Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Hettyey András
közigazgatás-tudományok (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE NETK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (politikatudomány), AUB, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.06.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.12.11. (38/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Gazdag Ferenc professor emeritus, DSc és Dr. Kiss J. László professor emeritus, CSc
   Tagok: Dr. Remek Éva egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Erdődy Gábor egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, CSc és Dr. Ellen Bos egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.03.18. (3/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2019.04.30. (Magyarország euro-atlanti integrációja: okok és következmények 15 év távlatából)
- habilitációs előadás: 2019.04.30. (Az 1990 utáni magyar-német kapcsolatok elméleti és gyakorlati megközelítésben)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés a habilitált doktor cím odaítéléséről: 2019.05.27. (10/2019. sz. határozat)

 

Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin
közigazgatás-tudományok (jogtudomány)

SzE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens
PhD (filozófiai tudományok), PTE, 2009.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.09.14.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2018.12.11. (37/2018. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Patyi András egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. Kiss György egyetemi tanár, DSc és Dr. Deli Gergely egyetemi docens, PhD
   Tagok: Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár, CSc (titkár) és Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD és Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár, PhD
- EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.03.18. (4/2019. sz. határozat)
- nyilvános vita: 2019.04.25. (A törvény eredete – a szofista filozófia elmélete a törvények eredetéről)
- habilitációs előadás: 2019.04.25. (Szókratész halálra ítélésének valódi okai)
   előadás idegen nyelvű része: angol
- EHB döntés a habilitált doktor cím odaítéléséről: 2019.05.27. (11/2019. sz. határozat)

 

Dr. Bódi Stefánia
közigazgatás-tudományok (jogtudomány)

NKE ÁKK Alkotmányjogi Intézet, egyetemi docens
PhD (hadtudomány), ZMNE, 2006.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.10.29.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.01.21. (1/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Horváth Attila egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. Takács Albert egyetemi tanár, CSc és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Schweitzer Gábor egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Takács Péter egyetemi tanár, CSc
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Stipta István egyetemi tanár, CSc
- EHB döntés habilitációs bírálóbizottság összetételének módosításáról: 2019.03.18. (7/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Horváth Attila egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. habil. Cservák Csaba tudományos főmunkatársa, PhD és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Schweitzer Gábor egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Takács Péter egyetemi tanár, CSc
   Póttagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD és Dr. Stipta István egyetemi tanár, CSc
- EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.05.27. (13/2019. sz. határozat)

 

Dr. Kaiser Tamás
közigazgatás-tudományok (államtudomány és kormányzástan)

NKE ÁKK Államelméleti és Kormányzástani Intézet, intézetvezető egyetemi docens
PhD (politikatudomány), ELTE, 2004.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.02.07.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.03.18. (6/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Kiss György akadémikus, egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Tózsa István egyetemi tanár, PhD és Dr. Szabó Máté egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Frivaldszky János egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc
- EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.05.27. (14/2019. sz. határozat)

 

Dr. Balla Tibor
hadtudomány (hadművészet elmélete)

NKE HHK Dékáni Hivatal, titkárságvezető
MTA doktora, 2014.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2018.02.14.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.03.18. (5/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Szabó Miklós akadémikus, professor emeritus, DSc
   Bírálók: Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc és Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. habil. Jobbágy Zoltán egyetemi docens, PhD és Dr. Gergely András professor emeritus, DSc
- EHB döntés bírálóbizottsági feladatok módosításáról: 2019.04.24. (9/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Szabó Miklós akadémikus, professor emeritus, DSc
   Bírálók: Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc és Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár, DSc
   Tagok: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Gergely András professor emeritus, DSc
   Póttagok: Dr. habil. Jobbágy Zoltán egyetemi docens, PhD és Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár, DSc
- EHB döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2019.05.27. (12/2019. sz. határozat)

 

Dr. Karches Tamás
katonai műszaki tudományok (katonai környezetbiztonság)

NKE VTK Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet, főiskolai docens
PhD (építőmérnöki tudományok), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2012.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.04.05.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.05.27. (16/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Bleszity János professor emeritus, CSc
   Bírálók: Dr. Pátzay György egyetemi tanár, CSc és Dr. Kuti Rajmund egyetemi docens, PhD
   Tagok: Dr. Földi László egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Kóródi Gyula egyetemi tanár, PhD és Dr. Tungler Antal egyetemi tanár, DSc

 

Dr. Fejes Zsuzsanna
közigazgatás-tudományok (államtudományok és kormányzástan)

NKE ÁKK Államelméleti és Kormányzástani Intézet, egyetemi docens
PhD (állam- és jogtudomány), Szegedi Tudományegyetem, 2000.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.04.29.
EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.05.27. (15/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD és Szalayné Dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Horváth Attila egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Karácsony András egyetemi tanár, CSc
   Póttagok: Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, DSc és Dr. Tóth J. Zoltán egyetemi docens, PhD

 

Dr. Koudela Pál
rendészettudomány (szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai)

Kodolányi János Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
PhD (társadalomtudomány), Janus Pannonius Tudományegyetem, 2007.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.05.22.

 

Dr. Sasvári Péter
közgazgatás-tudományok (közigazgatási szervezettan és szociológia)

NKE ÁKK Elektronikus Közszolgálati Intézet, egyetemi docens
PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), Miskolci Egyetem, 2000.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.04.

 

Dr. Ujházy László
hadtudományok (a védelem társadalomtudományos kérdései)

NKE HHK KVI, Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
PhD (hadtudományok), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.14.