné Dr. Gál Ildikó egyetemi docens, PhD
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Bakacsi Gyula kutató professzor, CSc

 

Dr. Ujházy László
hadtudományok (a védelem társadalomtudományos kérdései)

NKE HHK KVI, Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
PhD (hadtudományok), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.14.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (15/2019. sz. határozat)
   Elnök: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD és Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Hornyacsek Júlia egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc és Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc
- EDHT döntés bírálóbizottság módosításáról: 2019.10.14. (39/2019. sz.  határozat)
   Elnök: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD és Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Hornyacsek Júlia egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc és Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc

 

Dr. Marsai Viktor
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE NETK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (történettudomány), ELTE BTK, 2014.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.24.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (13/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc
   Bírálók: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc és Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Remek Éva egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Nagy László egyetemi tanár, DSc
- EDHT döntés bírálóbizottság módosításáról: 2019.10.14. (38/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc
   Bírálók: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc és Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Remek Éva egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Nagy László egyetemi tanár, DSc

 

Dr. Fischl Vilmos
hadtudományok (a védelem társadalomtudományos kérdései)

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács, főtitkár
PhD (hadtudományok), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2006.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.27.

 

Dr. Pásztor Szabolcs
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE NETK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet, Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), Debreceni Egyetem, 2014.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.28.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.10.14. (37/2019.10.14.)
   Elnök: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc
   Bírálók: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc és Dr. Tarrósy István egyetemi docens, PhD
   Tagok: Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Benczes István egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Magas István egyetemi tanár, DSc

 

Dr. Pellek Sándor
hadtudományok (a védelem társadalomtudományi kérdései)

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Mellkas-sebészeti Részleg, részlegvezető főorvos
PhD (hadtudományok), Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.28.