Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Koudela Pál
rendészettudomány (szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai)

Kodolányi János Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
PhD (társadalomtudomány), Janus Pannonius Tudományegyetem, 2007.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.05.22.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (12/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD és Dr. Simon János egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Szilágyi István egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár, PhD és Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, PhD
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.10.14. (36/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2019.11.28. (A bevándorlás szabályozásának összetevői)
- habilitációs előadás: 2019.11.28. (A migráció rendészeti és gazdasági szabályozásának összefüggései)
- EDHT döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2019.12.16. (47/2019. sz. határozat)

 

Dr. Sasvári Péter
közigazgatás-tudományok (közigazgatási szervezettan és szociológia)

NKE ÁNTK Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék, egyetemi docens
PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), Miskolci Egyetem, 2000.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.04.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (14/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Tózsa István egyetemi tanár, PhD és Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, CSc (titkár) és Pelczné Dr. Gál Ildikó egyetemi docens, PhD
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Bakacsi Gyula kutató professzor, CSc
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.12.16. (50/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2020.03.03. (Társadalomtudományi doktori iskolák társpublikációs hálózatának elemzése)
- habilitációs előadás: 2020.03.03. (Szakirodalom gyűjtés mesterfokon)
- EDHT döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2020.03.09. (30/2020. sz. határozat)

 

Dr. Ujházy László
hadtudományok (a védelem társadalomtudományos kérdései)

NKE HHK Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
PhD (hadtudományok), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.14.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (15/2019. sz. határozat)
   Elnök: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD és Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Hornyacsek Júlia egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc és Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc
- EDHT döntés bírálóbizottság módosításáról: 2019.10.14. (39/2019. sz.  határozat)
   Elnök: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD és Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Hornyacsek Júlia egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc és Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.12.16. (51/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2020.02.21. (Önkéntes tartalékos trendek a NATO-ban)
- habilitációs előadás: 2020.02.21. (Az önkéntes tartalékos rendszerben rejlő lehetőségek a haderő és a társadalom közötti kapcsolat erősítésében)
- EDHT döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2020.03.09. (31/2020. sz. határozat)

 

Dr. Marsai Viktor
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE ÁNTK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (történettudomány), ELTE BTK, 2014.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.24.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.07.09. (13/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc
   Bírálók: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc és Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Remek Éva egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Nagy László egyetemi tanár, DSc
- EDHT döntés bírálóbizottság módosításáról: 2019.10.14. (38/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc
   Bírálók: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc és Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Remek Éva egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Nagy László egyetemi tanár, DSc
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.12.16. (48/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2020.02.24. (A kelet-afrikai biztonsági komplexum dinamizmusai)
- habilitációs előadás: 2020.02.24. (Az Öböl-államok szerepe Kelet-Afrikában)
- EDHT döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2020.03.09. (28/2020. sz. határozat)

 

Dr. Fischl Vilmos
hadtudományok (a védelem társadalomtudományos kérdései)

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács, főtitkár
PhD (hadtudományok), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2006.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.27.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2020.01.27. (15/2020. sz. határozat)
   Elnök: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD és Dr. Korányi András egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Újházi Lóránd tudományos főmunkatárs, PhD és Dr. Kránitz Mihály egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Resperger István egyetemi tanár, PhD, Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc és Dr. Molnár Ferenc ezredes, főosztályvezető, PhD
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2020.03.09. (32/2020. sz. határozat)

 

Dr. Pásztor Szabolcs
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE ÁNTK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék, egyetemi docens
PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), Debreceni Egyetem, 2014.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.28.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.10.14. (37/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc
   Bírálók: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc és Dr. Tarrósy István egyetemi docens, PhD
   Tagok: Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Benczes István egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Magas István egyetemi tanár, DSc
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.12.16. (49/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2020.02.24. (A fejlődés Európán kívüli kontextusa – Fejlődik vagy csak növekszik az afrikai térség?)
- habilitációs előadás: 2020.02.24. (Az afrikai kontinens gazdaságtörténetének főbb mozzanatai
- EDHT döntés habilitált doktor cím odaítéléséről: 2020.03.09. (29/2020. sz. határozat)

 

Dr. Tóth Bence
katonai műszaki tudományok (katonai logisztika és védelemgazdaság)

NKE HHK Természettudományi Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (fizikai tudományok), Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2013.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.10.28.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.12.16. (53/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Óvári Gyula egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD és Dr. Pokorádi László egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Péter Tamás egyetemi docens, PhD
   Póttagok: Dr. Báthy Sándor professor emeritus, CSc és Dr. Berek Lajos professor emeritus, CSc
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2020.03.09. (33/2020. sz. határozat)