A habilitációs eljárás rendje, feladatai

A habilitált doktor cím kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el. A habilitációs eljárás a kérelem benyújtásától a habilitált doktor cím odaítéléséig és a habilitációs oklevél átadásáig egymást követő folyamatszakaszokra tagolódik. Ezek a következőek:

1. Habilitációs kérelem előterjesztése, döntés az eljárás megindításáról, vagy a kérelem elutasításáról.

2. Habitusvizsgálat, döntés az eljárás nyilvános részének megindításáról, vagy a kérelem elutasításáról.

3. Az eljárás nyilvános része (nyilvános vita és habilitációs előadás), döntés a cím odaítéléséről, vagy a kérelem elutasításáról.

A habilitációs eljárás egyes feladatainak rendjét, részletes követelményeit az alábbi útmutatók tartalmazzák:

A habilitációs kérelem benyújtásának feladatai 2017.05.01-től

       - jelentkezési lap

A pályázat benyújtásának ütemezése

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság évente négyszer ülésezik. Annak érdekében, hogy a soron következő ülésen a pályázat befogadását a testület napirendjére tűzze, az alábbi benyújtási határidőkkel érdemes számolni.

  • márciusi ülésen történő előterjesztéshez 2018.02.02.
  • májusi ülésen történő előterjesztéshez 2018.04.20.
  • októbei ülésen történő előterjesztéshez 2018.09. 03.
  • decemberi ülésen történő előterjesztéshez 2018.11.05.

(Egyes esetekben az előterjesztés több időt vehet igénybe, ilyenkor az ezen időpontokig történő benyújtás esetén sem kerül a jelentkezés az EHB ülés elé.)

A pályázat hiánytalan és formailag hibátlan összeállításában segítséget nyújt a Tudományos Ügyek Irodája habilitációs ügyekért felelős munkatársa, akivel erősen ajánlott a többszöri egyeztetés.