Egyetemi Tudományos Tanács tagjai

Az Egyetemi Tudományos Tanács összetételét és megválasztását az NKE SZMSZ 33.§-a  határozza meg.

A Szenátus az Egyetemi Tudományos Tanács tagjaként a 36/2018. (III. 7.) számú határozatával 2021. március 12-i hatállyal az alábbi személyeket választotta meg:

 

A Tanács hivatalból tagjai

Prof. dr. Padányi József mk. vezérőrnagy egyetemi tanár, DSc
Tudományos rektorhelyettes, az ETT elnöke

Dr. habil. Jobbágy Zoltán ezredes, egyetemi docens, PhD
Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Dr. Kaiser Tamás egyetemi docens, PhD
Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Államtudományi és Közigazgatási Kar)

Dr. Rada Péter egyetemi docens, PhD
Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar)

Dr. Pallo József bv. ezredes, bv. főtanácsos, egyetemi docens, PhD
Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Rendészettudományi Kar)

Dr. Németh András őrnagy egyetemi docens, PhD
Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke

 

A Tanács választott tagjai – az egyetemi tanárok kari képviselői

Prof. dr. Haig Zsolt mk. ezredes egyetemi tanár, PhD
(Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Prof. dr. Vastag Gyula egyetemi tanár, DSc
(Államtudományi és Közigazgatási Kar)

Prof. dr. Halmai Péter egyetemi tanár, DSc, az MTA Levelező tagja
(Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar)

Prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok egyetemi tanár, PhD
(Rendészettudományi Kar)

 

A Tanács választott tagjai – a tudományos fokozattal rendelkező kutatók képviselői

Dr. Ujházy László alezredes egyetemi docens, PhD
(Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Prof. dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD
(Államtudományi és Közigazgatási Kar)

Dr. Várpalotai Viktor tudományos munkatárs
(Nemzetközi és Európai tanulmányok Kar)

Prof. Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi tanár, PhD
(Rendészettudományi Kar)

 

A Tanács ülésének állandó meghívottai az Egyetem Professor Emeritusai (tanácskozási joggal)

 

A Tanács külsős tagjai (tanácskozási joggal)

Prof. dr. Benczes István Zsolt
Egyetemi tanár

Prof. dr. Hermann Róbert
Egyetemi tanár

Prof. dr. Sótonyi Péter
Akadémikus, egyetemi tanár

Prof. Dr. Szabó István
Egyetemi tanár