Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Hettyey András
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE NETK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (politikatudomány), AUB, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.06.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.12.11. (38/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc és Dr. Kiss J. László professor emeritus, CSc
   Tagok: Dr. Remek Éva egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Erdődy Gábor egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Ellen Bos egyetemi tanár, PhD
-EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.03.18. (3/2019. sz. határozat)

 

Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin
közigazgatás-tudományok (jogtudomány)

SzE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens
PhD (filozófiai tudományok), PTE, 2009.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.14.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.12.11. (37/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Patyi András egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. Kiss György egyetemi tanár, DSc és Dr. Deli Gergely egyetemi docens, PhD
   Tagok: Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár, CSc (titkár) és Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD és Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.03.18. (4/2019. sz. határozat)

 

Dr. Bódi Stefánia
közigazgatás-tudományok (jogtudomány)

NKE ÁKK Alkotmányjogi Intézet, egyetemi docens
PhD (hadtudomány), ZMNE, 2006.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.10.29.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.01.21. (1/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Horváth Attila egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. Takács Albert egyetemi tanár, CSc és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Schweitzer Gábor egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Takács Péter egyetemi tanár, CSc
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Stipta István egyetemi tanár, CSc
- EHB döntés habilitációs bírálóbizottság összetételének módosításáról: 2019.03.18. (7/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Horváth Attila egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. habil. Cservák Csaba tudományos főmunkatársa, PhD és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Schweitzer Gábor egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Takács Péter egyetemi tanár, CSc
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Stipta István egyetemi tanár, CSc

 

Dr. Kaiser Tamás
közigazgatás-tudományok (államtudomány és kormányzástan)

NKE ÁKK Államelméleti és Kormányzástani Intézet, intézetvezető egytemi docens
PhD (politikatudomány), ELTE, 2004.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.02.07.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.03.18. (6/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Kiss György akadémikus, egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Tózsa István egyetemi tanár, PhD és Dr. Szabó Máté egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Frivaldszky János egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc

 

Dr. Balla Tibor
hadtudomány (hadművészet elmélete)

NKE HHK Dékáni Hivatal, titkárságvezető
MTA doktora, 2014.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.02.14.
EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.03.18. (5/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Szabó Miklós akadémikus, professor emeritus, DSc
   Bírálók: Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc és Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. habil. Jobbágy Zoltán egyetemi docens, PhD és Dr. Gergely András professor emeritus, DSc

 

Dr. Karches Tamás
katonai műszaki tudományok (katonai környezetbiztonság)

NKE VTK Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet, főiskolai docens
PhD (építőmérnöki tudományok), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.04.05.